Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byregionprogrammet for Namsosregionen «Infrastruktur som grunnlag for økt samhandling og økonomisk vekst»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byregionprogrammet for Namsosregionen «Infrastruktur som grunnlag for økt samhandling og økonomisk vekst»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byregionprogrammet for Namsosregionen «Infrastruktur som grunnlag for økt samhandling og økonomisk vekst»

2 Ett av 37 prosjekt i Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet - i regi av Kommunal- og moderniserings- departementet. 213 kommuner deltar SAMARBEID FOR VEKST – skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkrafta i disse områdene.

3 Fase 1: Samfunnsanalyse Namdalsregionen. Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet. Mål: Økt vekstkraft. Definert noen prioriterte områder Fase 2: -Moderne infrastruktur -koordinering/profesjonalisering av næringsapparatet -regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene.

4 Moderne infrastruktur MÅL: Sikre at næringslivet har tilgang på infra- struktur som utjevner avstandsulempene a)Påvirke prioriteringer i Nasjonal transportplan og fylkesvegplanen b) Utvikle gode prosjekter i Namdalen c) Kommunikasjonsstrategi – politisk samhandling c) Bedre kunnskapsgrunnlaget

5 Koordinert og profesjonelt næringsapparat MÅL: Et koordinert og profesjonelt næringsapparat i regionen som næringslivet kjenner og vet hvordan de kan gjøre seg nytte av a)Bedre samhandling mellom 13 kommuner og aktørene – gjennom nettverk og arenaer b)Bedre samhandling mellom næringslivet og næringslivsaktørene

6 c) Dele kunnskap, tilegne seg kunnskap, utdanning, FoU

7 Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene MÅL: Få på plass nærings-/utviklingsarenaer innenfor 2 av de naturbaserte næringene a)Utvikle regionale strategier for utvikling av - Havbruk - Vind-/vannkraft - Utvinning av mineraler - Opplevelsesnæring knyttet til natur og mat

8 - Effektivt skogbruk og lokal utnyttelse av råstoffet b) Bedre samhandlinga mellom næringsaktører c) Initiere utviklingsprosjekter i disse næringene d) Bedre kunnskapsgrunnlaget

9 Dimensjoner ved samfunns- utviklerrollen Nettverk og samarbeid er en forutsetning

10 Hva gjør vi i dag? Innlegg om infrastruktur Å ta i bruk naturressursene; opplevelsesnæring – reiseliv Å ta i bruk naturressursene; skog Nærings- og utviklingsapparatet; hva har næringslivet behov for? Næringslivets utfordringer og muligheter – i regionalt perspektiv Gruppeoppgaver


Laste ned ppt "Byregionprogrammet for Namsosregionen «Infrastruktur som grunnlag for økt samhandling og økonomisk vekst»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google