Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mars 2001 ”Et lærende lokalsamfunn” Jan-Arve Overland Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mars 2001 ”Et lærende lokalsamfunn” Jan-Arve Overland Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mars 2001 ”Et lærende lokalsamfunn” Jan-Arve Overland Prosjektleder LiNK NKUL mai 2001 jaoverla@online.no

2 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Hva er LiNK?  LiNK er et IKT-utviklingsprogram som skal bidra til å utvikle et fremtidsrettet attraktivt og synlig lokalsamfunn gjennom smart bruk av IKT.  LiNK skal bidra til å sikre regionen best mulige rammebetingelser for å utnytte mulighetene i det digitale samfunnet

3 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Nettverkssamhandling  Et informasjonsnettverk omfatter en gruppe mennesker og virksomheter som samarbeider og utveksler informasjon.  Evnen til å løse oppgaver gjennom samhandling i nettverk regnes for å være en kritisk suksessfaktor i informasjons- og kunnskapssamfunnet. (Norges forskningsråd)

4 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 ”LiNK-nettverket” Kunn- skap Tekno- logi Prosess Virke- midler Kapital

5 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Hva er LiNK? Kompetanse IKT Elektronisk informasjons- og tjenestetilbud Kommunikasjonsnett Utvikling av regionale muligheter Kunnskap/ innsikt Hvem gjør hva? Kritiske suksessfaktorer

6 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Utvikling av reg. muligheter Næringsliv, mentorer Forskning/ utdanning Infrastruktur IKT Offentlig forvaltning Finan- siering Inkubator, næringshager NETTVERK Ressurspersoner (entreprenører)

7 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Hvem er LiNK?  Næringsliv og offentlige virksomheter i Kongsberg/Numedal- regionen  En omfattende regional dugnadsinnsats!

8 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Utfordringer  Innsikt i samfunnsendringene og forståelse vedr. konsekvensene  Forstå mulighetene i teknologiutviklingen  Lære å anvende teknologien til nyttige formål  Få tilgang til nødvendige teknologiske løsninger  Behov for nytenking mhp. samarbeid, innovasjon og næringsutvikling

9 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Prosjektområder  Teledemokrati  Kunnskapsformidling og kompetanseutvikling  Interkommunal samhandling – ”elektronisk kommunesammenslåing  Elektronisk forretningsdrift (e-business)  Videreutvikle felles informasjonstjenere og vevtjenester for lokalsamfunn  Lokale kommunikasjonsnett

10 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Kunnskap og kompetanse  Overordnede mål Høyne den generelle IKT kompetansen Utvikle kompetanse gjennom livslang læring

11 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Hvorfor satse på skoleverket?  Skolen som demokratisk møteplass  Opplæring i skolen treffer en hel generasjon, fort og samtidig  Utnytte skolens pedagogiske kunnskaper og ferdigheter  Gjennom skolen vil vi kunne spre kunnskap og ferdigheter til andre deler av lokalsamfunnet  Utvikling av skolene som kompetansesentra vil åpne skolen overfor lokalsamfunnet

12 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Skolene som ressurssentra  Utprøving av modell for etter- og videreutdanning  Utdanning av IKT-ped. veiledere  Etter- og videreutdanning av skoleledere  9 utviklingsprosjekter  Standardisering av materiell  Etablering av en IKT-ped. nettportal - Skoleveven  Bruk av nettbasert læringsportal

13 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Kurs lokalsamfunnet  Kursrom  Opplæringssystem  Utdanning av instruktører

14 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001

15 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 De videregående skolene  Et utstrakt samarbeid  Bygging av nettverk  Valg av felles tekniske løsninger  Nært samarbeid med HiBu Nettpedagogkurs NELLINK – bibliotekprosjekt Etter – og videreutdanning  Kartlegging av behov i lokalsamfunnet

16 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Konkrete tiltak  Tinius Olsen vgs. ” TRIKKEN”  Numedal vgs. DTFO – Distriktsopplæring i Faglig Opplæring

17 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 ”TRIKKEN”  Nettbasert IKT-driftsfag - VKI  ADDISCO – Forbund for ledelse og teknikk  Bravida  Store krav til intern organisering 1/3 årsverk for å utvikle innhold på 3 måneder Planorganisasjon Planlegging, fordeling av ansvar, risikoanalyse, ansvarskart, møteplan

18 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Oppbygning av ”Trikken”.  Fire moduler Kort gjennomgang av målene i fagplanen Selvtest Forelesninger på nett Hovedemner Delemner Kontroll-spørsmål – flervalgsoppgaver Kommunikasjon lærere – elev-elev: Praterom Diskusjonsgrupper E-post

19 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Distriktstilpasset fagopplæring  Alternativ måte å nå målene i fagopplæringen  Modell tilpasset typiske distriktsskoler  Elektro, mekanisk og byggfag  Styrke rådgivningstjenesten i grunnskolen  Samarbeid med lokalt næringsliv  Nett- og samlingsbasert modell

20 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Strategi for DTFO  Kartlegge plattformer  Utvikle undervisningsmetoder  Utvikle kvalitetssikringsmetoder  Etablere styringsgruppe Elever Lærere Bedrift opplæringskontor

21 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Tips og tanker  Organiser som et prosjekt  Sett av midler til utvikling  Sett strenge krav til tidsfrister  Faste møter  Bruk e-post til samhandling  Velg plattform med omhu – still krav  Ta i betraktning brukernivået til studentene  Husk opphavsrett – bilder, animasjoner etc.  Bruk lenker som åpnes i eget vindu  Forelesninger på nett er noe annet!!!  Utdanning av nettpedagoger – stiller nye krav  Lærere som nettelever – en viktig erfaring

22 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Nettets nye muligheter  Nettet gir studenten kontroll over tiden  Nettet gir tilgang til en mengde læringssressuser  Nettet gir samarbeidslæring uavhengig av tid og sted  Nettet gir studenten muligheter for refleksjon og ekstra tid til formulering av spørsmål og kommentar  Nettet gir muligheter til å utnytte diskusjonene som lages – refleksjon over egen læring  Nettet legger godt til rette for bruk av programvare i læringen  Nettet gir muligheter for å ta i bruk multimedieelementer for presentasjon og demonstrasjoner i undervisningen ( Flate Paulsen 2001)

23 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Utvikling av nettkurs  Kommunikasjonsmedium  Distribusjonsmedium  Presentasjonsmedium  Databehandlingsmedium  Informasjonsmedium  Oppgaver og evaluering ” Det er viktig at de som utvikler kurs har kompetanse til å gjøre det”

24 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Strategiske valgmuligheter  Valg av utviklingsmodell  Valg av kommunikasjonsplattform  Valg av framdriftsplan  Valg av studiested  Valg av målgruppe  Valg av opplæringstilbud  Valg av opptaksstørrelser  Valg av medier

25 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 SITAT TIL SLUTT  ” Det finnes ingen snarveg til kunnskap, og bare de som ikke unndrar seg for å klatre oppover de bratte stigene, har mulighet til å nå disse belyste høydene.” ( Das Kapital - forordet til den franske utgaven )

26 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mai 2001 Et annet sitat  ” Hvem i alle dager ønsker å bruke all sin tid i et klasserom, og hvem har ressurser til å samle alt de trenger der?”


Laste ned ppt "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg Mars 2001 ”Et lærende lokalsamfunn” Jan-Arve Overland Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google