Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mære landbruksskole, Anne-Grethe T. Berg CWD-info, og opplæring i uttak av den forlengede ryggmarg. Av Knut Arne Eriksson og Grim Rømo Mattilsynet Avd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mære landbruksskole, Anne-Grethe T. Berg CWD-info, og opplæring i uttak av den forlengede ryggmarg. Av Knut Arne Eriksson og Grim Rømo Mattilsynet Avd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mære landbruksskole, Anne-Grethe T. Berg CWD-info, og opplæring i uttak av den forlengede ryggmarg. Av Knut Arne Eriksson og Grim Rømo Mattilsynet Avd. Innherred og Fosen

2 Velkommen og presentasjon Chronic wasting disease (CWD)Hva & Hvor? Prøvetaking: Hva og Hvem? Prøvetaking: Hvordan? Utstyr og forsendelse. Spørsmål/Avklaringer Reise ut til Mosvik Praktisk demonstrasjon og øving i uttak av forlenga ryggmarg på storfe og sau. Program

3 Chronic wasting disease (CWD) Prionsykdom Gradvis tap av nerveceller i hjernen Symptomer; Avmagring, neurologiske symptom, ukoordinerte bevegelser, senket hode, sikling, tørr og bustete pels. «Skranter» Alltid dødlig utfall Smitteveier: Direkte kontakt mellom syke og friske hjortevilt Indirekte via kontakt med smitte i miljøet (Smitte påvist i spytt, urin og avføring fra smitta dyr) Prioner er svært resistente mot fysisk og kjemisk påvirkning, smittefarlig i flere år. Lang inkubasjonstid, ca. 2 år, sykdommen opptrer oftest hos 3-5 år gamle dyr. B-sykdom – forekomst av eller mistanke skal umiddelbart varsles til Mattilsynet «Skrantesjuke»

4 PRIONSYKDOM HjorteviltCWD SauScrapie (1700-tallet- kjøttbeinben fôring storfe) StorfeKugalskap/Bovine Spongiforme Encephalopathie MennesketCreutzfeldt-Jackob Syndrom /Kuru ( kannibaler, New Papa Guinea ) Årsak til sykdom: Feilfolding av et kroppseget protein PrPc Funksjon til protein:Ukjent ( binder kopperioner…beskytter mot (oksydativt) stress) Årsak til feilfolding: Ukjent

5 Oppbygging av et protein- 20 aminosyrer i forskjellige rekkefølger Rekkefølgen bestemmer proteintypen. Det er foldinga som gir det en funksjon-3 dimensjonalt

6 Forskjellige bindinger stiver av proteinet

7 Hem- binder Fe2+ og oksygen- -form gir funksjon Aquaporin slipper inn vannmolekyler i celler for tilpassing til osmotisk trykk- røde blodceller Enzymer- katalysatorer- binder lettere, flere bindepunkter.

8 Venstre- vindinger- normalt Rette bindinger- Fungerer ikke – Selv om AS er de samme – Feil folding

9 Protein lages i ribosomer- så bittes andre molekyler på. Vet ikke hvor feilen skjer Stabilt og selv om det er feil så brytes ikke ned ! – oppsamling av proteinet Stabilt mot kjemiske og fysiske tiltak Vakuoler- fordøyelsesenzymer- bygger nytt- Prionet hoper seg opp- blir hull når cellen dør. Usikkert hvorfor cellen dør- opplagring eller prioner….?

10 Chronic wasting disease (CWD) Nord-Amerika; 1981 mulhjort hvithalehjort nordamerikansk kronhjort nordamerikansk elg 0,5-5% - 30% Sør-Korea Norge; 2016 1 villrein fra Nordfjella villreinområde 2 elger i Selbu CWD-varianten på elgene i Trøndelag kan være av en annen type enn den som ble funnet på villreinen i Nordfjella (Canada og Nord-Amerika-varianten). Folkehelsesida råder derfor til føre-var inn mot folkehelse samt at EU ikke aksepterer annen løsning en arrest, samt prinsippet om at en ikke slakter syke dyr. Dette er en politisk beslutning som nå ikke er gjenstand for diskusjon. «Skrantesjuke»

11 Prøveuttak VILTNEMDENE Alt fallvilt, inkl. trafikkdrepte, over 1 år skal undersøkes for CWD, såfremt forråtning ikke har gått for langt. Hos hjortevilt som blir avliva på grunn av unormal adferd, avmagring eller blir funnet døde er det ønskelig at hele hodet sendes inn til obduksjon. Resten av dyret? DE LOKALE JAKTFELTENE Alle hjortevilt eldre enn 2 år som skal inn til godkjent viltbehandlingsanlegg, (Vilteksperten, Inderøy slakteri, Li-Vilt, Dullum eller Aakervik, Leksdal pølsemakeri) selv om det skal tilbake til jeger etterpå. Disse slaktene skal ikke skjæres ned før negativt prøvesvar foreligger Destruksjon av positive dyr Organer Hva skal prøvetas i våre kommuner?: Av hvem?

12 https://dreambroker.com/channel/8scfyvow/iframe/akkgm0gq Video om uttak av CWD-prøve

13 Utstyr: Beskyttelsesutsyr (hansker) Skje til uttak stål/plast Beholder for å ha prøven i Klisterlapp med opplysninger om: Dato for prøveuttak Kommune Jaktfelt /Elgnr. Art/Alder Selvdød/Avlivet HUSK! SKRIV TYDELIG!! Kjøleelement Frankert konvolutt


Laste ned ppt "Mære landbruksskole, Anne-Grethe T. Berg CWD-info, og opplæring i uttak av den forlengede ryggmarg. Av Knut Arne Eriksson og Grim Rømo Mattilsynet Avd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google