Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEVERINGSVILKÅR – Problemstillinger og aktuelle løsninger 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEVERINGSVILKÅR – Problemstillinger og aktuelle løsninger 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEVERINGSVILKÅR – Problemstillinger og aktuelle løsninger 1

2 Målsetning med gjennomgang av leveringsbetingelsene Resultatsikring i Nortura – sikring av investering/finansiering Sikre EBITDA resultat som gir grunnlag for investering og fornying av Nortura Forbedre EBITDA med 100 millioner ved reduserte tilleggsytelser/avregningspriser Etterbetaling etableres som kompensasjon for reduserte ytelser. Sikre konkurransekraft i tilførselsmarkedet Forenkling (rødt kjøtt)

3 Fordeling av tilleggsytelser

4 Resultatsikring - Overføre midler fra kvantumstillegg/pris til etterbetaling Kvantumstillegget er største tilleggsytelse og gjelder for alle dyreslag. Kvantumstillegget øker med økende leveranse. Etterbetaling er en flat sats. En mulighet har vært å vurdere Kvantumsbasert etterbetaling, men Vanskelig ordning å kommunisere, fare for negativt utfall Meget krevende juridisk i forhold til samvirkeloven Usikkerhet, avhengig av årsmøtevedtak, redusert konkurransekraft Usikkerhet om Nortura klarer å levere resultater gi etterbetaling

5 Resultatsikring Øvre grense for tilleggsytelser Dagens nivå kan settes til max tilleggsytelser pr dyreslag. Ytterligere økning kan tas som etterbetaling. Øvre grense praktiseres som kr/kg. Kr/kg på dagens nivå pr dyreslag: Gris2,97 kr/kg => 250 mill Storfe 3,34 kr/kg => 193 mill Småfe 4,25 kr/kg => 71 mill Fjørfe 0,54 kr/kg => 38 mill Egg 0,62 kr/kg => 26,5 mill Tiltak: Korrigerende tiltak i løpet av året bringes inn for styret Kommunikasjonen om vilkårene må hensyn ta denne ordningen Vilkårene må være forutsigbare

6 Reduserte tilleggsytelser – Økt avregningspris Endringen bør være minimum 1 kr pr kg i økt avregningspris for de firbeinte. Reduksjon tilleggsytelser : Gris 83 mill kr Tar med Edelgristillegget i vurderingen og prøver å få til et prisløft Storfe 56 mill kr Vanskelig å kombinere med forenklingsforslaget Småfe16 mill kr Antas å gi liten effekt, ønsker å beholde differensieringen store/små

7 Gris Fjerning av puljetillegg purke Konkurransekraft sjekkes nærmere Omlegging av puljetillegg fra stk til kg Endre satsene for puljetillegg for slaktgris som er bedre tilpasset kapasitet på bilene. Nye intervaller foreslås til 80, 120, 160 og 200 gris Redusere Edelgristillegget til 40 øre, løfte grunnprisen med 90 øre Redusere kvantumstillegget og løfte pris, samt innføre en prisfordel på faste smågrisavtaler

8 Storfe Slå sammen puljetillegg, avtaletillegg, innmeldingstillegg, ku/kalv- avtale - forenklingsforslaget. Øke ku/kalv-avtalen med 50 øre samtidig som at det kreves fakturering gjennom Nortura ved salg av kalv/fôringsdyr Ikke gi tillegg til slakt under 175 kg slaktevekt – heller ikke kalv Fjerne puljetillegg på kalv, men beholde på gourmetkalv Øvre vekt- og fettgrense for økologisk fjernes

9 Storfe

10 Mulig totalløsning? Vilkårene for gris og storfe endres i henhold til forslagene De totale ytelsene reduseres med 100 mill kr ved reduksjon I kvantumstilleggene for egg og fjørfe I kvantumstilleggene og avregningspris for storfe og gris I avregningspris for småfe Lik %-vis reduksjon i ytelser mellom dyreslagene Reduksjon i ytelser kompenseres ved etterbetaling


Laste ned ppt "LEVERINGSVILKÅR – Problemstillinger og aktuelle løsninger 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google