Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programsamling Husbanken, 19.09.13 Rapporteringen: Uvektet, tilnærmet fulltelling. Økning, 160, mot 95 i 2008. I hovedtrekk lik andre store kommuner. Men.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programsamling Husbanken, 19.09.13 Rapporteringen: Uvektet, tilnærmet fulltelling. Økning, 160, mot 95 i 2008. I hovedtrekk lik andre store kommuner. Men."— Utskrift av presentasjonen:

1 Programsamling Husbanken, 19.09.13 Rapporteringen: Uvektet, tilnærmet fulltelling. Økning, 160, mot 95 i 2008. I hovedtrekk lik andre store kommuner. Men noen særtrekk. Bostedsløse i Bærum 2012

2 Programsamling Husbanken, 19.09.13 Demografiske kjennetegn: Flere i aldersgruppe 45 – 54 år. Flere med fødeland i Afrika, Asia og Oseania. Noen flere med bare fullført grunnskole. Noen flere i parforhold og enslige (menn) med barn. Flere i akutt bolignød/hos venner m.m. Færre i midlertidig botilbud. Noen flere med 3 – 6 mnd. oppholdstid i midl. situasjon. Flere i LAR Flere med oppgitt psykisk sykdom Flere med boligvedtak, flere med utkastelse. Bostedsløse i Bærum 2012

3 Programsamling Husbanken, 19.09.13 Årsakssammenhenger: Kjennetegn med boligmarked, boligtilgang Kjennetegn/egenskaper ved de kartlagte personene Forhold ved tjenestetilbud/rutiner Bostedsløse i Bærum 2012

4 Programsamling Husbanken, 19.09.13 Kjennetegn noen grupper: Rus: Flere (25 – 44 år) i inst./fengsel eller som langvarig bostedsløs og i LAR Psykisk sykdom: Flere ( > 45) langvarig bostedsløse, utskrevet fra inst med vedtak om bolig. Unge under 25 år: Liten gruppe, ca halvparten har fødeland uten for Norge, mange midl hos venner, kjente, slekt, med 3 – 6 mnd varighet Bostedsløse i Bærum 2012

5 Programsamling Husbanken, 19.09.13 Utfordring det kan være aktuelt å prioritere: Bostedsløse i aldersgruppe 45 – 54 år. For denne gruppen finner vi sammenlignet med alle i Bærum flere med: Behov for akutt overnatting Langvarig bostedsløshet Psykisk sykdom som mest fremtredende problem Vedtak om/tildelt bolig som de venter på. Fysisk sykdom/funksjonsnedsettelse LAR Utkastelser Bostedsløse i Bærum 2012


Laste ned ppt "Programsamling Husbanken, 19.09.13 Rapporteringen: Uvektet, tilnærmet fulltelling. Økning, 160, mot 95 i 2008. I hovedtrekk lik andre store kommuner. Men."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google