Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skole med flerbrukshall og kulturdel Bruttoareal: 5 854 m 2 (Fortsatt kan det bli små endringer) 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skole med flerbrukshall og kulturdel Bruttoareal: 5 854 m 2 (Fortsatt kan det bli små endringer) 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skole med flerbrukshall og kulturdel Bruttoareal: 5 854 m 2 (Fortsatt kan det bli små endringer) 1

2   Her ligger alle spesialrom for skole og kultur  1.trinn og SFO får tilgang til romslig areal hele skoledagen igjennom  SFO har et «eget» areal (ikke felles med 1.kl. som i dag)  Fellesarealet blir «levende» gjennom hele dagen ved skolens og kulturskolens bruk av bibliotek og spesialrom, samt SFO sine aktiviteter  Atriet («grop») blir samlingsplass for SFO både ved oppstart og bespisning samt til div. aktiviteter  Vestibylen binder sammen skole, flerbrukshall og kulturdel 2 Undervisning 1.etg.

3   Bibliotekets åpne del ligger i dette arealet  Tilgang til atriet gir plass både for samlinger, aktiviteter og bespisning. Særlig gjelder dette for SFO  Møbleres med brukssoner for å skape nye undervisningsarenaer for alle klassetrinn  Inneholder også et lukket rom for møter, undervisning, øvingsrom kultur etc.  Utstillingsplass for elevarbeid i skole og Kulturskole  Fellestunet inviterer til utstrakt sambruk med flerbrukshall og kultur.  Venteplass for aktiviteter i hall og kulturdel  Kafèareal ved tilstelninger i skole, hall og kulturdel  Møterom 3 «Vrimlearealet»

4   Gir flere sitteplasser enn flatt gulv med bord og stoler  Virker mer samlende og oppdragende  Ett av bibliotekets formidlingsplasser  Areal for små opptredener/framføringer  SFO’s samlingsplass ved oppstart og felles gjennomgang  Gir bygget/rommet et særpreg, en egen estetisk dimensjon 4 Nedfelt amfi

5   Basearealene varierer i størrelse på grunn av store forskjeller i elevtall fra kull til kull  Klasserom, grupperom og arbeidsrom for de ansatte er plassert slik at det gir gode dagslysforhold  Atrieløsningen gir dagslys til rom som ikke ligger på yttervegg. Minimalt med korridorer  Det meste av gangarealet er også møblert bruksareal  Rom for elever med særskilte behov godt integrert, men likevel skjermet (ADL-avdeling). 5 Undervisning og personal 2.etg.

6   Her kan alle skolens elever være samtidig  Scenen blir skolens musikkrom  Salen vil bli Kulturlivets storstue  Gir flotte muligheter for kulturelle opplevelser, både spontane og planlagte. Scene og sitteplasser står klart  Med sal, planlagt med sidescene og lett tilgang til garderober, er kultursalen et godt supplement til Aukrustsenteret  Mulighet for 220 sitteplasser totalt gir en sal med størrelse midt mellom Tynset kulturhus (270) og Aukrustsenteret (133)  Inneholder også tre lydisolerte øvingsrom for kulturskolen 6 Kulturdel/musikkavd.

7   Idrettshallen er en «normalhall» på 25X45 meter  Den har fire garderober, to «dommergarderober», styrkerom og lager  Styrkerommet forutsetter utstrakt sambruk med Friskliv  I andre etasje er det tribune med ca. 150 sitteplasser  Friskliv har sal m/speil, spinningrom, styrkerom (se over) og omkledningsrom 7 Idrettshall - Friskliv

8   Kultursalen :Samlingsplass for skolen ved - samlingsstunder, rektors kvarter, ulike presentasjoner - større foreldremøter - oppsetninger og avslutninger i skoleregi - besøk utenifra med ulike kulturelle uttrykk  Scenen er skolens musikkrom samtidig som det kan være ett av flere øvingsrom for kulturskole og det øvrige kulturliv  Sidescene og lager for musikkrom åpner for fleksibel bruk av sceneområdet  Kulturskolens øvingsrom kan også brukes av skolen 8 Sambruk skole-kultur

9   Øvingsrom kultur fungerer også som arbeidsplasser for kulturskolens lærere. Øve på eget instrument er en del av deres forberedelse  Øvingsrommene til kulturskolen er lagt under det faste amfiet med direkte tilgang fra vestibyle. Lett tilgjengelig for skolen  Vestibylen kan fungere som ventesone for kulturskolens elever  Et par grupperom i skolen kan benyttes av kulturskolen  Her ligger det til rette for optimal sambruk mellom kulturskole, skole, kulturliv og idrett  Bygget vil samle utøvere på tvers av aktiviteter 9 Sambruk forts.

10   Garderober, dusj og toaletter er felles for kultur-, idretts- og treningsaktiviteter  Kultur kan benytte idrettshallen ved store arrangement  Alvdal Friskliv er en del av et fellesskap der deler av arealet skal kunne benyttes av flere grupper (timeplanlegges)  «Vrimleområdet» med kantine og sitteplasser skal tjene ulike formål for både det frivillige kulturliv, kulturskole og idretten 10 Skole- kultur- idrett

11   Skolens uteområde defineres som et nærmiljøanlegg og kan med det utløse spillemidler  Skolegårdsområdet blir i hovedsak mot nord  Området vil ha både tradisjonelle apparater og ballflater  Det er mulig å legge inn et mini friidrettsanlegg. Dette er ikke tegnet inn på skissen enda  Nærhet til skog og bekk gir mange «naturlige» lekeområder  Gamle Barkald skole ønskes flyttet hit og vil være med å skape en tunfølelse  Trasèen for tidligere lysløype er intakt for trening både sommer og vinter 11 Nærmiljøanlegg


Laste ned ppt "Skole med flerbrukshall og kulturdel Bruttoareal: 5 854 m 2 (Fortsatt kan det bli små endringer) 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google