Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Dokumentasjon – Relevans, kvalitet og fullstendighet Juridisk perspektiv på dokumentasjonskravet ved særskilt skikkethetsvurdering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Dokumentasjon – Relevans, kvalitet og fullstendighet Juridisk perspektiv på dokumentasjonskravet ved særskilt skikkethetsvurdering."— Utskrift av presentasjonen:

1 uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Dokumentasjon – Relevans, kvalitet og fullstendighet Juridisk perspektiv på dokumentasjonskravet ved særskilt skikkethetsvurdering Per Gunnar Hillesøy Studieadministrativ avdeling Legg inn «Avdeling / enhet» på hver side: 1 Gå til menyen «Sett inn» 2 Velg: Dato og klokkeslett 3 Skriv navn på avdeling eller enhet i feltet «Bunntekst» 4 Velg «Bruk på alle"

2 uib.no Først meg selv Cand.jur. (UiB, 1990) Ansatt ved UiB fra 1995 2000 - 2015 sekretær for klagenemnda 2006 - 2015 sekretær for skikkethetsnemnda 2006 – 2014 medlem av Felles klagenemnd Fra ca. 2000 medlem av skikkethetsnemnda ved HiB Også medlem av nemnda ved KHiB Studieadministrativ avdeling

3 uib.no Særskilt skikkethetsvurdering Gjøres av inntil tre organer: -Institusjonsansvarlig -Skikkethetsnemnda -Klagenemnda Kan føre til ulike konklusjoner: -Ingen tiltak/fortsatt løpende skikkethetsvurdering -Utvidet oppfølging og veiledning -Ikke utvidet oppfølging og veiledning -Innstilling om uskikkethet og utestenging -Vedtak om utestenging Studieadministrativ avdeling

4 uib.no Dagens tema - Dokumentasjon Relevans – Hva slags dokumentasjon bør være grunnlag for vurderingene og konklusjonen? Kvalitet – Hva slags dokumentasjon er mest verdifull? Fullstendighet – Når er det nok? Ingen av disse spørsmålene er mulige å besvare fullt ut. Studieadministrativ avdeling

5 uib.no Hva er dokumentasjon? Noen ganger synonymt med opplysninger. Andre ganger synonymt med «belegg» e.l.; opplysninger som underbygger andre opplysninger. Data og vurderinger: Fra faktafragmenter til fortelling. I det ytre grovt sett to typer å få dokumentasjon på: -Snakke med folk. -Granske dokumenter. Studieadministrativ avdeling

6 uib.no Litt juss – (U)Skikkethet Skikkethetsforskriften § 2: «…utgjør en mulig fare for (..) liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet (..) er ikke skikket for yrket.» Denne er sterkt retningsgivende for hva slags opplysninger vi trenger. Den støttes av vurderingskriteriene i §§ 3 og 4 (og 5). Studieadministrativ avdeling

7 uib.no Mer juss – Å opplyse saken Forvaltningslovens § 17, første ledd, første setning: «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.» Etter ordlyden gjelder dette bare ved enkeltvedtak, men uttrykker likevel «et generelt prinsipp som gjelder for alle forvaltningsavgjørelser» (JFB, Rettsdata) Å få fram fakta er altså en sentral og viktig plikt, og det er vår plikt. Studieadministrativ avdeling

8 uib.no Generelle betraktninger om relevans (og kvalitet) Både faktiske opplysninger og vurderinger er relevante. Vurderinger er best når de underbygges av faktiske opplysninger. Faktiske opplysninger må komme fra de som har sett og hørt. Annen- og tredjehåndsopplysninger er mindre relevante, men kan tjene som «en ende å begynne i». Anonyme opplysninger kan vanskelig ha god relevans og kvalitet, i hvert fall ikke alene. Studieadministrativ avdeling

9 uib.no Høyesterett om kvaliteten av bevis «Særlig viktig ved bevisbedømmelsen vil være nedtegnelser foretatt i tid nær opp til den begivenhet eller det forhold som skal klarlegges, og da spesielt beskrivelser foretatt av fagfolk nettopp for å få klarlagt en tilstand.» ( Anne Lene Lie-dommen; HR-1998-69-B - Rt- 1998-1565) Liten oppsummering: -Skriftlig er bedre enn muntlig. -Tidsnært er best. -Observasjoner fra fagfolk veier tyngst. -Observasjoner som er gjort i skikkethetsvurderingen vil ofte veie tyngre enn observasjoner gjort i andre sammenhenger. Studieadministrativ avdeling

10 uib.no Om opplysninger fra studenter Studenter mangler den kompetansen som fagfolk har. Studenter kan mangle informasjon om medstudenter, som faglærere/øvingslærere/praksisveileder etc., har. Studenter har ikke ansvar for skikkethetsvurderingen. Men studenter ser andre studenter, i blant i situasjoner som fagfolk ikke ser. Studieadministrativ avdeling

11 uib.no Fragment og fortelling Fortelling Fragment Fragment Fragment Fragment Studieadministrativ avdeling

12 uib.no Konkurrerende fortellinger Umodenhet vs. personlighetsavvik Vedvarende problem vs. forbigående Faglig svakhet vs. mulig uskikkethet Enkelte uheldige episoder vs. mønster Studieadministrativ avdeling

13 uib.no Fullstendighet; hvor mye trengs? Ganske mye Alminnelig rettesnor: Jo mer som står på spill, særlig for studenten, desto strengere blir plikten til å opplyse saken. Her står mye på spill for studenten, men også for oss: -Å bli vurdert som uskikket, er sterkt belastende, og gjør det vanskelig å få arbeid. -Å slippe en uskikket student ut i yrket, kan gjøre stor skade. Studieadministrativ avdeling

14 uib.no Hvordan opplyse en sak? Vurder det du har. Er det nok til å konkludere? Hvis nei, hva må du ha? Flere opplysninger, bedre underbygging av det du har fra før, eller noe annet? Snakk med de som opplysningene kommer fra. Etterlys skriftlighet og tidsnær dokumentasjon, hvis du ikke har det fra før. Be dem være mer spesifikke. Snakk med studenten. Be om underbygging av hans eller hennes versjon. Hvis du må ta et steg eller to tilbake, ikke vær redd for det. Prøv å få fram sakkyndige vurderinger der det er relevant. Studieadministrativ avdeling

15 uib.no Hvor mye er mulig? Fvl. § 17 igjen: Opplyse saken «så godt (..) som mulig». Særlig problem: Opplysninger og vurderinger fra utenforstående. Det kan du ikke uten videre kreve, men det kan være veldig relevant. F.eks. uttalelse fra studentens lege eller psykolog. Du kan be studenten om å skaffe det, men du kan ikke kreve det direkte fra legen/psykologen. Opplysninger fra studenten som ikke blir underbygd, har oftest begrenset verdi. Studieadministrativ avdeling

16 uib.no Studieadministrativ avdeling


Laste ned ppt "Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Dokumentasjon – Relevans, kvalitet og fullstendighet Juridisk perspektiv på dokumentasjonskravet ved særskilt skikkethetsvurdering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google