Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diagnostikk og behandling av frontotemporal demens Innhold: Modell for diagnostikk og behandling Modell for diagnostikk og behandling Differensiell diagnostikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diagnostikk og behandling av frontotemporal demens Innhold: Modell for diagnostikk og behandling Modell for diagnostikk og behandling Differensiell diagnostikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diagnostikk og behandling av frontotemporal demens Innhold: Modell for diagnostikk og behandling Modell for diagnostikk og behandling Differensiell diagnostikk Differensiell diagnostikk Direkte behandling (BPSD, kognitiv svikt) Direkte behandling (BPSD, kognitiv svikt) Indirekte behandling Indirekte behandling Oppsummering Oppsummering

2 Demens Kognitiv svikt BPSD

3 Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)

4 BPSD Stor viktighet Forstyrrende adferd kan forårsake betydelig lidelse hos pasient og omsorgspersoner Forstyrrende adferd kan forårsake betydelig lidelse hos pasient og omsorgspersoner Angst, depresjon og vrangforestillinger reduserer ofte livskvalitet for pasientene og aggressivitet er ofte vanskelig å håndtere for omsorgspersoner i familien Angst, depresjon og vrangforestillinger reduserer ofte livskvalitet for pasientene og aggressivitet er ofte vanskelig å håndtere for omsorgspersoner i familien BPSD er en vanlig grunn til institusjonalisering av demente BPSD er en vanlig grunn til institusjonalisering av demente Wimo, 1992

5 Problematisk tidlig debut av demens Debut av demens kun med BPSD symptomer. 50% av DAT debuterer kun med BPSD uten noen symptomer på kognitiv svikt. (Gustafsson, Hageberg 75, Oppehenheim 94) Debut av demens kun med BPSD symptomer. 50% av DAT debuterer kun med BPSD uten noen symptomer på kognitiv svikt. (Gustafsson, Hageberg 75, Oppehenheim 94) Debut av frontotemporaldemens FTD Debut av frontotemporaldemens FTD ukritisk sosial atferd ukritisk sosial atferd avvikende seksuelle forestillinger og atferd avvikende seksuelle forestillinger og atferd redusert impulskontroll/emosjonelle utbrudd redusert impulskontroll/emosjonelle utbrudd

6 DIREKTE BEHANDLING AV FRONTOTEMPORAL DEMENS BPSD DIFFERENSIELL BPSD DIAGNOSE AKSE I AKSE II VERSUS BPSD ved FTD “PSEUDODEPRESSED” “PSEUDOPSYCHOPATHIC” BLANDET BPSD “PSEUDODEPRESSED” FTD OG “PSEUDOPSYCHOPATHIC” FTD DIFFERENSIELT TILPASSET BEHANDLING

7 BPSD ved FTD Frontal lobe convexity Apati/initiativløshet Apati/initiativløshet Psykomotorisk retardasjon Psykomotorisk retardasjon “Tom” depresjon “Tom” depresjon Likegyldighet Likegyldighet Tilbaketrekning Tilbaketrekning Orbital lobe Irritablilitet Irritablilitet Svikt i impulskontroll Svikt i impulskontroll Rastløshet/uro Rastløshet/uro Bortfall av sosiale hemninger Bortfall av sosiale hemninger “Tactil searching” “Tactil searching” “PSEUDOPSYCHOPATHIC” FTD “PSEUDODEPRESSED” FTD BLANDET BPSD  Vekslende symptomer

8 Frontotemporal demens Differensialdiagnoser: uBipolar manisk-depressiv lidelse uUnipolar manisk-depressiv lidelse uObsessiv Compulsiv angstlidelse (OCD) uParanoid personlighetsforstyrrelse uDepressiv personlighetsforstyrrelse uAntisosial personlighetsforstyrrelse uBorderline personlighetsforstyrrelse

9 Forandringer i kognisjon ved frontotemporal demens 1.Reduksjon og svikt i konsentrasjons- og oppmerksomhetsevner Distraherbarhet 2. Reduksjon og svikt i innlærings- og nylæringsevner

