Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om søking til skole og læreplass 2016 - 2017 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om søking til skole og læreplass 2016 - 2017 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om søking til skole og læreplass 2016 - 2017 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring

2 Søkeren må:  Søke  Svare  Møte

3 www.vigo.no

4 Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.novigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det er lagt inn riktig mobilnummer og epostadresse på søknaden på vigo.no og MinID Huske å ta med MinID for å kunne sjekke inntaket og svare hvis du er på ferie

5 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6

6 Hovedprinsippene inntak Vg1 Søkeren har rett til inntak på ett av tre ulike utdanningsprogram på Vg1 Søkeren kan ønske inntil fire skoler på hvert utdanningsprogram. Inntil 2 i hver inntaksenhet Standpunkt – og eksamenskarakterer er hovedgrunnlaget for inntak I følge Opplæringslova § 3-1 har du fått oppfylt retten din når du har fått et tilbud om et utdanningsprogram.

7 Inntak på bakgrunn av: Karakterer* Inntaksenhet Nærskole De som ikke konkurrerer seg inn på ønsket skole vil få plass på annen skole i inntaksenheten Finnes ikke tilbudet i inntaksenheten din, konkurrerer du på lik linje med søkere i andre inntaksenheter.

8 Inntaksenheter Trondheim: Alle fylkeskommunale skoler Malvik vgs Selbu vgs Gauldal vgs/Melhus vgs Røros vgs Oppdal vgs Meldal vgs/Orkdal vgs Hemne vgs Frøya vgs/Hitra vgs Fosen vgs/Rissa vgs/Åfjord vgs

9 Nærskole I Trondheim er nærskolen den skolen eller de skolene som ligger innenfor 6 km fra der søkeren bor i henhold til folkeregistrert bostedsadresse pr 1. mars. Hvis folkeregistrert adresse er mer enn 6 km fra alle vgs, vil nærskole defineres ut fra den grunnskolen de tilhører. Søkere fra Trondheim som bor innenfor 6 km fra Malvik vgs får også Malvik vgs som nærskole, hvis de har søkt Malvik vgs Du kan sjekke hva som er nærskole på http://skoleskyss.stfk.no/ http://skoleskyss.stfk.no/

10 Eksempel på søknad Studiespesialisering: 1)Studiespesialisering: Byåsen vgs – Tiller vgs 2)Idrettsfag: Heimdal vgs 3)Bygg- og anleggsteknikk: Tiller vgs Konkurrerer på stud.spes i inntaksenhet Trondheim. Dersom søkeren IKKE kommer inn på ønsket skole, kan han/hun få tilbud om en annen skole i inntaksenheten.

11 Konsekvenser av å søke utenfor egen inntaksenhet Dersom en søker utenfor egen inntaksenhet, kan søkeren risikere å komme inn på sitt andre ønske: Eksempel på søknad fra søker fra Malvik: 1)Studiespesialisering: Strinda vgs – Thora Storm vgs 2)Helse- og oppvekstfag: Malvik vgs 3)Elektrofag: Malvik vgs

12 Utdanningsprogram med inntak på ferdigheter – Musikk, dans og drama Vg1 Musikk, dans og drama Husk å angi hovedinstrument og om søkeren ønsker opptaksprøve på vigo.no Charlottenlund vgs: Drama Heimdal vgs og Trondheim Katedralskole: Musikk Trondheim Katedralskole: Dans NB! Send kopi av attestene til Fagenhet for videregående opplæring (FVO) når du søker

13 Inntak på ferdigheter til idrettsfag Inntil 50% av søkerne til idrettsfag kan bli tatt inn på ferdigheter (§ 6-11 i forskrift til opplæringslova) Det er skolene som avgjør hvem som blir tatt inn på ferdigheter. Dette gjøres ut fra dokumentasjon* som skal sendes med søknaden 1. mars til FVO En søker som ikke har ønsket skole som nærskole kan få dette dersom den blir tatt inn på ferdigheter, IKKE ellers. Søkeren får ikke tilbud om idrettsfag på andre skoler enn de som står på søknaden

14 Eksempel på søknad 1) Idrettsfag: Heimdal vgs 2) Studiespesialisering: Byåsen vgs 3) Helse- og oppvekstfag: Strinda vgs

15 Nye programområder 2016 Nye NavnKodeInnføres Vg1Kunst, design og arkitekturKDKDA1Høst 2016 Vg1Medier og kommunikasjonMEMOK1Høst 2016 Vg1MedieproduksjonDHMED1Høst 2016 Utgående NavnKodeAvsluttes Vg1Medier og kommunikasjonMKMED1Vår 2016 Vg1Stud.spes med formgivingsfagSTFOR1Vår 2016

