Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øv på å bli en bedre lytter og taler. MUNTLIGHET – til læreren – rammeverk for grunnleggende ferdigheter Ferdighetsområder i muntlige ferdigheter: Forstå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øv på å bli en bedre lytter og taler. MUNTLIGHET – til læreren – rammeverk for grunnleggende ferdigheter Ferdighetsområder i muntlige ferdigheter: Forstå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øv på å bli en bedre lytter og taler

2 MUNTLIGHET – til læreren – rammeverk for grunnleggende ferdigheter Ferdighetsområder i muntlige ferdigheter: Forstå og vurdere omfatter de reseptive aspektene ved muntlige ferdigheter og innebærer å lytte, tolke og vurdere muntlig tekst og vise respekt for den som taler. Utforme omfatter bruk av ulike uttrykksmåter som støtte i både spontan og forberedt tale. Kommunisere omfatter det å utrykke meninger, drøfte problemstillinger og strukturere og tilpasse egen muntlig tekst til mottakere, innhold og formål. Reflektere og vurdere omfatter å lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler.

3 MUNTLIGHET – til læreren Dette undervisningsopplegget tar for seg muntlighet ved framføringer. Her finner du forslag til lytteroller. Her finner du forslag til virkemidler. Her finner du øvelser spesifikt til muntlig framføring. Opplegget er laget som en forelesning, men lysbildene er også delt inn i kort som du kan skrive ut å gi til elevene eller ha i klasserommet som kan tas frem ved øving til framføringer. Øvelse av å bli muntlig trygg i klasserommet er ikke tatt med her. Alt materialet er hentet fra «Muntlig bruk av språket» en artikkel av Bakke og Kverndokken (2014). Øvelsene er funnet på nett, for nærmere info; se kildeliste.

4 Muntlighet - lytterollen Å høre = verb, noe fysisk, alle som ikke er døve eller har andre handikap som påvirker hørsel kan høre. Å lytte = verb, men å være engasjert i det som skjer, å vise at du er deltagende i en samtale eller ved et foredrag. Vise empati, gi noe mening. DU som LYTTER er LIKE VIKTIG som formidleren.

5 LYTTEPOSISJON OPPSUMMERENDE Skriv lyttelogg Muntlig gjenfortelling av det som ble sagt. «Hvis jeg forsto deg rett så…» SPØRSMÅL Oppklarende Utdypende Bekreftende Bidra med assosiasjoner «Mente du… da du sa…?» «Kan du si noe mer om…?» «Når du sa… så tenkte jeg på…» BEKREFTENDE KORTRESPONS Mmm hmmm Ja Javel Å sier du det… Husk at dette skal passe til situasjonen.

6 LYTTEPOSISJON NON-VERBAL REAKSJON -Kroppsspråk Nikke Riste på hodet Legge hodet på skakke Se opp IKKE-REAKSJON Være stille. Kan kombineres med non-verbal, notere STEMNINGSSKAPENDE LYDER Klappe Heiarop Bevegelser Husk at dette skal passe til situasjonen og bør avklares på forhånd. NOTERE Skrive temasetninger for det som sies. Notere stikkord.

7 Øvelse Velg en lytteposisjon Gjennomfør mens du lytter til teksten på neste ark.

8

9 Muntlighet - framføringsrollen RETORIKK – KUNSTEN Å HOLDE TALER ETOS Vis avsenderen at du er troverdig og at du er kompetent. Har du bakgrunn og kunnskaper som tilsier at du skal lyttes til? PATOS Engasjement og evnen til å holde på oppmerksomheten. Blir mottakeren følelsesmessig berørt? Har du et repertoar av gode virkemidler for å holde på interessen hos lytterne? LOGOS Argumenter for å overbevise. Hvor gode og sannsynlige argumenter kan du fremskaffe? Skaper argumentene dine gjenkjennelse hos mottakerne?

