Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til folkemøte om kommunereformen – Program 1. Velkommen, v /Olav 2. Innledning, v/ Olav 3. Presentasjon av de tre alternativene ved folkeavstemning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til folkemøte om kommunereformen – Program 1. Velkommen, v /Olav 2. Innledning, v/ Olav 3. Presentasjon av de tre alternativene ved folkeavstemning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til folkemøte om kommunereformen – Program 1. Velkommen, v /Olav 2. Innledning, v/ Olav 3. Presentasjon av de tre alternativene ved folkeavstemning 30.05., v /Ståle 4. Spørsmål / diskusjon 5. Veien videre / avslutning, v/ Olav

2  Kommunestyrevedtak 70/15, den 03.12.15:  1. Kommunestyret ber forhandlingsutvalget gå i forhandlinger med de andre kommunene i Dalane i tråd med kommunestyrets vedtak i KS sak 038/15 og vedlagte ” Notat ang kommunereformen – Dalane kommune”.  2. Kommunestyret ber rådmannen innen 15.04.16 utrede ”null – alternativet”, det vil si at Lund kommune består som egen kommune. Dette for å sikre at ”Null alternativet” blir ett av mulige alternativ ved folkeavstemningen våren 2016.  3. Dersom vertskommune modellen i Lister 3 utredningen ikke fører frem til en endelig avtale, åpnes det opp for at Lund kommune kan gå i forhandlinger om sammenslåing med en eller flere av kommunene Flekkefjord, Kvinesdal eller Sirdal Forhandlingsresultatet blir eventuelt ett av alternativene i folkeavstemningen våren 2016, jfr. K-vedtak 038/15 og uttalelsen fra fylkesmannen i Rogaland.  4. Det opprettes to innspillsgrupper med minst tre medlemmer hver, som gir innspill til forhandlingsutvalget. Formannskapet utpeker medlemmer til gruppene  5. Referansegruppen utvides og representeres av alle partiene.

3

4  Alternativ 1: Eigersund, Lund og Sokndal  Alternativ 2: Flekkefjord og Lund  Alternativ 3: Lund

5 Innhold i begge prospekt ( alt 1 og 2):

6  Innledning:  Alt 1 og 2:  ”Gjøre hverandre gode”

7  2. Kommunenavn og symboler:  Alt 1:  Navn og våpen: Jury – 6 medlemmer  Alt 2:  Navn: Flekkefjord.  Våpen :Jury – 6 medlemmer

8  3. Prinsipp for sammenslåingen:  Alt 1: Likeverdighet. Det kan være behov for å foreta grenseendringer etter at det er avklart om ny ny kommune etableres.  Alt 2: Likeverdighet. Det kan være behov for å foreta grenseendringer etter at det er avklart om ny kommune etableres. Dersom Lund og Flekkefjord ikke skulle bli plassert i samme region ved ny inndeling, avgjøres spørsmålet om regionstilhørighet ved felles kommunestyrebehandling

9  4. Mål for den nye kommunen/ Satsningsområder:  Alt 1:  Ledende næringskommune  Arbeide for styrking av E 39 og tilførselsveier. Styrke havn og jernbane  Fornybar kraft  Mineralriket  Skal legge til rette for økt lokal matproduksjon, foredling og tjenesteyting  Styrke og videreutvikle lokalt næringsliv  Bredbåndsdekning  Alt 2:  Ledende næringskommune, mellom Stavanger og Kristiansand  Arbeide for E 39 Indre linje, med søndre trase, nærmest mulig Moi og Flekkefjord. Styrke havn og jernbane.  Utbedring av jernbanetrase i Drangsdalen  Fagmiljø og nye arbeidsplasser maritime næringer  Fornybar energi  Attraktiv bo og besøkskommune  Skal legge til rette for økt lokal matproduksjon, foredling og tjenesteyting  Styrke og videreutvikle lokalt næringsliv  Bredbåndsdekning 

10  5. Fellesnemnd:  Alt 1:  Lund 3, Sokndal 3, Eigersund 7  Alt 2:  Lund 5, Flekkefjord 5

11  6. Kompetanse og tjenesteproduksjon: Alt 1 og 2: For å sikre optimal ressursutnyttelse og gode tjenester er det viktig å rekruttere, videreutvikle og beholde relevant og tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenfor alle tjenesteområder. Ved større fagmiljøer i den nye kommunen skal det sikres tilstrekkelig distanse mellom saksbehandlere og innbyggere og dermed i større grad unngå tvil om habilitet.

