Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Praksisnær FoU Fra forskning til praksis – får vi det til og har vi gode eksempler? -en konferanse i regi av Strategiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Praksisnær FoU Fra forskning til praksis – får vi det til og har vi gode eksempler? -en konferanse i regi av Strategiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Praksisnær FoU Fra forskning til praksis – får vi det til og har vi gode eksempler? -en konferanse i regi av Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) 23. Oktober 2013 Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, professor II i fysioterapi

2 2 God kunnskap bidrar til gode helsetjenester

3 Arbeidsområder  Kunnskapsbasert praksis og politikkutforming  Kvalitet og pasientsikkerhet

4 FoU  Grunnforskning  Anvendt forskning  Utviklingsarbeid Norges forskningsråd, 1999

5 FoU  Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlaget for fenomener og observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk.  Anvendt forskning er også virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser.  Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring Norges forskningsråd, 1999

6 Praksisnær FoU  Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlaget for fenomener og observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk.  Anvendt forskning er også virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser.  Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring Norges forskningsråd, 1999

7 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Praksisnær forskning = anvendt forskning

8  Generere ny kunnskap gjennom –Primærforskning –Oppsummering av forskning

9 Praksisnær forskning = anvendt forskning  Generere ny kunnskap gjennom –Primærforskning –Oppsummering av forskning

10 Low priority questions addressed Important outcomes not assessed Clinicians and patients not involved in setting research agendas Questions relevant to clinicians & patients? Over 50% studies designed without reference to systematic reviews of existing evidence Over 50% of studies fail to take adequate steps to reduce biases, e.g. unconcealed treatment allocation Appropriate design and methods? Over 50% of studies never published in full Biased under- reporting of studies with disappointing results Accessible full publication? Over 30% of trial interventions not sufficiently described Over 50% of planned study outcomes not reported Most new research not interpreted in the context of systematic assessment of other relevant evidence Unbiased and usable report? Research waste Chalmers & Glasziou, Lancet 2009

11 Low priority questions addressed Important outcomes not assessed Clinicians and patients not involved in setting research agendas Questions relevant to clinicians & patients? Over 50% studies designed without reference to systematic reviews of existing evidence Over 50% of studies fail to take adequate steps to reduce biases, e.g. unconcealed treatment allocation Appropriate design and methods? Over 50% of studies never published in full Biased under- reporting of studies with disappointing results Accessible full publication? Over 30% of trial interventions not sufficiently described Over 50% of planned study outcomes not reported Most new research not interpreted in the context of systematic assessment of other relevant evidence Unbiased and usable report? Research waste Chalmers & Glasziou, Lancet 2009

12 Jeg er opptatt av ….

13 www.kunnskapsbasertpraksis.no

14 Praksisnær forskning Spørsmål og foretrukket design Kvalitative metoderErfaringer, opplevelser og holdninger Hvordan oppleves det KohortePrognoseHvordan går det Randomisert kontrollert studie Effekt av forebygging, behandling Hva kan vi gjøre Diagnostisk test (tverrsnitt) opp mot referansetest Måleinstrumenter, tester og diagnostikk Hvordan kan vi avgjøre om noen Kasus- kontroll/kohortestudier Kvalitative metoder Etiologi (årsaksforhold)Hvorfor får noen TverrsnittstudierUtbredelse/forekomstHvor mange har en spesiell plage eller problem

15

16

17 Low priority questions addressed Important outcomes not assessed Clinicians and patients not involved in setting research agendas Questions relevant to clinicians & patients? Over 50% studies designed without reference to systematic reviews of existing evidence Over 50% of studies fail to take adequate steps to reduce biases, e.g. unconcealed treatment allocation Appropriate design and methods? Over 50% of studies never published in full Biased under- reporting of studies with disappointing results Accessible full publication? Over 30% of trial interventions not sufficiently described Over 50% of planned study outcomes not reported Most new research not interpreted in the context of systematic assessment of other relevant evidence Unbiased and usable report? Research waste Chalmers & Glasziou, Lancet 2009

18 Praksisnær forskning = anvendt forskning  Generere ny kunnskap gjennom –Primærforskning –Oppsummering av forskning

19 Praksisnær oppsummering av forskning Spørsmål og foretrukket design Kvalitative metoderErfaringer, opplevelser og holdninger Hvordan oppleves det KohortePrognoseHvordan går det Randomisert kontrollert studie Effekt av forebygging, behandling Hva kan vi gjøre Diagnostisk test (tverrsnitt) opp mot referansetest Måleinstrumenter, tester og diagnostikk Hvordan kan vi avgjøre om noen Kasus- kontroll/kohortestudier Kvalitative metoder Etiologi (årsaksforhold)Hvorfor får noen TverrsnittstudierUtbredelse/forekomstHvor mange har en spesiell plage eller problem

20 Systematisk oversikt Sammenstilling av resultater fra flere studier Alle relevante enkeltstudier Resultater som kan sammenlignes

21 Systematisk oversikt (systematic review)  A review of a clearly formulated question that uses systematic and explicit methods to identify, select, and critically appraise relevant research, and to collect and analyse data from the studies that are included in the review.  Statistical methods (meta-analysis) may or may not be used to analyse and summarise the results of the included studies Cochrane glossary 2012

22 Kunnskapssenterets samfunnsoppdrag  Oppsummere forskningsbasert kunnskap –Forskning om effekt av tiltak –Forebygging, screening og diagnostikk, behandling, rehabilitering og organisering av tjenester

23

24

25

26 The Campbell Collaboration (C2) helps people make well-informed decisions by preparing, maintaining and disseminating systematic reviews in education, crime and justice, and social welfare.