10 Forandringer i kognisjon ved frontotemporal demens 3.Språkforandringer: vansker med å forstå instrukser vansker med å forstå instrukser redusert spontanitet redusert spontanitet perseverasjoner, sterotypier, ekolali, parafraser perseverasjoner, sterotypier, ekolali, parafraser monotoni monotoni mutisme mutisme irrelevante uttalelser irrelevante uttalelser gjentagelse av overlærte fraser gjentagelse av overlærte fraser ”forgroving” (vulgaritet) ”forgroving” (vulgaritet)

11 Forandringer i kognisjon ved frontotemporal demens 4.Eksekutive funksjoner: Reduksjon og svikt i evner til å: initiere og terminere aktivitet initiere og terminere aktivitet skifte oppmerksomhet og endre adferd skifte oppmerksomhet og endre adferd impulskontroll, emosjonell kontroll impulskontroll, emosjonell kontroll planlegge, organisere og utføre målrettet handling planlegge, organisere og utføre målrettet handling uttrykke sosialt tilpasset adferd uttrykke sosialt tilpasset adferd

12 Forskjeller mellom Demens av Alzheimer type (DAT) og Frontotemporal demens (FTD) DATFTDDebut Vanligvis etter 65 år Vanligvis før 65 år Atferdsforstyrrelser Oftest lite uttalt i tidlig fase Ofte omfattende ved sykdomsdebut Sykdomsinnsikt Ofte tilstede i tidlig fase Ikke tilstede Hukommelse Nedsatt tidlig Ofte relativt bra i tidlig fase Romoppfatning Ofte nedsatt tidlig Bra i tidlig fase Medikamentell behandling Medikamenter har vist effekt på kognitiv svikt Ingen medikamentell behandling for kognitiv svikt

13 Nevropsykologiske tester Tester som måler kognitive funksjoner ved temporal- og frontallapp: uWisconsin Card Sorting Test WCST uContinuous Performance TestCPT uTrial Making Test ATMT A uTrial Making Test BTMT B uVerbal Fluency TestVFT vLetter Fluency vCategory Fluency uVerbal Learning Test vCalifornia Verbal Learning TestCVLT vHopkins Verbal Learning TestHVLT uClock Drawing TestCDT uSubtester av WAIS vDigit Span vDigit Symbol

14 Ikke farmakologiske intervensjoner anbefales ved lett og mild BPSD Ikke farmakologiske intervensjoner anbefales ved lett og mild BPSD Kombinasjonsbehandling bestående av ikke- farmakologiske og farmakologiske intervensjoner anbefales for moderat og alvorlig BPSD Kombinasjonsbehandling bestående av ikke- farmakologiske og farmakologiske intervensjoner anbefales for moderat og alvorlig BPSD BPSD symptomer som responderer mest på ikke- farmakologiske intervensjoner BPSD symptomer som responderer mest på ikke- farmakologiske intervensjoner mild depresjon og apati mild depresjon og apati vandring vandring perseverasjon (stadige gjentakelser av spørsmål) og repeterende manerer perseverasjon (stadige gjentakelser av spørsmål) og repeterende manerer

15 Psykologiske aspekter ved BPSD Premorbid personlighet: Premorbid personlighet: anamneseskjema anamneseskjema Mestringsstrategier: Mestringsstrategier: komparente opplysninger med fokus på: 1. Hvordan pleide pasienten å takle stress/påkjenninger/ vanskelige situasjoner/konflikter? 2. Hvordan pleide pasienten å løse problemer/konflikter? komparente opplysninger med fokus på: 1. Hvordan pleide pasienten å takle stress/påkjenninger/ vanskelige situasjoner/konflikter? 2. Hvordan pleide pasienten å løse problemer/konflikter? Individuell sårbarhetsfaktor Individuell sårbarhetsfaktor anamneseskjema anamneseskjema komparente opplysninger vedr. tapsopplevelser/traumer/fysiske og psykiske påkjenninger/stress hos pasienten. NB! Fokus på tidlig oppvekst. komparente opplysninger vedr. tapsopplevelser/traumer/fysiske og psykiske påkjenninger/stress hos pasienten. NB! Fokus på tidlig oppvekst. Expressed emotion Expressed emotion pårørende stress-skala pårørende stress-skala klinisk observasjon av familiens/personalets overinvolvering i pasienten klinisk observasjon av familiens/personalets overinvolvering i pasienten klinisk observasjon av familiens/personalets kritiske kommentarer mot pasienten klinisk observasjon av familiens/personalets kritiske kommentarer mot pasienten

