Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Individuell plan - Sampro Anders J. Moen, 22. oktober 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Individuell plan - Sampro Anders J. Moen, 22. oktober 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Individuell plan - Sampro Anders J. Moen, 22. oktober 2015

2 Flatøyutvalget: «Det du gjør, gjør det helt» NOU 2009:21 «Samarbeidsproblemer mellom tjenester og etater skyldes blant annet at ingen har: Et formelt koordineringsansvar overfor brukerne, Fragmenterte tjenester med flere etater og forvaltningsnivåer fører til brudd i overgangssituasjoner som for eksempel mellom skole og barnevern, Samarbeidet begrenser seg ofte til det som skal til for å fremme egen oppgaveløsning, Ressursknapphet fører til at tjenestene blir opptatt av å avgrense egne oppgaver og skyve fra seg problemer som andre instanser kan ta, Kvaliteten på hjelpen er ofte mer et resultat av enkeltpersoners innsats enn av et velfungerende system. Taushetsplikt kan i en del situasjoner brukes på feil måte» Diagnose

3 Overordna ansvar for å sette i gang arbeid med individuell plan ta imot meldingar, utarbeida rutiner og prosedyrar, sjå tenester i samanheng, kontinuitet i tenestetilbodet, oversikt over tal og behov, Oppnemning av koordinator, opplæring av koordinator, sikre brukarmedverknad, klageinstans for vedtak gjort i koordinerande eining, redusere kompleksitet KE

4 Fullmakter til eininga Fullmakter til koordinator

5

6 Kva krav ligg til grunn for deg og meg?

7 Lovfesting «sikre at personar som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt mestringsevne, likeverdighet og deltakelse». «styrke samhandling»

8 Brukar- orientering - medverknad

9 «Får tiltak til å virke» Resultat

10 «Hvordan folk har det og hvordan de tar det» Mestring

11

12 ”Alle vil samordne, men ingen vil samordnes”

13 Læring: Samhandling Respekt for andre sitt fag og arbeidsoppgåver (rolleforståing) Fleksibilitet på tid og oppgåver Mot til å ta eigne beslutninger Proseduralt medvit Ansvar for eige og andre sitt resultat Og, autoritet og mynde!

14 Kva har vi gjort? Arbeid med over lang tid. Presentert og forankret i KS sitt rådmannsforum, helse og omsorgsutvalg, og skuleutvalg våren 2013. Representantar frå kvar region. (Flora, Gloppen, Sogndal, Luster og Årdal) Prosjektmidlar frå fylket Kravspesifikasjon Doffin våren 2015 Konkurranse – 2 tilbydarar (ACOS/VISMA) VISMA valgt – avtale inngått september 2015 Flora kommune som avtalepart – administrasjon av avtalen, men kvar kommune må inngå databehandlaravtale. Refusjonsordning.

15 Kostnader Fordelingsnøkkel 40% fast og 60% etter folketal Samla sum eks mva FloraFørdeSogn.ÅrdalLusterBrem.VågsøyEidGlop.StrynHorn. Folkemengden i alt726901177912685762354965089395060915926569471341223 Forprosjekt frå leverandør750010021058745613588517650640625714348 Opplæring1000001335914107992981737837689786648528833695254646 Reisekostnad/diett150002004211614891226117610351300127912501429697 Klargjering750010021058745613588517650640625714348 Eingongskostander13000017367183391290710625101888966112631108610837123826040 Årlege driftskostnader160000213742257115886130771253911035138621364513338152407433 10% adm. kostnader 2137225715891308125411031386136413341524743 Totalsum290000

16 Implementering Første runde: Flora, Førde, Sogndal, Årdal, Luster, Bremanger, Vågsøy, Eid, Gloppen, Stryn, Hornindal og Helse Førde. Søke prosjektmidlar - prosjektleiar, kompetanseutvikling, nettverkssamlingar etc. Oppstartsmøte 18. november på Skei der vi legg strategien for innføring av SAMPRO. 1-2 personar frå første pulje. Opplæring startar over nyttår.

17 Opsjon Resten av kommunane som melder seg så snart som mogleg. Helst før nyttår. Prosessar i 2 rundar. Kostnader på linje med pulje 1. Adresse: trude.gulbranson@flora.kommune.no

18 Lukke til med arbeidet!


Laste ned ppt "Individuell plan - Sampro Anders J. Moen, 22. oktober 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google