Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordea Bank Norge 1 Nordea Bank Norge Resultat 1. kvartal 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordea Bank Norge 1 Nordea Bank Norge Resultat 1. kvartal 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordea Bank Norge 1 Nordea Bank Norge Resultat 1. kvartal 2011

2 Nordea Bank Norge 22 Styrket posisjon i personmarkedet Økt kundetilstrømning i viktige satsningsområder – Den positive trenden med nye kunder fortsatte også i første kvartal 2011 – 30 200 nye Private Banking, Fordel Pluss og Check-in kunder siste 12 måneder (10 % vekst) – Tildelt prisen som Bank of the Year 2011 Økte markedsandeler – Markedsandel i utlån til personmarkedet økte med 0,3 %-poeng til 11,6 % siste 12 måneder Ny ”all time high” for Nordea Fondene – Forvaltningskapitalen økte med 23%, fra 35 mrd til 43 mrd på ett år – Nr 1 i nettotegning i personmarkedet med 800 MNOK (per Febr)

3 Nordea Bank Norge 33 Stor aktivitet også i bedriftsmarkedet Stor aktivitet i kapitalmarkedene – God likviditet og tilgjengelighet i syndikeringsmarkedet for Shipping første kvartal – Stor interesse for obligasjonsemisjoner – Flere store egenkapitaltransaksjoner i Corporate Merchant Banking og Markets Stabile utlånsvolumer – Utlån til bedriftskunder økte med 0,5%. Stabile marginer. Økt aktivitet i eiendomsmarkedet, særlig i Oslo området – Flere boligprosjekter utsolgt og nye prosjekter igangsettes Økt aktivitet i Nordea Finans – Stor avtale med Volvo om finansiering i deres forhandlernett

4 Nordea Bank Norge 44 Økte inntekter, avtagende vekst i lån til husholdningene Netto renteinntekter økt – Økte med 4 % fra første kvartal i fjor til NOK 2 107 millioner og opp 2 % fra fjerde kvartal 2010 – Økte utlåns og innskuddsvolumer, spesielt til husholdninger – Utlån til husholdninger økt med 11 % siste 12 mnd, men redusert veksttakt i første kvartal – Sterk fokus på innskuddsprodukter resulterte i en volumøkning på 9 % siste året – Funding gapet redusert fra 49 % til 47 % siste året Høye netto gebyr og provisjonsinntekter – Økt med 20 % i forhold til tilsvarende kvartal i fjor, hovedsakelig utlånsrelaterte provisjoner i Markets Fokus på kostnader – Kostnadsøkning på 4 % fra første kvartal i 2010 – Justert for engangseffekt som følge av endrede pensjonsplaner i fjerde kvartal i 2010, har samlede kostnader gått ned 8 % siste tre måneder Tap på utlån 530 millioner (323 tilsvarende kvartal i fjor) – Skyldes i all hovedsak to enkeltengasjementer

5 Nordea Bank Norge 55 NOKm Jan-mar 2011 Jan-mar 2010 Endr % 4.kv. 2010 Netto renteinntekter2 1072 02742 071 Netto gebyr- og provisjonsinntekter54845820579 Netto resultat på poster til virkelig verdi33121-73231 Egenkapitalmetoden13-4560 Andre inntekter334944 Sum driftsinntekter2 7342 61052 985 Personalkostnader-774-7276-534 Andre kostnader-497-4990-557 Avskrivninger -38-366-45 Sum diftskostnader -1 309-1 2624-1 136 Resultat før tap på utlån1 4251 34861 849 Tap på utlån-530-323-235 Driftsresultat8951 025-131 614 Skattekostnad-255-264-3-488 Resultat for perioden640761-161 126 Resultatsammendrag – Nordea Bank Norge konsern


Laste ned ppt "Nordea Bank Norge 1 Nordea Bank Norge Resultat 1. kvartal 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google