Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olje og gass Petroleum - fossilt brennstoff. Oljeeventyret Kol kjem av gamle sumpskogar som har rotna under stilleståande og oksygenfattig vatn. Råolje.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olje og gass Petroleum - fossilt brennstoff. Oljeeventyret Kol kjem av gamle sumpskogar som har rotna under stilleståande og oksygenfattig vatn. Råolje."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olje og gass Petroleum - fossilt brennstoff

2 Oljeeventyret Kol kjem av gamle sumpskogar som har rotna under stilleståande og oksygenfattig vatn. Råolje og gass stammar frå ørsmå dyr og planter som levde i havet for om lag 150 millionar år sidan.

3 Råolje og gass vert til Organiske restar vert dekt av slam og leire før dei rekk å rotne. Ei omlaging av restane utan oksygen gir faste stoff (kerogen), og vidare vert dei brotne ned til olje og gass. Etter ei periode i porøse bergartar, lagra i små luftlommer, vil oljen bli skuva opp i ei «felle» mot ugjennomtrengjelege takbergartar, fordi fjellkjedene på havbotnen har endra seg i forkastningar.

4 Oljen vert henta opp Lær om gasskraft (gass- og dampturbin) Lær om gasskraft Oljeleiting – Spesialbygde fartøy som kartlegg havbotnen – Fartøya sender ut lydbølgjer som vert reflektert når dei treffer overgangar frå ei bergart til ei anna. -Geologar tolkar signala frå hydrofonen, men det er kun prøveboring som kan gi heilt sikre svar.

5 Produksjon og ilandføring Gassen frå Snøkvitfeltet vert ført i land gjennom røyrleidningar inn til Melkøya utanfor Hammerfest. Frå Melkøya blir gassen frakta i flytande form, LNG med spesialskip.

6 Kva gjer vi med råoljen? Råolje er ei blanding av fleire lange og korte kjeder av hydrokarbon. Dei korte er gassar og dei lange er tjuktflytande og seig olje.

7 Fokusspørsmål 1-7 side 179 1.Hydrokarbon (hydrogen og karbon) 2.Oljemolekyl er ulike på grunn av lengda – korte er gassar. (5) 3.Råolja blir skild i fraksjonar ved destillasjon. 4.Ein fraksjon er ei gruppe av stoff med samme kokepunkt, og dei kan brukast til det same føremålet. 5.Sjå oppgåve 2 6.Dei lette fraksjonane med kjedelengd på 5-10 C-atom 7.Krakking er å knekke lange oljemolekyl i bitar under sterk varme og trykk.

8 Fraksjonert destillasjon I oljeraffineriet blir råoljen varma opp FraksjonKjedelengdKokepunktBruk Gass1-4-160 til 20 Bensin5-1020 til 70 Parafin10-16120 til 170 Diesel14-20170 til 240 Smøreolje20-50240 til 350 Tung fyringsolje 20-70240 til 350 Asfaltmeir enn 70Over 350

9 Fokusspørsmål 1-5 side 180 1.Kjemisk energi som ein gong vart laga i plantene brenselet stammar frå. Plantane utnyttar energien frå sollyset gjennom fotosyntesen. 2.Auka utslepp av CO 2 3.Gassturbin utnyttar gassen direkte, dampturbin blir driven av overoppheta damp som blir produsert ved hjelp av varme frå forbrenning av kol, olje eller naturgass. 4.Dieselbilar klarar seg med mindre drivstoff, men dei slepp ut meir sure gassar og ureinande partiklar. 5.Oktantalet står for meir kor effektiv forbrenning ein har i bilmotoren.

10 Olje og gass som energikjelder Vi brenner gass og olje for å skaffe oss energi, og dei kjemiske produkta etter forbrenninga skapar miljøproblem, men mange tenkjer ikkje på dei. Heile energiprosessen starta med fotosyntesen i plantane. For å få elektrisk energi, må ein ha ein damp- eller gassturbin. Oppvarming av kol, olje eller naturgass gir dermed eit varmekraftverk.

11 Fokusspørsmål 1-5 side 180 Kahoot

12 Olje og miljøOlje og miljø !! Energi og klima (13 minutt)

13 Spørsmål til film om klima Hvilke ulike gasser finnes i jordens atmosfære? Hva mener vi med en drivhusgass? Nevn to viktige drivhusgasser. Hva ville det bety for temperaturen på jorda dersom det ikke var noen drivhusgasser i atmosfæren? Hvilke konsekvenser har det om utslippene av drivhusgasser fortsetter å øke? I 2008 kom 86 prosent av verdens samlede energibruk fra fossile energikilder. Hvorfor er dette dårlig nytt for det globale klimaet? Hvilke to vanlige stoffer blir dannet ved forbrenning av fossile energikilder? Hva er hensikten med CO2-fangst? Hvordan er mennesket med på å forandre det globale klimaet? Føy til eller endre listen du laget under Før du ser filmen.


Laste ned ppt "Olje og gass Petroleum - fossilt brennstoff. Oljeeventyret Kol kjem av gamle sumpskogar som har rotna under stilleståande og oksygenfattig vatn. Råolje."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google