Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forutsigbarhet, ledig kapasitet – erfaringer med forvaltningsreformen Jon Sellæg, daglig leder Røstad Anlegg Stein Gunnes, sjeføkonom MEF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forutsigbarhet, ledig kapasitet – erfaringer med forvaltningsreformen Jon Sellæg, daglig leder Røstad Anlegg Stein Gunnes, sjeføkonom MEF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forutsigbarhet, ledig kapasitet – erfaringer med forvaltningsreformen Jon Sellæg, daglig leder Røstad Anlegg Stein Gunnes, sjeføkonom MEF

2 Forutsigbarhet  MEF mener:  Økonomiske rammer i NTP er ambisiøse men ikke i samsvar med bevilgninger.  Fylkeskommunenes ambisjonsnivå også høyt  MEF nysskjerrig på oppfølgingen – vil evaluere  Maskinentreprenørene har mye ledig kapasitet  Utnyttelse av den ledige kapasiteten forutsetter at annonserte prosjekter kommer i gang – treg start i 2010  Ønsker fremskynding av viktige vegprosjekter – alternativ finansiering må til for å gi nødvendig forutsigbarhet

3 Anbudsåpninger, periodisering og tilbud  Svært få vegprosjekter i 1. kvartal 2010  Mange prosjekter på papiret, men svært treg start i 2010  Entreprenørene er forundret over det lave nivået  Markedet lite forutsigbart  Skaper unødvendig tøff konkurranse – ikke sunn  MEF advarer mot ”ketchupeffekt”, men bedre litt sent enn veldig sent  Knappe tidsfrister skaper ”kvalitetsskvis” og prispress  Anbudsåpninger 2. kvartal – noe bedring  Flere anbud men færre tilbydere i 2. kvartal!  ”Lei av å vente”  - sjansen for å vinne lav, men dyrt å regne ”veganbud”  - noen ”dumper” prisen  flere lar være å gi tilbud  - finner andre jobber

4 Antall anbud Q1 2009 –Q1 2010 Grafene viser alle anbud over to millioner – Funksjons- kontrakter unntatt.

5 Antall anbud januar – juli 2009 og 2010 Grafene viser alle anbud unntatt funksjons- kontrakter. Flere anbud i alle måneder i 2009

6 ”MEF-Anbud” 2010 etter region SørØstVest Q13713 Q2251918 Juli231 MidtNord Q165 Q2723 Juli23 MEF q1: 34 MEF q2: 92

7 Færre tilbydere nå enn i vinter, spesielt merkbart på kontrakter til under 30 millioner Antall tilbud Millioner Grafene viser anbud relevante for MEF- medlemmer

8 Gjennomsnittlig antall tilbud per konkurranse etter måned Antall tilbud Kilde: SVV og MEF Tilbake på 2008 nivå i juli. Færre tilbydere for hver måned i 2010.

9 Antall ”MEF-anbud” 2007 – 2009 samt jan – juli 2010 Antall anbud Mai: Høyeste siden 07. Juni: Omtrent på nivå med tre foregående år Juli: Laveste siden vi begynte systematisk registrering

10 Store regionale forskjeller Ledig kapasitet tre måneder frem i tid Andel ledig kapasitet etter fylke Norge: 27%

11 Mest ledig kapasitet blant de små Ledig kapasitet til å bygge veg i prosent Antall ansatte

12 MEFs forventninger til FK og erfaringer så langt–  MEF-rapporten og oppfølging  rentekompensasjonsordningen  Planleggingskapasitet en flaskehals?  Rekruttering – en felles utfordring

13 Fylkene tar veg-ansvar på alvor  Fylkene overtok 17.200 km veg 1. januar  Fylkenes samlede vegbudsjett i 2010: 9,9 mrd kr  Det er 550 mill kr mer enn overføringene tilsa  Investeringene tredobles til 4,9 mrd kr  MEF konstaterer at fylkene tar ansvar for vegene  Kilde: MEFs fylkesundersøkelse

14 Investerer like mye som staten Veginvesteringer 2010: Staten: 5,1 mrd kr Fylkene: 4,9 mrd kr

15 Erfaringer og inntrykk  Sterkt fokus på investeringer og drift og vedlikehold av veg i FK  Stor enighet om at dette skal prioriteres blant FK-politikerne  ”Alle” har benyttet seg av rentekompensasjonsordningen  Overinvestering et problem?  MEFs intrykk er NEI  Flere FK gode erfaringer med planstyringen uten hjelp fra ”sams”  ellers godt samarbeid mellom FK og ”sams vegforvaltning i fylkene”  FK gir nye muligheter for prosjektfinansiering  Planleggingskapasitet en flaskehals?  Rekruttering – en felles utfordring  Maskinentreprenørene har så langt merket liten forskjell


Laste ned ppt "Forutsigbarhet, ledig kapasitet – erfaringer med forvaltningsreformen Jon Sellæg, daglig leder Røstad Anlegg Stein Gunnes, sjeføkonom MEF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google