Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjonskonferanser 2007 Seksjon helse og sosial.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjonskonferanser 2007 Seksjon helse og sosial."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjonskonferanser 2007 Seksjon helse og sosial

2 2 HOVEDFOKUSOMRÅDER FOR 2007:  Verving / Medlemsoppfølging  Kvalitet og tjenesteutvikling  Valget 2007  Organisasjons- og evalueringsprosjektet  Tariff - Mellomoppgjør

3 3 Samspill og potensiale  Mellom avt-TV og org-TV  På tvers av seksjoner  På tvers av fagforeninger og fylker  Fra lokalt til sentralt - eller sentralt til lokalt? Passe balanse?  Kortsiktige resultater eller langsiktige effekter

4 4 Lokalpolitisk påvirkningsarbeid fram mot valget blir viktig! Hvor mange læreplasser skal opprettes i vår kommune? (Jfr KS`s utsagn om 1 læreplass pr 1000 innbyggere). En politisk utfordring!

5 5 Viktige temaer i SHS i 2007  Ny utdanning som Helsefagarbeider får en god start  Medlemmene har et godt grunnlag for etisk refleksejon i yrkesutøvelsen  Seksjonsarbeidet fungerer på alle nivåer i organisasjonen  Kvaliteten i helse- og sosialtjenestene styrkes  Arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten styrkes

6 6 Helsefagarbeider får en god start Eks tiltak: 1) Lærlingesituasjonen 2) Skolebesøk - verving 3) Kontakt med skolene 4) Y-nemndene i fylkene 5) Materiellutvikling 6) Autorisasjon 7) Påvirkningsarbeid Samarbeide med: UngdTV, INFO, ORG, SHS lokalt

7 7 Antall læreplasser omsorgsfag

8 8 Medlemmene har et godt grunnlag for etisk refleksjon i yrkesutøvelsen  1) Utvikle en yrkesetisk plattform for medlemmene i seksjonen  2) Starte diskusjonen om felles etiske regler for alle medlemmer i Fagforbundet  Samarbeide med:  SHS lokalt, Faglig arbeidsgruppe for yrkesetikk, de andre seksjonslederne sentralt

9 9 Seksjonsarbeidet fungerer på alle nivåer i organisasjonen  1) Stimulere seksjonsleddene lokalt til økt aktivitet og samhandling  Samarbeide med:  SHS lokalt, Organisasjons- og evalueringsprosjektet

10 10 Kvaliteten i helse- og sosialtjenestene styrkes  Oppflg av omsorgsmeldinga  Kvalitetskommuneprosjektet  Yrkespolitikk og yrkesfag i spesialisthelsetjenesten  SHS lokalt, Kvalitetskommuneprosjektet  Sykehusgruppa

11 11 Arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten styrkes  1) Spre informasjon om veileder og håndbok om bedre arbeidsmiljø  2) Oppfølging av omsorgsmeldingen  Samarbeide med:  SHdir, FO, NSF, KS, Oslo kommune, Arbeidstilsynet, SHS lokalt

12 12 Den videre presentasjonen handler om...  Omsorgsmeldinga  Menn i omsorgsyrker  Kvalitet

13 13 Omsorgsmeldinga (St. Meld nr 25) og statsbudsjettet gir løfter om: Videreføring av Aksjon Helsefagarbeider 3000 læreplasser -1500 i 2008 og 1500 i 2009 Rekrutteringskampanje Videreutdanne på fagskolenivå 6000 – Ansatte uten helse –sosialfaglig utdanning – eldreomsorg/psykiatri Gi innvandrere med utdanningen opplæring for autorisasjon Kvalifisere 12000 voksne

14 14 Hvordan nå målet om 10 000 nye årsverk innen pleie- og omsorgstjenesten innen 2009?  Rekruttere ungdom til pleie- og omsorgsyrkene  Medvirke til utvikling av gode voksenopplæringsmodeller  Sikre fortsatt god rekruttering av voksne til sektoren  Program for kvalifisering av personer uten formell kompetanse  Skaffe tilstrekkelig antall læreplasser  Samarbeid sentralt og lokalt med "Aksjon Helsefagarbeider"  Styrke kommuneøkonomien

15 15 Menn i omsorgsyrker  Sosial- og helsedirektoratet (Shdir)har prosjektmidler og en sentral referansegruppe. Helge Sporsheim er Fagforbundets representant.  Telemark : Nytt prosjekt fra 2006. SHdir har bevilget 400.000, Fagforbundet, Telemark fylkeskommune og Norsk Sykepleierforbund har også gitt økonomisk støtte til prosjektet, som skal gå over 4-8 år og tar sikte på å rekruttere menn til helse- og sosialfagsstudier og deretter ansette dem. En utvalgt insitusjon skal etter målsettinga bemannes med 50/50% menn og kvinner.

16 16 Kvalitet...  Fagforbundet er ansvarlig for eller delaktige i flere kvalitetsprosjekter:  Kvalitetskommuneprosjektet (Staten, KS, arbeidstakerorg) Fokus: pleie- og omsorg samt oppvekst. Aktuelle temaer: sykefravær, medarbeiderinitiert omstilling, arbeidsmiljø.  Fagforbundets kvalitetskampanje "Sammen for kvalitet"  Seksjon helse og sosials kvalitetsprosjekter: sykehus (avsluttet 2006) og prosjekt innen kommunenes pleie- og omsorgstjeneste (avsluttes april 2007).

17 17 Noen eksempler på kvalitetstiltak fra SHS  Utvikling av kurs- og informasjonshefter (legemiddellære, kompetanseutvikling barnevern, helselover mv)  Bedre arbeidsmiljø i hjemmetjenesten - seksjonen har bidratt i utvikling av veileder og håndbok, 70 000 eks av håndbok er utsendt fra SHdir  Arbeidsmiljøprosjekt i Øvre Romerike, seksjonen bidrar økonomisk og i styringsgruppa; målet er bedre arbeidsmiljø og økt arbeidsnærvær, basert på ansattes forslag til tiltak  Helsefagarbeiderutdanningen - påvirkningsarbeid  Kurs og fagdager  Klinisk fagstige  Stipendordning  Yrkesetiske retningslinjer; utvikling av nye felles retningslinjer for alle yrkesgrupper i seksjonen  Kreativ omsorg - årlig konferanse samt temahefte/Fagbladet 06


Laste ned ppt "Seksjonskonferanser 2007 Seksjon helse og sosial."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google