Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKU/Innkjøp Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester AGENDA 1.Innledning/bakgrunn ved BK Presentasjonsrunde Fremdriftsplan 2.Kvalifikasjonskrav v/FirstVentura.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKU/Innkjøp Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester AGENDA 1.Innledning/bakgrunn ved BK Presentasjonsrunde Fremdriftsplan 2.Kvalifikasjonskrav v/FirstVentura."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKU/Innkjøp Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester AGENDA 1.Innledning/bakgrunn ved BK Presentasjonsrunde Fremdriftsplan 2.Kvalifikasjonskrav v/FirstVentura as 3.Kort presentasjon av dagens transportordning v/BK Dagsentra for utviklingshemmete Dagsentra for eldre 4.Kravspesifikasjon og tildelingskriterier v/FirstVentura as 5.Eventuelt og spørsmål

2 SKU/Innkjøp Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester Bakgrunn Bergen kommune skal anskaffe transporttjenester til og fra dagsentra for eldre og utviklingshemmede i Bergen. Bergen kommune anser transport til og fra dagsentra som en integrert del av dagsenteroppholdet. Med dette menes at transporttjenesten til og fra dagsenteret må oppleves som trygg, forutsigbar og bekvem for brukerne. Transport av brukere til og fra kommunens dagsentra for eldre og utviklingshemmede er en viktig del av kommunens totale transportbehov med årlig kostnad på omlag 15 millioner kroner. Denne transporten utføres i dag av mange utførere, både interne og eksterne – i tillegg skjer mye av transporten i egenregi (dvs. med egne biler og egne ansatte

3 SKU/Innkjøp Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester Foreløpig fremdriftsplan AktivitetDato Kunngjort i Doffin / TED24.02.2009Fast Frist for spørsmål og svar til konkurransegrunnlag27.03.2009Fast Tilbudsfrist15.04.2009Fast Evaluering av kvalifikasjoner og tilbud15.04 – 08.05. 2009Estimat Kontraktstildeling11.05.2009Estimat Kunngjøring av resultat27.05.2009Estimat

4 SKU/Innkjøp Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester Dagtjenester for utviklingshemmede Tjenestetilbudet er organisert i en byomfattende enhet som gir dagtilbud til voksne psykisk utviklingshemmede i Bergen kommmune. Enheten betår av 8 kommunale dagsentre som totalt gir tilbud til 206 personer. I tillegg har Christiegården (privat) ca. 40 plasser. Brukere av dagsentra for utviklingshemmede er voksne personer (ferdig med videregående skole) med utviklingshemming av en slik karakter at de ikke vil kunne fungere i vernet bedrift. Brukernes funksjonsdyktighet varierer fra de funksjonsmessig godt fungerende, til brukere med sterke funksjonshemminger (rullestol, sterk epilepsi med mer).

5

6 SKU/Innkjøp Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester Dagsentra for eldre Tjenesten er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for –å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme –aktivisering og rehabilitering –avlastning for pårørende Det må søkes særskilt om dagplass. De fleste dagplassene er tilrettelagt ved sykehjemmene, men kommunen har og noen frittstående dagsentre. Brukerne er eldre og eldre demente som er funksjonsdyktige nok til å bo hjemme. Brukerne er gjennomsnittlig godt funksjonelt fungerende, men har noe behov for hjelpemidler som rullator, rullestol med mer.

7


Laste ned ppt "SKU/Innkjøp Profesjonelle innkjøp - bedre tjenester AGENDA 1.Innledning/bakgrunn ved BK Presentasjonsrunde Fremdriftsplan 2.Kvalifikasjonskrav v/FirstVentura."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google