16 Søke læreplass Det er mulig å starte opplæring i bedrift direkte fra grunnskolen Forutsetter avtale med bedrift Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring for nærmere informasjon

17 Søkere fra grunnskolen med manglende tallkarakter i mer enn halvparten av fagene Inntak skjer ut fra en individuell vurdering Skolene skal levere en vurdering av elevenes faglige forutsetninger i de fagene hvor det ikke er gitt karakterer

18 Søkere med meldingsskjema 1.mars-søkere med behov mottakerskole bør vite om Merkes på www.vigo.nowww.vigo.no Meldingsskjema og dokumentasjon sendes senest 1. mai* Meldingsskjema gir ingen rettigheter i inntaket

19 Ulike sluttmål Studiekompetanse Yrkeskompetanse Grunnkompetanse Grunnkompetanse kan planlegges dersom du ser at du ikke vil oppnå full studie- eller yrkeskompetanse

20 Søkerstatistikk hele STFK 2015 - 2016 Søkere med ungdomsrett pr 08.07.15 UTDANNINGSPROGRAMPlasserSøkereOversøkningAndel av total antall søkere Studiespesialisering1 4661 41696,6 %36,7 % Studiespesialisering m/FO3038126,7 %1,0 % Musikk, dans og drama95108113,7 %2,8 % Idrettsfag233254109,0 %6,6 % Bygg- og anleggsteknikk29124082,5 %6,2 % Design og håndtverk1079487,9 %2,4 % Elektrofag285401140,7 %10,4 % Helse- og sosialfag46645697,9 %11,8 % Medier og kommunikasjon190200105,3 %5,2 % Naturbruk1078276,6 %2,1 % Restaurant og matfag1359872,6 %2,5 % Service og samferdsel21016980,5 %4,4 % Teknikk og industriell produksjon35330686,7 %7,9 % SUM3 9683 86297,3 %100,0 % Andel studieforberedende46,0 %47,0 % Andel yrkesfag54,0 %53,0 %

21 Søkerstatistikk Trondheim 2015 - 2016 Søkere med ungdomsrett pr 08.07.15 UTDANNINGSPROGRAMPlasserSøkereOversøkningAndel av total antall søkere Studiespesialisering99098599,5 %41,1 % Musikk, dans og drama8095118,8 %4,0 % Idrettsfag120159132,5 %6,6 % Bygg- og anleggsteknikk15212884,2 %5,3 % Design og håndtverk787089,7 %2,9 % Elektrofag120185154,2 %7,7 % Helse- og sosialfag24223797,9 %9,9 % Medier og kommunikasjon180195108,3 %8,1 % Naturbruk675582,1 %2,3 % Restaurant og matfag905763,3 %2,4 % Service og samferdsel12410685,5 %4,4 % Teknikk og industriell produksjon14112286,5 %5,1 % SUM2 3842 394100,4 %100,0 % Andel studieforberedende49,9 %51,8 % Andel yrkesfag50,1 %48,2 %

22 Svar på søknaden Ca 10. juli Inntaket er klart. Gå inn på søknaden på vigo.no for å svare på tilbud om plass/ventelisteplass Søkerne får en påminnelse på SMS når inntaket er klart Det er ikke mulig å svare på SMS

23 Svar på søknaden Hvis søkeren har fått tilbud om plass på sitt andre eller tredje ønske: 1)ønsker å ta imot tilbudet og vil ikke konkurrere på høyere ønske; svare ja til plass og nei til ventelisteplass 2)ønsker å stå på venteliste til høyere ønske; svare ja til plass og ja til ventelisteplass

24 HUSK: Svar alltid til tilbudet!

25 Tidsplan for inntaket 1.Søknadsfrister 1. februar 1. mars 2.Opptaksprøver på Vg1 musikk, dans og drama er i april/mai 3.Siste frist for ettersending av informasjon 1. juni Flyttemeldinger og annen dokumentasjon 4.Førsteinntaket 10. juli 5.Svarfrist ca 19. juli 6.Andreinntaket ca 7. august 7.Svarfrist andreinntaket ca 12. august 8.Skolene følger ventelistene tom onsdag i første skoleuke

26 Nyttige lenker www.vilbli.no www.vigo.no www.udir.no www.stfk.no www.facebook.com www.facebook.com Søke videregående opplæring i Sør- Trøndelag www.minid.difi.no

27 Kontaktinfo Fagenhet for videregående opplæring Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim inntak@stfk.no tlf 72 81 10 10


Laste ned ppt "Orientering om søking til skole og læreplass 2016 - 2017 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google