12  7. Tjenestetilbud:  Alt 1:  Nytt rådhus i Eigersund  Moi: Byggesak kontordagsprinsipp  Desentralisert tjenestestruktur, som nå  Samlokalisering ”Blålystjenester  Barnehager, skoler, eldreomsorg, helse, kultur, kino, bibliotek, kjøkken, NAV, teknisk drifsmiljø  Alt 2:  Eksisterende rådhus i Flekkefjord  Moi: Adm. For ”teknisk” etat  Moi: Kompetansestillinger på samme nivå som før sammenslåing  Moi: Servicetorg  Desentralisert tjenestestruktur, som nå  Brannstasjonen

13  8. Kommunikasjon og næring:  Alt 1:  Kommunalt foretak (Eigersund)  Jøssingfjord Vitenmuseum  Sogndalsstrand  Cittaslow  Byutvikling Egersund  Sætra / Sandstøl videreutvikles  Tettstedsutvikling  Alt 2:  Tettstedsutvikling Moi  Byutvikling Flekkefjord  Moi, Sira og Gyland stasjon styrkes  Styrke kollektivtilbudet mellom Moi og Flekkefjord  Tettstedsutvikling  Sætra / Sandstøl videreutvikles  Lundbadet og Ueneshallen er prioriterte bade og svømmeanlegg Kommunikasjon og næring

14  9. Økonomi:  Alt 1:  Engangstilskudd og reformstøtte på 55 mill.  Kan rukes til nytt rådhus i Egersund  Alt 2:  Engangstilskudd og reformstøtte på 25 mill  Avsettes på fond for bruk til kompetansebygging, samkjøring av IKT løsninger etc  Lavest mulig eiendomsskatt

15  Økonomi:  Alt 3 Lund kommune:  - 2,0 mill i inntekter forhold til nå  Dette medfører behov for innsparing / økning inntekter, som f. eks: økt eiendomsskatt  For øvrig blir det meste som som nå……….

16

17  Utvalgte økonomiske nøkkeltall: (2015 tall, Eigersund 2014 tall)

18  10. Effektivisering:  Alt 1& 2:Oppnådde effekter skal benyttes til å styrke tjenestetilbudet, både kvalitativt og kvantitativt.

19  11. Politisk struktur:  Alt 1:  Kommunestyre 45 rep  Formannskap 15 rep  Alt 2:  Kommunestyre 39 rep  Formannskap 11 rep  Nærdemokrati via FAU/samarbeidsutvalg

20  12. Arbeidsgiver:  Alt 1:  Prosess i nært samarbeid med TV  Alt 2:  Prosess i nært samarbeid med TV  Ansettelsesgaranti  Overtallige - endringsoppsigelse

21

22 5. Avslutning / vegen vidare…..

23

24

25

26

27  Valget….  Forhåndsstemming:  Lund rådhus, Moi:  Mandag til fredag kl 08.00 -15.00, fra og med 9. mai til og med 27. mai.  Fredag 27. mai kl 17 -19.  Lørdag 28. mai kl 12 -15  Sjukeheimen Moi, onsdag 25 mai, kl 10 -13  Valgdagen 30 mai:  Heskestad Samfunnshus, Ualand, kl 12 -20  Hovstun, Hovsherad, kl 12 -20  Lund rådhus, Moi, kl 12 -20  Alle som er født før 31.12.2000 kan stemme ved valget.  BRUK DIN STEMMERETT – GODT VALG!


Laste ned ppt "Velkommen til folkemøte om kommunereformen – Program 1. Velkommen, v /Olav 2. Innledning, v/ Olav 3. Presentasjon av de tre alternativene ved folkeavstemning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google