16 Direkte behandling FTD Kognitiv svikt Kommunikasjon Verbal Minimaliseringsprinsippet Minimaliseringsprinsippet Begrenset til korte, “sakte” instrukser Begrenset til korte, “sakte” instrukserUnngå: Adjektiver, abstrakte begreper Adjektiver, abstrakte begreper Unødvendig informasjon/verbalt stimuli Unødvendig informasjon/verbalt stimuli Presentere valg/alternativer Presentere valg/alternativer Stille spørsmål Stille spørsmål “Underholdning” “Underholdning” Non-verbal/kroppslig: Tydelig, “sakte” Tydelig, “sakte” “Prompt” funksjon for verbal kommunikasjon “Prompt” funksjon for verbal kommunikasjon

17 Direkte behandling FTD Kognitiv svikt Handling/aktivitet Struktur, minimaliseringsprinsippet mht stimuli Struktur, minimaliseringsprinsippet mht stimuli Planlegging på forhånd Planlegging på forhånd Korte sekvenser i aktiviteten Korte sekvenser i aktiviteten Igangsetting, styring, kontroll Igangsetting, styring, kontroll Grensesetting Grensesetting Unngå aktiviteter hvor pasienten presenteres for valg Unngå aktiviteter hvor pasienten presenteres for valg Aktivisering/stimulering i individuell aktivitet (ingen gruppeaktivitet) Aktivisering/stimulering i individuell aktivitet (ingen gruppeaktivitet) Skjerming fra sansestimuli Skjerming fra sansestimuli Skjerming fra sosiale omgivelser Skjerming fra sosiale omgivelser Bruk av tekniske hjelpemidler ved rastløshet, uro, vandring: Bruk av tekniske hjelpemidler ved rastløshet, uro, vandring: kuledyna kuledyna stol med fleksibel brett stol med fleksibel brett lydisolert rom lydisolert rom

18 Direkte behandling FTD Kognitiv svikt Handling/aktivitet Struktur Planlegging Minimalisering Pause før neste sekvens 1 2 3 4 I,P Igangsetting (I) Styring, ”prompt” (P) Kontroll

19 INDIREKTE BEHANDLING VED FTD HOLDNING OG RELASJON TIL PASIENTEN PÅRØRENDEPERSONALE PSYKOEDUKATIV BEHANDLING PSYKOTERAPI BISTAND/AVLASTNING EE HOLDNINGSRETTET VEILEDNING PSYKOEDUKATIV BEHANDLING EE OVERFØRING MOTOVERFØRING

20 ”Expressed emotion” (høy/lav skår) 1.Kritiske kommentarer 2.Overinvolvering 3.Fiendtlighet 4.Varme/respekt (Håvard Bentsen, 1993)

21 Overføring Overføring skjer når man plasserer i en relasjon sine egne følelser og tanker, som opprinnelig ikke har noen ting med denne konkrete relasjonen å gjøre. Overføring i arbeidet med pasienter med demens kan skje i to retninger: fra pasienten til personalet og fra personalet til pasienten

22 Motoverføring Motoverføring er en reaksjon på overføring, dvs. pasientens overføring fremkaller en motoverføringsreaksjon som ikke er en behandlingsmetode og har ingen relevant sammenheng med behandlingsmodellen.

23 Expressed emotion: u over-involvering u kritiske kommentarer u fiendtlighet u varme/respekt

24 Frontotemporal demens Oppsummering Viktigste elementer for effektiv behandling: uØke kompetanse om diagnostikk og psykiatrisk behandling av BPSD ved 1. linje tjeneste uDifferensiell diagnose uIndirekte behandling


Laste ned ppt "Diagnostikk og behandling av frontotemporal demens Innhold: Modell for diagnostikk og behandling Modell for diagnostikk og behandling Differensiell diagnostikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google