27 5 år med rapportering av forskningsbehov

28 Low priority questions addressed Important outcomes not assessed Clinicians and patients not involved in setting research agendas Questions relevant to clinicians & patients? Over 50% studies designed without reference to systematic reviews of existing evidence Over 50% of studies fail to take adequate steps to reduce biases, e.g. unconcealed treatment allocation Appropriate design and methods? Over 50% of studies never published in full Biased under- reporting of studies with disappointing results Accessible full publication? Over 30% of trial interventions not sufficiently described Over 50% of planned study outcomes not reported Most new research not interpreted in the context of systematic assessment of other relevant evidence Unbiased and usable report? Research waste Chalmers & Glasziou, Lancet 2009

29 Med utgangspunkt i systematiske oversikter  1500 kliniske forsøk –50% siterer ingen el kun ett tidligere forsøk Clarke M, Hopewell S, Chalmers I. Clinical trials should begin and end with systematic reviews of relevant evidence: 12 years and waiting. Lancet 2010  Ingen forbedring gjennom 12 år Robinson KA, Goodman SN. A systematic examination of the citation of prior research in reports of randomized, controlled trials. Ann Intern Med 2011

30 Kunnskapsbasert forskning ”er å basere forskningsspørsmål på en systematisk oppsummering av tidligere forskning og fortolke nye resultater opp mot helheten av tidligere forskning” Lund, Jamtvedt, Nortvedt 2013

31 Low priority questions addressed Important outcomes not assessed Clinicians and patients not involved in setting research agendas Questions relevant to clinicians & patients? Over 50% studies designed without reference to systematic reviews of existing evidence Over 50% of studies fail to take adequate steps to reduce biases, e.g. unconcealed treatment allocation Appropriate design and methods? Over 50% of studies never published in full Biased under- reporting of studies with disappointing results Accessible full publication? Over 30% of trial interventions not sufficiently described Over 50% of planned study outcomes not reported Most new research not interpreted in the context of systematic assessment of other relevant evidence Unbiased and usable report? Research waste Chalmers & Glasziou, Lancet 2009

32 Low priority questions addressed Important outcomes not assessed Clinicians and patients not involved in setting research agendas Questions relevant to clinicians & patients? Over 50% studies designed without reference to systematic reviews of existing evidence Over 50% of studies fail to take adequate steps to reduce biases, e.g. unconcealed treatment allocation Appropriate design and methods? Over 50% of studies never published in full Biased under- reporting of studies with disappointing results Accessible full publication? Over 30% of trial interventions not sufficiently described Over 50% of planned study outcomes not reported Most new research not interpreted in the context of systematic assessment of other relevant evidence Unbiased and usable report? Research waste Chalmers & Glasziou, Lancet 2009

33 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Praksisnær utviklingsarbeid = iverksette kunnskapsbasert praksis (anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring)

34

35 Forskningsmeldingen Samlet reflekterer strategiene nødvendigheten av kunnskapsbasert utvikling på alle samfunnsområder. Meld. St. 18 (2012–2013). Lange linjer – kunnskap gir muligheter

36

37 Kunnskapsbasert praksis  Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen Nortvedt et al 2008

38 Status og viktige spørsmål for FoU  Vi har lite kunnskap om den konkrete fagutøvelsen i helse- og sosialtjenesten i Norge  Viktige spørsmål –hva slags tiltak mottar pasienter/brukere i Norge? –er det godkvalitet, er det kunnskapsbasert? –er det stor variasjon i fagutøvelsen ? –hva kan forklare en eventuell variasjon?

39

40 The Washington Post, Okt 15th

41

42

43 Runciman et al 2012

44 Behov for endring og forbedring DiagnoseAndel av pasienter som rapporterer å ha mottatt anbefalt behandling Hjerte/kar (koronarsykdom)90% Diabetes63 % Astma39% Overvekt24% Alkoholproblemer13% Totalt for 22 diagnoser53% Runciman et al 2012

45 Er det uheldig variasjon i praksis der du jobber ???

46 Kompetanse og gode informasjonskilder

47 Kunnskapsbaserte fagprosedyrer og retningslinjer

48 Audit – praksismåling og evaluering  Kvalitetsforbedringsprosess hvor hensikten er å forbedre pasientbehandling og resultat gjennom systematisk gjennomgang av tjenester mot eksplisitte kriterier og iverksetting av endringer hvis det er nødvendig NICE 2002

49 Audit – praksismåling og evaluering  Kvalitetsforbedringsprosess hvor hensikten er å forbedre undervisning/praksis og resultat gjennom systematisk gjennomgang av tjenester mot eksplisitte kriterier og iverksetting av endringer hvis det er nødvendig NICE 2002

50 Audit sirkel. Brain and Bywaters 2009

51 Fagutvikling

52 Forskning om iverksetting/implementering  Implementation research has been defined as the scientific study of methods to promote the uptake of research findings for the purpose of improving the quality of care  It includes the study of influences on healthcare professional and organisational behaviour Implementation science

53

54 Konklusjon - Praksisnær FoU  Kunnskapsbasert forskning –Forskningsspørsmål fra praksis – kjernespørsmål –Systematiske oversikter fra praksis  Iverksette kunnskapsbasert praksis i utdanning og praksis –Kompetanse i forskningsmetode og forbedringsarbeid –Gode verktøy

55 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Takk !


Laste ned ppt "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Praksisnær FoU Fra forskning til praksis – får vi det til og har vi gode eksempler? -en konferanse i regi av Strategiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google