Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vinterdriftskurs for operatører NVF-møte 17.04.2012 Øystein Larsen Vegdirektoratet, TMT-T, seksjon Vegteknologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vinterdriftskurs for operatører NVF-møte 17.04.2012 Øystein Larsen Vegdirektoratet, TMT-T, seksjon Vegteknologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vinterdriftskurs for operatører NVF-møte 17.04.2012 Øystein Larsen Vegdirektoratet, TMT-T, seksjon Vegteknologi

2 2 Krav om vinteropplæring Krav til opplæring av alle som jobber med vinterdrift i driftskontrakter som starter fra 2012 Opplæringen foregår lokalt i hver kontrakt Skal gjennomføres på dagtid, 3 + 1 dag Entreprenørene ansvarlige, men: - SVV har utarbeidet kursmateriell - SVV koordinere kursene i hver region - SVV tar seg av teoretisk undervisning

3 3 Utfordringer 3 dager teori + 1 dag praktisk opplæring utstyr dvs. ca 1 uke på kurs 104 driftskontrakter, 4000-8000 ? operatører ca 1/5 starter hver høst (20-25 kontrakter) Bør gjennomføres før vinteren starter Behov for mange lærere/instruktører Krever erfaring og opplæring Uensartet målgruppe, erfarne og uerfarne

4 4 Vinterdriftskurs for operatører Innhold i kurset: HMS og trafikksikkerhet Beslutningsstøtte og meteorologi Brøyting Strøing, salt og sand Andre vinterarbeider Kurspakke utarbeidet av arbeidsgruppe: - PowerPoint-presentasjoner - Lærehefte

5 5 Målgruppe Alle som skal utføre vinterdrift på riks- og fylkesveger, både entreprenørens egne og innleide: –sjåfører –maskinførere –reserver Byggeledere og driftsledere skal også delta

6 6 Målsetting med kurset Alle som utfører vinterdrift skal ha et minimum av kunnskap om: –Krav til standard –HMS-krav –Oppgaver som skal utføres –Forberedelser som skal gjøres –Oversikt over utstyr –Krav til utstyr

7 7 Målsetting (forts) –Kjennskap til ulike metoder, når disse er egnet og effekten av tiltakene –Kjennskap til hva som påvirker effekten –Praktisk kunnskap om bruk / innstilling / justering / kontroll / kalibrering av utstyret –Forstå viktigheten av samarbeid med naboroder –Kjenne til hjelpemidler for beslutningsstøtte

8 Undervisningsform Teoridel (3 dager): –Undervisning –Diskusjoner –Gruppeoppgaver Praktisk del (1 dag): –Undervisning og praktisk demonstrasjon –Utførelse av praktiske oppgaver for deltakerne Eksamen (multippel choice)  Kursbevis 8

9 9 Ansvarsfordeling Statens vegvesen: Koordinering av kurs i regionene Forelesere til teoretisk del Felles kursmateriale, PP og kompendium, eksamen Entreprenørene tar seg av praktisk opplæring


Laste ned ppt "Vinterdriftskurs for operatører NVF-møte 17.04.2012 Øystein Larsen Vegdirektoratet, TMT-T, seksjon Vegteknologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google