Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Empati Lars Ursin Forsker Institutt for samfunnsmedisin Institutt for filosofi og religionsvitenskap Leder av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag - HUNT4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Empati Lars Ursin Forsker Institutt for samfunnsmedisin Institutt for filosofi og religionsvitenskap Leder av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag - HUNT4."— Utskrift av presentasjonen:

1 Empati Lars Ursin Forsker Institutt for samfunnsmedisin Institutt for filosofi og religionsvitenskap Leder av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag - HUNT4 Etikkgruppe Medlem av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Medlem av Research group on the ethos of technology (RESET)

2 Læringsmål – medisinsk etikk Studenten skal kunne (2.1.1) forklare hva som menes med empati og hvorfor empati kan hevdes å være vesentlig i legeyrket

3

4

5 5 Hva står på spill?

6 6 «Masteroppgaven viser at pasienter er mest opptatt av forhold som omhandler kommunikasjon mellom lege og pasient. Hele 40 prosent av de analyserte tekstene tar for seg dette. Legens evne til å lytte fremstår som det aller viktigste for pasientene. I tillegg nevnes legens empatiske evner ofte.»

7 De to kulturene....lever videre.. Biomedisin versus humaniora Harde versus myke vitenskaper Fakta versus verdier Følelser versus fornuft Viktige ting på pensum vs uviktige ting på pensum

8 Når jeg henviser en pasient til psykiatrisk poliklinikk, reagerer jeg ofte på at terapeutene ikke primært synes å være interessert i personen med sitt levde liv. I stedet for å møte terapeuter som med åpne øyne og ører sier: Fortell meg hvem du er og hvorfor du er her, møter mange hauger av kartleggingsskjema, spørreskjema og en jakt på symptomer og adferd. Dette er på en måte forståelig ut ifra hvordan de diagnostiske kriteriene er formulert. Men det tingliggjør personen og depersonifiserer mennesket som er kommet for å få hjelp. Det er en reduksjonistisk tilnærming og hindrer at man kan se hele personen.

9 9 Hva kommer først i etikken? Intensjoner? (pliktetikk) Konsekvenser? (nytteetikk) Avveining av de fire prinsipper i konkrete saker? (velgjørenhet, ikke skade, autonomi, rettferdighet) Men hvordan dukket “caset” som problem opp? Hvordan oppfattet noen den moralske utfordringen?

10

11

12 12 Om hva som kommer først i etikken.. Den andres ansikt (jeg-du-forholdet) Den etiske fordring i spontane livsytringer (tillit, barmhjertighet, talens åpenhet, kjærlighet, oppriktighet, troskap, medfølelse, håp) "The justification of the neighbour’s pain is certainly the source of all immorality" - Emmanuel Levinas

13 13..det oversette i etikken.. Etisk teori (Konsekvensetikk, Pliktetikk, De fire prinsippers etikk) dreier seg lite om hvordan det moralske oppdages og angår deg Betydningen av persepsjon… av å få øye på Den etiske fordring i vår normative sensitivitet (er versus bør, fornuften gir viljesfrihet, moralsk autonomi) Gitt av følelser? Gitt av fornuft? Etikk som blikk, ferdighet - erfaring

14 14..og hvordan etisk refleksjon fører til endring: Du bør heller gjøre.. My perspective is defined by the moral intuitions I have, by what I am morally moved by. If I abstract from this, I become incapable of understanding any moral argument at all. You will only convince me by changing my reading of my moral experience, and in particular my reading of my life story, of the transitions I have lived through – or perhaps refused to live through. - Charles Taylor

15 Empati

16 16 Hva er empati? Sympati/antipati? Medlidenhet/medfølelse? Identifikasjon? Kaja Heidenreich

17 17 Sympati/antipati. –Positivt: Å være sympatisk, å sympatisere –Fare for blande sammen egne og andres følelser Medlidenhet/medfølelse –Positivt: Å vise medfølelse –Fare for å underslå den andres verdighet og autonomi Kaja Heidenreich

18 18 Empati To aspekter: 1. følelser, 2. fornuft Moralsk nøytral – i utgangspunktet Toleddet: 1. forståelse, 2. handling Kaja Heidenreich

19

20 20 Empati: En moralsk nøytral egenskap Situasjonsempati Empati som personlighetstrekk Profesjonell empati Kollektiv/politisk empati: Å sympatisere med en gruppe, å gi en sak et ansikt Strategisk empati –Instrumentell empati –Prediktiv empati –Manipulativ bruk av empati