10 MUNTLIGHET ARTIKULASJON Snakk T Y D E L I G. A R T I K U L E R, spesielt de viktigste ordene/begrepene. Et for høyt taletempo kan påvirke uttale av ord. GESTIKULERING –kroppsspråk Hvordan kan du vise at fjellet er stort? Hvordan kan du vise at du skal fortelle en hemmelighet? Du mottar en overraskelse. Du feirer 17. mai. Vær OBS på ufrivillig gester – veiving med armene. Armer i kors. Armer hengende ned langs siden. VOLUM Tenk deg en skala fra 0-10, hvor 0 er å hviske og 10 er å skrike. O= stillhet 1-2= hvisking 3-lav stemme, pardialog 4-5= snakke volum i intime forsamlinger 6—8= lydstyrke i større forsamlinger 9= svært høyt volum 10= fult volum Hvordan bør teksten leses? TEMPO Når du fremfører en tekst bør du tenke på tempo. Du vil at lytterne dine skal få med seg hva som sies og da må du passe på at du ikke snakker for fort eller for sakte. Tempo er avhengig av teksttype; hvordan den tolkes, sjanger og lengde. Bruk PAUSER som virkemiddel. Har du noe viktig som bør komme frem? Ta en pause. Gi lytterne rom for å tenke over hva du har sagt.

11 MUNTLIGHET MUNTLIGHET – kriterier i framføringMUNTLIGHET MIMIKK OG BLIKK Ansiktet gi utrykk for mening og stemning. Smil Smale øyne Spiss munn etc. BLIKKET er kontaktskapende og vender seg mot lytterne. KREVER at lytterne er deltakende. Frigjør deg fra manus. Improviser – parafraser (si det samme på en annen måte). Lage variasjon i manus. KLANG OG TONEFALL Tonefall kan signalisere en holdning. Ironi Gjøre narr av Snakke varmt om noe Gi energi TONELEIE, MELODI, TRYKK Intonasjon – stigende og synkende tonehøyde. TIPS – sjekk tegnsetting (! ?.,) Trykkplassering kan være meningsbærende. LAV MÅLOPPNÅELSE Direkte opplesning fra manus. Ukritisk kildebruk. Bruk av få muntlige virkemidler MIDDELS MÅLOPPNÅELSE Stikkordsmanus. Noe øyekontakt. Få kilder. Muntlige virkemidler brukes aktivt, som pauser, gestikk. Kunstlet? HØY MÅLOPPNÅELSE Stikkordsmanus. God øyekontakt. Improvisasjon? Mange varierte kilder. Inbakte virkemidler, som pause/temposkift, gestikk, mimikk… Brukes naturlig Begrunnelse for valg er tydelig i framføringen.

12 Øvelse: Les diktet med overdreven bruk av artikulasjon (på konsonanter). Vinteren kommer med snø og sno. Frosten lar store istapper gro. Når vannet fryser til is på dammen, da går vi på skøyter sammen.

13 Øvelse: Legg inn pause for å fremheve viktig informasjon. Varier pausene. Ingen har slike Øyne som deg, jeg sier det gjerne om igjen

14 Øvelse: Legg trykket på forskjellige steder i teksten Det er ikke sånn. Det bare er sånn.

15 Øvelse: Les teksten med forskjellig volum. Ser du den store furua der? Der er det

16 KILDER Bakke og Kverndokken (2014). «Muntlig bruk av språket» i Jansson, B.K. og Traavik, H. (red) (2014): Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanningen 1-7. Oslo: Universitetsforlaget. Læreplan Kunnskapsløftet 2006 – Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. http://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/lareplangrupp er/rammeverk_grf_2012.pdf Øvelser: http://slideplayer.no/slide/1935407/http://slideplayer.no/slide/1935407/ https://db.rkk.no/dok/som%20man%20roper%20i%20skolen.ppt


Laste ned ppt "Øv på å bli en bedre lytter og taler. MUNTLIGHET – til læreren – rammeverk for grunnleggende ferdigheter Ferdighetsområder i muntlige ferdigheter: Forstå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google