Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DISEN SKOLE STRATEGISK PLAN 2016. INNLEDNING Strategisk plan viser våre satsingsområder for 2016. Oslo kommune legger føringer for hovedområder Osloskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DISEN SKOLE STRATEGISK PLAN 2016. INNLEDNING Strategisk plan viser våre satsingsområder for 2016. Oslo kommune legger føringer for hovedområder Osloskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 DISEN SKOLE STRATEGISK PLAN 2016

2 INNLEDNING Strategisk plan viser våre satsingsområder for 2016. Oslo kommune legger føringer for hovedområder Osloskolen skal arbeide med. Resultater på prøver og elevundersøkelsen ligger til grunn for våre prioriteringer. Våre satsingsområder er områder hvor vi ser at vi har de største utfordringene. På områder vi har gode resultater arbeider vi for å opprettholde og forbedre resultatene.

3 VI ER PÅ LAG – MED HODET OG HJERTET I BRUK Vi ønsker at skolens visjon skal gå som en rød tråd gjennom skolehverdagen. Gjensidig respekt for hverandre. Elevenes ønske om å lære nye ting. Utfordre elevene Lærernes ønsker om å løfte hver elev. Sammen skaper skole og hjem en god fremtid for våre elever.

4 VÅRE PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER Styrking av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Vi ønsker å sikre at ikke elevene opplever ulik kvalitet i undervisningen. Vi vil arbeide for å sikre at svake elever fanges opp tidligst mulig.

5 FORTS. Vi arbeider mot en dysleksivennlig skole. Sikre best mulig tilpasset opplæring for alle våre elever.

6 FORTS. Elevenes psykososiale miljø Økt fokus på "Trygg læring" på alle trinn. Vi vil arbeide sammen for et best mulig psykososialt miljø gjennom fastsatte rutiner for trygg læring.

7 FORTS. Alle elever i aktivitetsskolen skal få tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter i fag. Vi legger til rette for samarbeid for å sikre at det er tydelig sammenheng mellom skolens planer og aktivitetene AKS jobber med. Vi vil kontinuerlig jobbe for å tilby elevene spennende og lærerike kurs og aktiviteter.


Laste ned ppt "DISEN SKOLE STRATEGISK PLAN 2016. INNLEDNING Strategisk plan viser våre satsingsområder for 2016. Oslo kommune legger føringer for hovedområder Osloskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google