Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002 Om HØYKOM - formål, satsingsområder, resultater mv. Thor Mogen HØYKOM-programmet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002 Om HØYKOM - formål, satsingsområder, resultater mv. Thor Mogen HØYKOM-programmet"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002 Om HØYKOM - formål, satsingsområder, resultater mv. Thor Mogen HØYKOM-programmet www.hoykom.net

2 2 Hva er HØYKOM? Program for å stimulere offentlig sektor til raskere å planlegge og ta i bruk bredbåndsanvendelser, slik at det blir en profesjonell etterspørsel etter bredbånd over hele landet. Program underlagt Nærings- og handelsdepartementet som gjennomføres i regi av Norges Forskningsråd. Sekretariats- funksjon ivaretas av Scanpower Information Technology - etter anbud. Første fase 1999-2001, nå inne i fase 2 (nye 3 år, herunder videreføre ”NIN-elementer”). Budsjett 68,5 millioner de tre første år. Budsjett 2002 på 53,5 millioner. Thor Mogen Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002

3 3 Prosjektportefølje Perioden 1999-2001 gitt tilskudd til et 90-tall prosjekter - Totalt 173 søknader (53 forprosjekter, 109 hoved- prosjekter og 11 spesielle tiltak) - Herav 95 bevilgninger og 78 avslag/trukket (45%) Stilles ulike krav (søknadstype, risiko, beløp, mv.) Økende søknadsmengde; Ved frist 02/02 kom 116 søknader Thor Mogen Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002

4 4 Prioriterte innsatsområder 2002-2003  Mer brukerrettede helsetjenester og mer effektiv samhandling innen helsevesenet  Moderne og effektive undervisningsformer  Bedre arbeidsdeling i kommune-Norge og samhandling mellom forvaltningsnivåer og mellom forvaltningen og næringslivet  Produksjon av innhold for bruk i offentlige publikumstjenester og andre bredbåndsanvendelser  Utprøving av digitale sikkerhetsmekanismer knyttet til de offentlige bredbåndstjenestene  Veiledning og kunnskapsspredning om bredbåndsanvendelser Thor Mogen Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002

5 5 Hva er oppnådd så langt? Thor Mogen Økt samhandling mellom virksomheter og nivåer; nettverk mellom aktører i offentlig (og til dels privat) sektor. Nye tjenester og kvalitetsforbedring i helsevesenet, gjennom digital samhandling mellom institusjoner. Økt omfang av bruk av videokonferanser i offentlig sektor Adskillig utvikling og utprøving av nye pedagogiske løsninger/tilbud i skole og utdanningssystemet. Tøyd grenser for tenkingen og mulighetene knyttet til forvaltning og bruk av geodata og stedfestet informasjon. Forsøk med bruk av bredbånd til kultur-, underholdnings- og museale formål. Ikke mye innen kommunal forvaltning, unntatt noe OSK og interkommunalt samarbeid om IKT-drift. Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002

6 6 Noen eksempler fra HØYKOM 1999-2001 Røntgenbilder mellom sykehus; distribuert radiologi.. Ultralyd fra fødestuer … Lokalutført laproskopi, endoskopi, dialyse, …. Pasienttilsyn og omsorgstjenester i hjemmet Nettbasert elektronisk legehåndbok; medisinsk opplæring Voksenopplæring i nettbaserte ”virtuelle klasser” Samarbeidende grendeskoler Felles forvaltning og distribusjon av geodata fra flere statlige geodataprodusenter Museumsfilm, arkivfilm, undervisningsfilm på nettet Interkommunal plan- og byggesaksbehandling Distribuert offentlig servicekontor Digitale, multimediale selvbetjeningsløsninger Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002

7 7 Thor Mogen Programmets nettsted - www.hoykom.net Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002

8 8 Vellykkede prosjekter Ambisjonsnivå avklart Omstillingsprosjekt versus leveranse Forankring og en ildsjel Har gode rådgivere (som ikke prater etter munnen) Thor Mogen Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002


Laste ned ppt "1 Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002 Om HØYKOM - formål, satsingsområder, resultater mv. Thor Mogen HØYKOM-programmet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google