Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

26.09.20161 Komité 3 i Orléans 18.-19. April 2011 Sonja Steen/president Underkomité Ungdom 27.04.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "26.09.20161 Komité 3 i Orléans 18.-19. April 2011 Sonja Steen/president Underkomité Ungdom 27.04.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 26.09.20161 Komité 3 i Orléans 18.-19. April 2011 Sonja Steen/president Underkomité Ungdom 27.04.2011

2 26.09.20162 Hovedpunkter fra møtet Konferanse om profesjonell mobilitet blant ungdom – et middel for å bekjempe arbeidsledighet? Citizen’s Forum – Ungt entreprenørskapsstrategier Valg av visepresident for komité 3 Komiteene Youth Regional Network

3 26.09.20163 Konferanse om profesjonell mobilitet blant ungdom – en metode for å bekjempe arbeidsledighet? Fra et europeisk perspektiv og fra et regionalt perspektiv European perspective: As a result of the EU initiative “Youth on the move” and numerous consultations on EU funding programmes in education, training and youth, more attention has been drawn to the regions’ role in promoting professional youth mobility. Yet, is the European Commission up to the financial challenge? What are they offering to the regions? How does the “Youth on the move” initiative translate into regional policy guidelines? Regional perspective: What are the experiences of AER member regions with regard to professional mobility? What challenges do regions face when setting up their professional mobility schemes? What are regions’ expectations with regard to the European-level policy guidelines? Ordstyrer : Søren Kristensen, Professionshøjskolen Metropol Mathieu Mori, Secretariat, Assembly of European Regions Caroline Doyon, Policy officer, Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec Olov Oskarsson, President, Youth Regional Network André Craveiro, Eurodyssey secretariat Giovanni Maccioni, Eurodesk

4 26.09.20164 Presentasjon av Eurodyssey programmet Eurodyssey programmet er det eldste jobbutvekslingsprogrammet I Europa. Programmet ble startet av AER i 1985 og I denne bolken presenterte både representanter fra regionene og bedriftene sine erfaringer. I Norge er kun Akershus medlem og man bør se på hvordan flere fylkeskommuner kan involveres. Speakers: André Craveiro, Eurodyssey secretariat Laetitia Quilichini, Mobility programme, Ile de France region Vincent Lorach, Entreprise Tboks, Eurodyssey private partner Perica Levatic, Eurodyssey intern Mathieu Mori, AER secretariat

5 26.09.20165 Citizen’s Forum Tema: Ungt entreprenørskapsstrategier AER er en av 8 partnere i ””Youth Entrepreneurship Strategies (YES), an INTERREG IVC prosjekt,som har som mål å integrere det entreprenørielle perspektivet i utdanningssystemet. Og på den måten øke antallet unge entreprenører. Prosjektet startet i 2010 og vil gå ut 2012. Östra Götaland er leadpartner. Godt oppmøte blant komitémøtedeltagerne – liten blant lokalbefolkningen

6 26.09.20166 Valg Sonja Steen,meg, ble valgt som visepresident for komité 3 Dette betyr at jeg har muligheten til å påvirke arbeidet i komiteen sterkere og kan være med på å endre ting som bør endres f.eks i forhold til organisering, prioriteringer osv.

7 26.09.20167 Interregionalt og internasjonalt samarbeid Interregional and international activities in the context of the global climate debate (R20) – Initiativ som er tatt av guvernør Schwarzenegger og lansert i november 2010 I Sacramento. M. Sabban var til stede. Update concerning the European Platform of local and regional authorities for Development Activities partly led in cooperation or coordination with Platforma (European Development Days, ARLEM) Island mission – Øyregioner

8 26.09.20168 Ungdom 1. AER Youth Regional Network -Møte lagt i forbindelse med komitemøtet, dette er ønskelig også i fortsettelsen -YRN har blitt medlem i den Europeiske kommisjonens « 1. Dashboard of youth indicators » -Det vil bli laget en medlemsliste som skal bekreftes av hjemregionen til YRN deltakere. Dette for å gjøre nettverket mer økonomisk uavhengig, sikre seg at regionen er bevisste i forhold til hvem de sender og at det fins en kommunikasjon. Dette vil også gjøre det lettere å få ekstern finansiering. 2. Youth Summer School – youth in a changing society 3. Ekstern taler: Elise Renaudin presenterte sin organisasjon “Association de la fondation étudiante pour la ville” og 2012 joint European Survey. 4. MYFER 2011 – Kun regioner kan premieres i kategoriene education, employment og civic engagement. Frist: 15. juni 2011 5. Tales from Europe – youthful tales from Europe in autumn 2011 6. Peer review on youth employment

9 26.09.20169 Kultur Oppdatering fra arbeidsgruppen "Culture and Health" Konferanse i forbindelse med komitémøtet i Istanbul til høsten Partnership with the European Network of Cultural Administration Training Centres (ENCATC) and cooperation on the Training of Cultural managers: rapporten som har sett på hvordan byer kan forbedre sitt samarbeid med museene. Dette vil også være tema på bureaumøtet i Tirana til høsten. AER vil søke om en konsultasjon med kommisjonen om hvordan de kan bidra til temaet kulturprogrammet. EU kommisjonen har laget en ny policy på temaet sport. EU dag for sport.

10 26.09.201610 Utdanning og opplæring -YES – Mapping youth entrepreneurship education in the European Regions (Interreg IVC project) -Eurodyssey – hvordan få flere regioner med? -Sommerskolen 22. –27. August I Flevoland. 10. Året man har youth summer school. www.summerschool.nl -Forslag fra Ilona Novak at man skal sette ned en arbeidsgruppe for å jobbe med prosjektet “Educational passport” -EU konsulterer enda på life-long learning. Norske regioner bør komme med innspill. -


Laste ned ppt "26.09.20161 Komité 3 i Orléans 18.-19. April 2011 Sonja Steen/president Underkomité Ungdom 27.04.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google