Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGISK KOMMUNIKASJON ODDGEIR TVEITEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 2016 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGISK KOMMUNIKASJON ODDGEIR TVEITEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 2016 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGISK KOMMUNIKASJON ODDGEIR TVEITEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 2016 1

2 21. JANUAR, 2016 RETORIKK, TEKST, DISKURS OG MERE MORO MED DISKURSANALYSE ODDGEIR TVEITEN SV 407 # 4 2

3 3 Fredag 18. januar, 1991 Kort retorisk analyse HANDLER NYHETER EGENTLIG OM DET NYE? OG HVA SÅ?

4 4

5 SV 407 GRUNNLAGSDIMENSJONER TEKSTINTERAKSJONPROSESSINTERESSER 5

6 Roman Jacobsen 6 1 MOTTAKERAVSENDER Kontekst Budskap Kontakt Kode

7 7 Inventio Kairos Mulighetene i den foreliggende retoriske situasjonen Topikk Arsenalet av tema og argumenter som gjelder for den konkrete situasjonen: Bordtale, vs TV-debatt om fred Innledning/exordium, innføring i tema/narratio, presentasjon av hovedpoeng/propositio, underbyggende argumenter/arumentatio, avslutning/conclusio. Ethos, logos, pathos

8 8 Elocutio Stilnivå: Høystil, middelstil, lavstil Stilfigurer: Troper: Noe som sier mer enn ordene angir Ornamenter: Mønstre, strukturer og skjema i teksten. Herav følger også en del av kritikken mot retorikkens vektlegging av form over susbtans. Retorikken er muntlig, i utgangspunktet. Den er situasjonell og orientert mot overbevisning der og da, i retning og diealog mot/med et gitt publikum. Med Fjernsynsmediet inntrer noe nytt: Retorikken er ike muntlig, men framstår som det: Kvasimuntlig, det det “tenkte” publikum ikke er tilhørere direkte, men “hører” via et medium.

9 Manifest og latent kommunikasjon Mening oppstår i relasjoner Mening oppstår i kontraster Mening oppstår når tegn brukes Bruk genererer ny(e) betydning(er) 9 Objekt Tegn Referent Semiotikkens domene: Læren om tegns betydning

10 10

11 11

12 Elementer til en analyse 1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ 4. ____________________________________________________ 5. ____________________________________________________ 6. ____________________________________________________ 7. ____________________________________________________ 8. ____________________________________________________ 9. ____________________________________________________ 10. ____________________________________________________ 12

13 Tabloid visualitet 13 TV-dramatikken Kjendisvrien Inntrykksmengden Dramatikkens etikk Oppmerksomhetskravene VG 11.09.02: Ettårsmarkeringen for hendelsen i New York. “…s.2,14,15,16,17,18,19”

14 Hva er nyheten? Og hva vil vi analysere? Hva forteller Dagbladet Hva betyr det at det er Dagbladet som forteller? Hva er historien? Hva er diskursen? Tid til ettertanke: 1. - 2. - 3. - 4. - 14

15 Nærhetens estetikk Nærhet er nødvendig Identifikasjon Lokal vinkel Drama Menneskelighet 15 Dagbladet 11.09.02: Ettårsmarkeringen for hendelsen i New York. Forsideoverskrift: “Her dør Annes mann”

16 Nyhetenes egenskaper Hendelsesorienterte Dramatiske Konkrete Forenklende Personorienterte Publikumsorienterte Identifikasjon-opplevelse Oppmerksomhetskrevende Den menneskelige vrien Stereotypifisering(er) Interesseformidling Fakta/faktisitet Nyhetsproduksjon er kreativt og skapende arbeide: Hva med kildene? 16

17 PR vs Journalistikk Styrt informasjon Betalt informasjon Målsetting: Påvirkning Kunde/målgrupperelatert I motsetning til journalistikk, er det tale om en bevisst bruk av informasjon som skal tjene en bestemt hensikt, utover saken i seg selv. RÅD: Sjekk opp Sigurd Allerns diverse arbeider, for her kommer interessemotsetningene mellom nyheter og PR godt fram - slik en journalist ser det. 17 ”informasjonssubsidier”

18 REFLEKSJON // THE POWEDER KEGTHE POWEDER KEG 1. Filmens handling 2. Filmens “stil” og sjanger 3. Flere retoriske elementer 4. Filmens dialog 5. Diskursive virkemidler 6. Målgruppe 7. Medium 8. “The medium is the message” – hvem sa det? 18

19 Formiddagsøkt: Gruppearbeider – elementer til en analyse 1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ 4. ____________________________________________________ 5. ____________________________________________________ 6. ____________________________________________________ 7. ____________________________________________________ 8. ____________________________________________________ 9. ____________________________________________________ 10. ____________________________________________________ 19

20 Ettermiddags økt: Gruppearbeider – elementer til en analyse 1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ 4. ____________________________________________________ 5. ____________________________________________________ 6. ____________________________________________________ 7. ____________________________________________________ 8. ____________________________________________________ 9. ____________________________________________________ 10. ____________________________________________________ 20

21 21


Laste ned ppt "STRATEGISK KOMMUNIKASJON ODDGEIR TVEITEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 2016 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google