Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av 2. kvartal / 1. halvår 2004 16. juli 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av 2. kvartal / 1. halvår 2004 16. juli 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av 2. kvartal / 1. halvår 2004 16. juli 2004

2 Agenda 1.Resultat 2. kvartal / 1. halvår 2004 2.Salg av eiendom 3.Selskapets eiendomsportefølje 4.Ledighet og inngåtte kontrakter, leieinntektsstatus 5.Finansiering 6.Oppsummering

3 1. Resultat 2. kvartal / 1. halvår 2004

4 Resultatregnskap 2. kvartal 2004

5 Resultatregnskap 1. halvår 2004

6 Balanse pr. 30. juni 2004

7 Nøkkeltall drift/eiendommer

8 2. Salg av eiendom

9 Salg av eiendommer til Storebrand Livsforsikring AS (Nydalen/Lysaker) Rammeavtale om salg inngått 27. april 2004. Due diligence avsluttet og endelig kjøpeavtale forelå 4. juni 2004. Kjøpesum: NOK 1,92 mrd. Regnskapsmessig gevinst: MNOK 40. Økonomisk overtakelse Nydalen: 1. juli 2004 Økonomisk overtakelse Lysaker: 1. september 2004

10 Salg av eiendommer til Storebrand Livsforsikring AS Eiendommer: Prof. Kohts vei 5-17Lysaker Lysaker Torg 5, 15 og 25 Lysaker Gullhaug Torg 4Nydalen Gullhaugveien 7Nydalen Nydalsveien 36-38Nydalen Avantor Drift AS viderefører forvaltningen av eiendommen

11 Salg av eiendommer til Storebrand Livsforsikring AS Angitt areal og ledighet er eksklusiv parkering og tekniske rom.

12 Salg av eiendommer til KLP Eiendom AS (Bryn) Rammeavtale om salg inngått 27. mai 2004. Styregodkjent 3. juni 2004. Due diligence avsluttet og endelig kjøpeavtale forelå 18. juni 2004. Kjøpesum: MNOK 370 (tilnærmet lik bokført verdi). Økonomisk overtakelse : 1. april 2004.

13 Salg av eiendommer til KLP Eiendom AS Eiendommer: Brynsalléen 2 Bryn Brynsengveien 10 Bryn KLP overtar driften av eiendommene fra Avantor Drift AS 1. september 2004.

14 3. Selskapets eiendomsportefølje

15 Fordeling av porteføljen (kvm) - etter salg

16 Nydalen - etter salg Antall eiendommer: 13 Største leietaker: UPC Norge AS Totalt areal: 125.770 kvm Leie 2004 (budsjett): MNOK 120,0 Ledighet: 14.976 kvm

17 Økern - etter salg Antall eiendommer: 2 Største leietaker: Statens Lånekasse Totalt areal: 10.959 kvm Leie 2004 (budsjett): MNOK 10,0 Ledighet: 742 kvm

18 4. Ledighet og inngåtte kontrakter, leieinntektsstatus

19 Utvikling ledighet * Ledighet etter salg 14.832* *

20 Ledighet pr. 30.06.04 Verdibasert ledighet: 10,3 % (9,4 % pr. 31.03.04) Arealbasert ledighet: 13,8 % (13,6 % pr. 31.03.04) Arealbasert fordelt slik tabellen nedenfor viser:

21 Inngåtte leiekontrakter

22 Kontraktsutløp 2. halvår 2004 og 2005

23 Leietakeroversikt pr. 30.06.2004

24 Leieinntekter Leiekontrakter (MNOK) – utløpsprofil Beregning av mer-/mindreleie:

25 5. Finansiering

26 Selskapets to realrentelån (netto MNOK 889) regnes som fastrentelån med forfall 18.12.2007. Som følge av salg vil realrentelånene bli innfridd til pari kurs den 20.12.2004. Rentestrategi - finansiering Overordnet strategi: Minimum 60 % av gjeld skal ha rentebinding over 3 år Dagens tilpasning: Min. 60 % - maks. 80 % andel fastrentelån med durasjon på 2,75 – 4 år Pr 30.06.04:Andel fastrentelån 74 %

27 6. Oppsummering

28 Oppsummering 1. halvår 2004 Leieinntekt MNOK 146,0 Driftsresultat MNOK 105,9 Resultat etter skattMNOK 6,6 (0,14 kr/aksje) Kontantstrøm før skatt MNOK 36,1 (0,76 kr/aksje) Verdibasert ledighet10,3 % (15.718 kvm)

29 www.ifn.no

30 Aksjonæroversikt pr. 30.06.04 – 10 største *) Avantor ASA er eid av Rasmussengruppen AS.


Laste ned ppt "Presentasjon av 2. kvartal / 1. halvår 2004 16. juli 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google