Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT-tjenester for studenter ved UiO Gruppe for IT-support og driftssenter 16. juli 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT-tjenester for studenter ved UiO Gruppe for IT-support og driftssenter 16. juli 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT-tjenester for studenter ved UiO Gruppe for IT-support og driftssenter 16. juli 2015

2 Oversikt Brukerkonto –Opprettelse av nye studentbrukere Passord –Passordutsending Tjenester –Hvilke tjenester får studenter tilgang til? Utskrift Kontaktpunkt

3 Opprettelse av nye studentbrukere Personer uten eksisterende tilknytning til UiO: –Tildeles studieplass ved UiO –Informasjon om studenten overføres fra SO til UiOs FS –AF oppretter studierett –Informasjon om studenten overføres fra FS til Cerebrum (UiOs system for identitetsforvaltning og tilgangskontroll) –Det genereres brukernavn og passord for personen

4 Brukernavn Tildeles alle studenter Brukernavn gjenbrukes ikke. Man beholder brukernavnet livet ut.

5 Brukernavnutsending, høsten 2015 Nye studenter mottar en SMS med sitt brukernavn og lenke til https://uio.no/nybruker https://uio.no/nybruker SMS sendes til mobilnummeret som er registrert i FS SMS sendes ut fortløpende, så snart studierett er opprettet og studentens bruker har blitt opprettet i Cerebrum.

6 Studenter som ikke får SMS Ved problemer kan studenten kontakte: –Lokal IT ved enheten (Student-IT, orakeltjeneste, …) –Houston (Campus eller Forskningsparken/Kristen Nygaards Hus) Disse vil kunne skrive ut passordark ved fremvisning av gyldig legitimasjon.

7 Hvilke tjenester får studenter tilgang til? Etter at studierett er opprettet og brukerkonto er opprettet i Cerebrum: –Tilgang til Studentweb –Tilgang til nettsider hos UiO som er forbeholdt UiOs studenter –brukerinfo.uio.no

8 Tilgang til øvrige tjenester for studenter –Etter studentene har registrert seg og betalt semesteravgift, gis de tilgang til følgende tjenester: Eget hjemmeområde Meldingstjenester (e-post m.m.) Utskriftstjenester PC-stuer, programvare og tilgang til nettsider (avhengig av undervisningsmeldinger og studierett) Fronter (avhengig av undervisnings- og eksamensmeldinger) Nasjonale tjenester med FEIDE-innlogging (f.eks. Oria) Andre interne tjenester hos UiO, ved behov (f.eks. Wiki, Blogg)

9 Øvrig tilgang –Eksisterende regler for utplukk av aktive studenter finnes på http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn- passord/brukeradministrasjon/hjelp/studentau tomatikk/aktivstudent/ http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn- passord/brukeradministrasjon/hjelp/studentau tomatikk/aktivstudent/ –Studentene får per i dag beholde tilgang til IT-tjenester i ett år etter avsluttede studier –Eventuelle endringer i studentautomatikk og tilgang vil varsles om i god tid via info-ko@admin.uio.no info-ko@admin.uio.no

10 Ny utskriftsløsning for studenter Sikker utskrift (pullprint). Utskriftene ligger i en kø inntil avsender verifiserer seg med sitt studentkort. Pushprint overtar for skrivere hvor det ikke er mulig eller ønskelig å gå over til pullprint. Fortsatt gratis utskriftskvote på 250. Kan kjøpe ekstra utskrifter via på utskrift.uio.no Ikke lenger kjøpe ekstra utskrifter i Studentweb.

11 Ny utskriftsløsning for studenter Utskriftspenger er ikke inkludert i semesteravgift eller kopiavgift –UiO gir fortsatt studenter inntil 250 frie trykk («100 credits» i det nye systemet) per semester. –Eksisterende kvoter i gammel løsning overføres den nye løsningen, slik at ingen «mister» utskrifter de har betalt for. Kopiavgift skal fortsatt betales innen 1. september. Betalt semesteravgift er ikke det samme som betalt kopiavgift.

12 Kontaktpunkt Mer informasjon om brukeradministrasjon på http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn- passord/brukeradministrasjon/ http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn- passord/brukeradministrasjon/ Mer informasjon om studentautomatikk på http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn- passord/brukeradministrasjon/hjelp/studentautom atikk http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn- passord/brukeradministrasjon/hjelp/studentautom atikk


Laste ned ppt "IT-tjenester for studenter ved UiO Gruppe for IT-support og driftssenter 16. juli 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google