21 Empati og eusosialitet Edward Wilson: Et evolusjonært suksesskriterium for mennesket (og eusososiale insekter som maur og termitter) er en sterk sosial organisering/avhengighet

22 22 Empati – en profesjonsetisk dyd? Developing objectivity helps doctors to do extraordinary things – not least, cutting into living flesh. To replace clinical objectivity with empathy is counterproductive in medicine. A doctor who flinches as he makes an incision will be a worse surgeon—even if a better human being—than one who effectively dissociates himself from the feeling that he is cutting human flesh. Anna Smajdor

23 23 Empati – en profesjonsetisk dyd? When we allow doctors to see and act on our bodies, we may take comfort in the idea that they are unable to feel with us in the ‘usual’ human way. Medical practice relies partly on doctors' ability to distance themselves from the subjective world of the patient. It is by this means that both doctor and patient can protect themselves. Anna Smajdor

24 24 Empathy often seems to be understood as a virtue: a necessary part of what it is to be a ‘good’ person. It appears to follow from this that a good doctor must be empathetic. But this logic is flawed on two counts. First, the virtues of a ‘good person’ are not necessarily identical to those of a ‘good doctor’. Second, being empathetic is not sufficient to make one ‘good’. What is actually being suggested here (…) is that doctors have special moral obligations. It is more important for doctors to be good than it is for plumbers, lawyers, teachers or musicians. In short, doctors ought to be better than other people. Anna Smajdor

25 Ve (tysk: Weh): Smerte Veer Akk og ve Vetlesen/Heidenreich om ve og vel: «Ve referer til den andre som et sårbart behovsvesen, hans lidelse, mens vel omfatter den andres verdighet og autonomi. Begrepsparet ‘ve og vel’ setter på denne måten ord på det moralske universet som dannes mellom legen og pasienten.» Empati og pasientautonomi

26 Hvem har rett? Vetlesen/Heidenreich eller Smajdor/Keeffe?

27 27 Empati kan gi gode leger, men kan også øke manipulasjon og ondskap Gode, empatiske leger ønsker vi – men ønsker vi for mye? Trenger leger å være bedre enn andre? Blander vi kortene ved å kreve at leger skal være empatiske? De etiske kravene til legen som privatperson er vel andre enn til legen (og politibetjenten, og rørleggeren) profesjonsetikk som yrkesutøver? Opprettholder en ambisjon om den empatiske legen en (for) høy status for legen og en (for) lav status for pasienten? Normal høflighet, folkeskikk og kommunikative evner er nok?

28

29 29 Om empati som integrert del av korrekt pasientbehandling Empathic understanding is needed not only to understand the patient’s illness or emotional reactions, but also to understand adequately what is at stake for the patient and to diagnose and treat the patient adequately, to avoid acting against the patient’s will, and to throw into relief the patient’s and the physician’s horizon. Furthermore, keeping empathic understanding separate from the natural scientific aspects of medicine helps to sustain a stubborn misconception; that is, empathic understanding is radically different from other aspects of clinical understanding. Thus, empathic understanding and the humanities should not be left to the ‘other’ culture, or presented as an appendix segregated from other aspects of clinical understanding and medical rationality. Reidar Pedersen, Empathy development in medical education, 2010

30

31 31 Selv for kirurgen:..our study shows that empathy indirectly affects patient satisfaction through its positive effect on health outcomes, which have a direct effect on patients’ satisfaction with their surgeons

32 Å bevare/utvikle empati i pasientilnærmingen kan være viktig fordi det gir… … bedre diagnoser og forståelse for pasientenes problem, rett og slett fordi man “ser” pasienten og hva som er problemet … mer faglig tilfredstillelse - fordi man handler i tråd med en overordnet etisk tilnærming til andre mennesker … bedre helse - ikke bare fordi man “treffer” bedre, men fordi man må anta at empatiske leger gir en betydelig placeboeffekt

33 33 Oppsummert Uten empati oppdager man ikke den moralske situasjonen man står i Empati er en moralsk nøytral egenskap som omfatter så vel fornuft som følelser, nærhet som distanse Empati i lege-pasient forholdet anses av mange som avgjørende for å kunne forstå og påvirke pasientens ve og vel: Å gjøre godt, og fremme pasientautonomi Enkelte kritikere hevder at normal høflighet og folkeskikk bør være nok å forvente fra leger, og at stor innlevelsesevne også kan være et minus i legeyrket Empati er viktig for å forstå hva som er problemet og hva som er en adekvat løsning


Laste ned ppt "Empati Lars Ursin Forsker Institutt for samfunnsmedisin Institutt for filosofi og religionsvitenskap Leder av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag - HUNT4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google