Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammeavtale for kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester i Oslo og Akershus Tilbudskonferanse 23.02.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammeavtale for kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester i Oslo og Akershus Tilbudskonferanse 23.02.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammeavtale for kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester i Oslo og Akershus Tilbudskonferanse 23.02.2012

2 Kontraktens omfang og varighet, A3 Planleggings- og prosjekteringtjenester for små og mellomstore prosjekter. Avgrenset til oppdrag i Oslo og Akershus fylker mulighetsstudier, forprosjekter, reguleringsplaner, byggeplaner med konkurransegrunnlag, oppfølging i byggetid, mm

3 Estimert omfang: 60-80 mill/år (ikke bindende) 2 år med opsjon på forlengelse 1+1 år Maksimal avtalelengde 4 år Minimum 4, maksimum 10 leverandører

4 Kvalifikasjonskrav D 1.1 Økonomisk grunnlag –Årsregnskap siste to år med revisors erklæring, G 6 Juridisk grunnlag –Firmaattest, G 7 –Arbeidsfelleskap. Erklæring om solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver og tredjemann. Minimumsbemanning: 5 personer

5 Kvalifikasjonskrav D 1.1 Faglig grunnlag: –Skal dekke de generelle fagområdene opplistet i G3 skjema A –Hvordan dette dekkes skal synliggjøres gjennom utfylling av G3 skjema B Minimum 2 oppdragsledere med erfaring fra gjennomføring av hhv 3 tekniske planer med reguleringsplan og 3 byggeplaner med konkurransegrunnlag Vi foretar ingen evaluering/gradering av det utførte arbeidet - dette vil skje i tildelingsfasen.

6 G3 skjema A og G3 skjema B Se excel

7 Skatteattest og HMS-erklæring Skatt: G 4 og G 5 HMS: G 8

8 Oppsummering/Spørsmål så langt?

9 Tildelingskriterier Totalkompetanse: 65% Pris: 35% Som framgår av skjema D 1.7 Totalkompetanse: Kompetanse(utdanning/erfaring) 50% Referanser: 50%

10 Evaluering av utdanning Utdanningsnivå/formell kompetanse: Dr. grad: 6 poeng 5.årig (siv.ing/hovedfag): 5 poeng 4.årig utdanning: 4 poeng 3.årig ingeniør/bachelor:3 poeng Annen relevant utdanning:2 poeng

11 Evaluering av erfaring Antall års erfaring fra tilsvarende oppdrag: 0 – 2 år: 1 poeng 3 – 5 år: 3 poeng 6 – 10 år: 6 poeng 11 – 15 år: 9 poeng > 15 år: 12 poeng

12 Referanser, D 1.7 Faglig kvalitet presentasjonskvalitet kvalitetssikring (i prosjektgjennomføringen) fleksibilitet, tilgjengelighet ryddighet (evne til å holde avtalte økonomiske rammer) punktlighet (evne til å holde frister) oppdragsledelse (overfor oppdragsgivere, andre etater og underkonsulenter) samarbeidsevne kreativitet initiativ, engasjement selvstendighet og beslutningsevne Referansene gir poeng - skala fra 1-10 1(dårligst), 10(best), 5 er hva man forventer Her ber vi kun om tallkarakterer – ikke tekstlig vurdering som må tolkes av oss

13 Vekting av timepriser G3 skjema C priser hentes fra G2

14 Spesiell kompetanse/øvrige medarbeidere G3 skjema D Avkryssing Ikke krav om å oppgi navn, CV’er og referanseprosjekter Ikke del av tildelingen

15 Framdrift Tilbudsfrist 20.april Mål å skrive kontrakt ultimo juni/primo juli Innleveringskrav: 3 tilbud hvorav ett er sladdet Ivaretar leverandørenes interesser og letter arbeidet ved evt innsynsbegjæring


Laste ned ppt "Rammeavtale for kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester i Oslo og Akershus Tilbudskonferanse 23.02.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google