Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KomRev Trøndelag IKS Krav til spillemiddelregnskap når kommunen er byggherre Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KomRev Trøndelag IKS Krav til spillemiddelregnskap når kommunen er byggherre Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong."— Utskrift av presentasjonen:

1 KomRev Trøndelag IKS Krav til spillemiddelregnskap når kommunen er byggherre Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong 10.12.15 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør 1

2 KomRev Trøndelag IKS Forskjellige aktører med forskjellige roller: ”Søkeren” (Lag, foreninger og kommuner m.v.) ”Veilederen” (Kommunal instans) ”Godkjenneren” (Fylkeskommunal instans) ”Kontrolløren” (Kommunerevisjonen) 2

3 KomRev Trøndelag IKS Krav til regnskap: Regnskapsplikt –Alle søkere som mottar tilskudd til spillemidler plikter å levere regnskap (eget anleggsregnskap) –Siste del av tilskuddet blir ikke utbetalt før revidert regnskap og revisoruttalelse er levert Krav til regnskapsfører –At vedkommende er kjent med retningslinjene 3

4 KomRev Trøndelag IKS Krav til regnskapssammendraget: Krav om at regnskapet er sammenlignbar med godkjent kostnadsoverslag Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenligne med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan fra spillemiddelsøknaden. Dugnad, gaver (utenom pengegaver) og rabatt Verdi av dugnad, gaver og rabatter kan ikke føres opp med et høyere beløp i regnskapet enn i det godkjente kostnadsoverslaget i søknaden. (Godkjennes av fylkeskommunen) Ved eventuelle endringer i finansieringsplanen (inkl. verdi av dugnad, rabatter mv.), må fylkeskommunen kontaktes for ny godkjenning. 4

5 KomRev Trøndelag IKS Div. krav til spillemiddelregnskap: Krav om godkjenning av anlegget etter ferdigstilling Kommunen skal, så snart anlegget er ferdig, foreta ferdigbefaring. Kommunen skal attestere at anlegget er fullført i samsvar med godkjente planer. Krav til revisor Regnskapet skal gjennomgås og kontrolleres av kommunens revisor. 5

6 KomRev Trøndelag IKS Spørsmål? Hva kan føres som dugnadsarbeid, og hvilke konti skal brukes for utgiftsføring og inntektsføring av dugnad? Verdien av dugnad, gaver og rabatter skar føres med samme verdi som godkjent fra fylkeskommunen. (Ikke leger krav om dokumentasjon av gjennomførte dugnadstimer). Dugnaden trengs ikke føres i anleggsregnskapet (kommuneregnskapet), men må være med i regnskapssammendraget. 6


Laste ned ppt "KomRev Trøndelag IKS Krav til spillemiddelregnskap når kommunen er byggherre Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google