Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Primærhelsetjenesten i et fremtidsperspektiv Anette Mjelde, avdelingsdirektør Psykisk helse og rus Lillestrøm 3. desember.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Primærhelsetjenesten i et fremtidsperspektiv Anette Mjelde, avdelingsdirektør Psykisk helse og rus Lillestrøm 3. desember."— Utskrift av presentasjonen:

1 Primærhelsetjenesten i et fremtidsperspektiv Anette Mjelde, avdelingsdirektør Psykisk helse og rus Lillestrøm 3. desember

2 Skal vi lykkes må vi også løfte blikket ut over helse- og omsorgstjenesten og rette oppmerksomheten mot andre påvirkningsfaktorer som levekår, barnehager, skole- og læringsmiljø, arbeid og arbeidsmiljø, frivillig deltakelse og forhold i nærmiljøet (Folkehelsemeldingen)

3 Utfordringer i primærhelsetjenesten Flere samtidige sykdommer og mer komplekse tilstander Lav brukermedvirkning – ressurser på avveie Tjenester til barn og unge er i liten grad utbygd – særlig for de med alvorlige vansker/ lidelser For lite oppfølgning til de som i liten grad klarer å benytte behandlings – og tjenestetilbudet Samtidighet i tilbud fra kommune og spesialisthelsetjeneste Bolig med differensiert oppfølgning Manglende arbeid og aktivitetstilbud Tar for lang tid å ta i bruk kunnskap

4 Kunnskap; et begrep i utvikling Forskningsbasert kunnskap + Erfaringsbasert kunnskap + Brukerkunnskap ------------------------------------- = Kunnskap

5 Positive utviklingstrekk i kommunene Kommunene kan i psykiskhelse og rusfeltet vise til: Økt grad av tverrfaglighet i tjenestene Høy kompetanse innenfor fagområdet Økt grad av samarbeid og samhandling innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten Økt bruk av tidig intervensjon

6 Helhetlige tjenester og kunnskapsbaserte tjenester  Samhandlingskultur, ledelsens krav og forventning til samhandling  Fra de «hundre blomstene» til virksomme modeller Samhandlingsløsninger; Familiens hus/ Familiesentre Oppfølgingsteam; ACT/FACT, Flyktningehelseteam, Rask psykisk helse hjelp, Individuell jobb støtte

7 Kompetanse- og kvalitet  Langsiktige strategier og konkrete tiltak for kompetansehevning og fagutvikling i tjenestene Handlingsplan for HelseOmsorg21 strategien Kompetansesentrene innen psykisk helse og rus Forslag om lovfesting av psykologkompetanse i kommunen fra 2020 Tilskuddsordninger som understøtter ønsket utvikling

8 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Primærhelsetjenesten i et fremtidsperspektiv Anette Mjelde, avdelingsdirektør Psykisk helse og rus Lillestrøm 3. desember."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google