Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens Vegvesen 20 mai 2009  Felles bransjemøte  Kapasitet og hvordan møte økt omsetningsvolum  Trond Johannesen  Adm. direktør  Maskinentreprenørenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens Vegvesen 20 mai 2009  Felles bransjemøte  Kapasitet og hvordan møte økt omsetningsvolum  Trond Johannesen  Adm. direktør  Maskinentreprenørenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens Vegvesen 20 mai 2009  Felles bransjemøte  Kapasitet og hvordan møte økt omsetningsvolum  Trond Johannesen  Adm. direktør  Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

2 Maskinentreprenørenes Forbund – MEF  En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon  Representerer ca. 1900 små, mellomstore og store bedrifter  Organiserer  Entreprenører som driver maskinell anleggsvirksomhet  Skogsentreprenører  Brønnborere  Gjenvinnings- og avfallsbedrifter

3 Maskinentreprenørenes Forbund  De ca. 1900 medlemsbedriftene  Er lokalisert over hele landet  Sysselsetter rundt 27 700 arbeidstakere  Omsetter for 46 milliarder kroner pr. år

4 MEF dokumenterer ledig kapasitet i anleggsbransjen - Spørreundersøkelse to ganger i året (mai og november) -Forrige undersøkelse (avsluttet 28.11.08) viste mer ledig kapasitet enn noen gang -Den ledige kapasiteten fører til stor interesse for utlyste anbud. Ikke uvanlig med opp i mot 8 - 10 tilbydere. God situasjon for byggherre

5 MEF dokumenterer ledig kapasitet i anleggsbransjen -MEF opptatt av at kapasiteten utnyttes bedre -Kan gjøres gjennom bedre planlegging og endrede kontraktsvilkår -Forutsigbarhet viktig for å få dette til -Prosjektfinansiering vil være et godt virkemiddel for å få dette til

6 KAPASITET TIL Å BYGGE VEG Presentasjon av foreløpige resultater fra MEFs spørreundersøkelse ”Kapasitet til å bygge veg” våren 2009

7 Fakta om undersøkelsen  Undersøkelsen lagt ut 11. mai, avsluttes 8. juni  Basert på erfaringen fra tidligere undersøkelser har ca 50 prosent svart på undersøkelsen ila de første dagene  Flere store firma som veier tungt i tallmaterialet har enda ikke svart  For å bedre fange opp ulikhetene i medlemsmassen er bedriftene behandlet i fire ulike kategorier etter antall ansatte  Hvis ikke annet er oppgitt er tallene i prosent

8 Sammenstilling ledig kapasitet til å bygge veg om hhv 1,3,6 og 12 måneder – siste tre målinger Tallene viser prosent ledig kapasitet

9 Ledig kapasitet etter bedriftsstørrelse vår 09

10 Ledig kapasitet for bedrifter med + 100 ansatte

11 Ledig kapasitet for bedrifter med 51 – 100 ansatte

12 Ledig kapasitet for bedrifter med 21 – 50 ansatte

13 Ledig kapasitet for bedrifter med 20 eller færre ansatte

14 Gjennomsnittlig antall tilbud per konkurranse etter måned - 2007, 2008 og 1. kvartal 2009 Antall tilbud Kilde: SVV og MEF

15 Gjennomsnittlig antall tilbud etter pris 2007, 2008 og 1. kvartal 2009 Antall tilbud Millioner

16 Antall tilbud per anbudskonkurranse i 2007, 2008 og 2009 i prosent Prosent av anbuds- konkur- ransene Antall tilbud NB: Det er kun på funksjonskontrakter det har kommet inn færre enn 3 tilbud.

17

18

19

20 Oppsummering  Usikkerhet knyttet til overføring av 17.200 km riksveg til fylkeskommunene men forventer at SVV har godt ”grep” om dette  Viktig å beholde kompetansen i anleggsbransjen – også i nedgangstider – dyr å hente den tilbake senere  God anbudsstruktur gir bedre konkurranse – utnytt hele anleggsmarkedet

21 Oppsummering  God periodisering av anbudene – jevnere fordeling av anbud i løpet av året – betyr bedre utnyttelse av kapasiteten  Tenk alternativ finansiering - dette kan medføre enda bedre utnyttelse av kapasiteten. Gjennomfør en sterkere satsing enn NTP 2010 - 2019

22 Fakta- og analysedag  MEF avholder sin fakta- og analysedag 18. juni  Målgruppe: Politikere, myndigheter, bransjefolk og media  Oppdaterte og ferske data om kapasitet i anleggsbransjen  Fullstendig rapport om hvordan kommunene har brukt tiltaktspakken


Laste ned ppt "Statens Vegvesen 20 mai 2009  Felles bransjemøte  Kapasitet og hvordan møte økt omsetningsvolum  Trond Johannesen  Adm. direktør  Maskinentreprenørenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google