Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordea Bank Norge 1 Nordea Bank Norge Resultat 1. kvartal 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordea Bank Norge 1 Nordea Bank Norge Resultat 1. kvartal 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordea Bank Norge 1 Nordea Bank Norge Resultat 1. kvartal 2011

2 Nordea Bank Norge 22 Styrket posisjon i personmarkedet Økt kundetilstrømning i viktige satsningsområder – Den positive trenden med nye kunder fortsatte også i første kvartal 2011 – nye Private Banking, Fordel Pluss og Check-in kunder siste 12 måneder (10 % vekst) – Tildelt prisen som Bank of the Year 2011 Økte markedsandeler – Markedsandel i utlån til personmarkedet økte med 0,3 %-poeng til 11,6 % siste 12 måneder Ny ”all time high” for Nordea Fondene – Forvaltningskapitalen økte med 23%, fra 35 mrd til 43 mrd på ett år – Nr 1 i nettotegning i personmarkedet med 800 MNOK (per Febr)

3 Nordea Bank Norge 33 Stor aktivitet også i bedriftsmarkedet Stor aktivitet i kapitalmarkedene – God likviditet og tilgjengelighet i syndikeringsmarkedet for Shipping første kvartal – Stor interesse for obligasjonsemisjoner – Flere store egenkapitaltransaksjoner i Corporate Merchant Banking og Markets Stabile utlånsvolumer – Utlån til bedriftskunder økte med 0,5%. Stabile marginer. Økt aktivitet i eiendomsmarkedet, særlig i Oslo området – Flere boligprosjekter utsolgt og nye prosjekter igangsettes Økt aktivitet i Nordea Finans – Stor avtale med Volvo om finansiering i deres forhandlernett

4 Nordea Bank Norge 44 Økte inntekter, avtagende vekst i lån til husholdningene Netto renteinntekter økt – Økte med 4 % fra første kvartal i fjor til NOK millioner og opp 2 % fra fjerde kvartal 2010 – Økte utlåns og innskuddsvolumer, spesielt til husholdninger – Utlån til husholdninger økt med 11 % siste 12 mnd, men redusert veksttakt i første kvartal – Sterk fokus på innskuddsprodukter resulterte i en volumøkning på 9 % siste året – Funding gapet redusert fra 49 % til 47 % siste året Høye netto gebyr og provisjonsinntekter – Økt med 20 % i forhold til tilsvarende kvartal i fjor, hovedsakelig utlånsrelaterte provisjoner i Markets Fokus på kostnader – Kostnadsøkning på 4 % fra første kvartal i 2010 – Justert for engangseffekt som følge av endrede pensjonsplaner i fjerde kvartal i 2010, har samlede kostnader gått ned 8 % siste tre måneder Tap på utlån 530 millioner (323 tilsvarende kvartal i fjor) – Skyldes i all hovedsak to enkeltengasjementer

5 Nordea Bank Norge 55 NOKm Jan-mar 2011 Jan-mar 2010 Endr % 4.kv Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto resultat på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger Sum diftskostnader Resultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Resultatsammendrag – Nordea Bank Norge konsern


Laste ned ppt "Nordea Bank Norge 1 Nordea Bank Norge Resultat 1. kvartal 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google