Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S.1 Hafslund Produksjon AS Dambyggerforeningens årsmøte 2011 Fleischers Hotell Voss 24.08 – 26.08.2011 Modellering av Sarpsfossen Nils Inge Lundheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S.1 Hafslund Produksjon AS Dambyggerforeningens årsmøte 2011 Fleischers Hotell Voss 24.08 – 26.08.2011 Modellering av Sarpsfossen Nils Inge Lundheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 s.1 Hafslund Produksjon AS Dambyggerforeningens årsmøte 2011 Fleischers Hotell Voss 24.08 – 26.08.2011 Modellering av Sarpsfossen Nils Inge Lundheim

2 s.2 Innhold Hafslund ASA / Produksjon AS Våre kraftverk Sarpsfossen – oversikt Problemstillinger Modellbygging Hvilke lærdommer gjør vi oss

3 s.3 Organisasjonsstruktur s.3 Hafslund ASA Christian Berg, konsernsjef Økonomi og finans Finn Bjørn Ruyter Stab Tove Pettersen Fjernvarme Jan Presttun Marked Kari Ekelund Thørud Økonomi Finans Krafthandel Investorkontakt HR (inkl. OU og lønn) IKT Kontrakt og Kontinuerlig forbedring Eiendom Fjernvarme- produksjon og distribusjon Strøm Kundesenter Fakturaservice Venture Tore Schiøtz Energi Teknologi Miljø Kommunikasjon og samfunnsansvar Karen Onsager Informasjon og myndighetskontakt Markedskommunikasjon Miljø- og samfunnsansvar Produksjon og varme Per Kristian Olsen Vannkraft Bioenergi og varme Pellets Nett Jan Presttun Nett Driftssentral

4 s.4 Hafslund Produksjon AS Vamma Bygget: 1915-71 Produksjon: 1.275 GWh Maks effekt: 215,000 kW FKF Bygget: 1963-85 Produksjon: 1.140 GWh Maks effekt: 190,000 kW Kykkelsrud Bygget: 1903-48 Produksjon: 35 GWh Maks effekt: 22,500 kW Hafslund Bygget: 1899-56 Produksjon: 165 GWh Maks effekt: 31.000 kW Eidsvoll kraftstasjoner Bygget: 1960-05 Produksjon: 23 GWh Maks effekt: 3.540 kW Sarp Bygget: 1978 Produksjon: 265 GWh Maks effekt: 80.000 kW Produksjon 2010: 3 041 GWh Driftsresultat 2010:929 millioner kroner Antall ansatte:29

5 s.5 Sarpsfossen - oversikt

6 s.6 Sarpsfossen - oversikt

7 s.7 Flomavledningskapasitet Sarpsfossen Total flomavledningskapasitet forbi damstedet Sarpsfossen er ca 3400 m 3 /s med tilhørende flomvannstand på kt 27,50 NGO (0,2 meter lavere enn ok gangbro på Sarpsfossen) Borregaard, nedre basseng:95 m 3 /s Vestre klappeluke:560 m 3 /s Østre klappeluke:615 m 3 /s Sektorluke:1455 m 3 /s Hafslund, før segmentluke:360 m 3 /s Hafslund, etter segmentluke:315 m 3 /s Totalt:3400 m 3 /s

8 s.8 Flomavledningskapasitet Sarpsfossen Dam Sarpsfoss: klasse 1 Dameier: Borregaard og Hafslund (50/50) Godkjente flomberegninger, er utført av GLB Dimensjonerende flom: Flom med gjentaksintervall 500 år – Q 500 = 4013 m 3 /s Dam skal også kontrolleres for påregnelig maksimalflom (PMF) PMF = 1,5 x Q 500 = ca 6000 m 3 /s (ny damsikkerhetsforskrift 2010) Myndighetskrav (NVE):

9 s.9 FLOMMEN 1995 Q = CA 3000 m 3 /s

10 s.10 FLOMMEN 1995 Q = CA 3000 m 3 /s

11 s.11 Tverrsnitt - kritisk snitt

12 s.12 Aktuelle problemstillinger er bl.a: Hvilke krav setter NVE til flomavledningskapasiteten i det kritiske tverrsnittet? Hvem har ansvaret for flomavledningskapasiteten i det kritiske tverrsnittet? Hvordan påvirkes damkonstruksjonen av de tiltak som NVE eventuelt pålegger utført i kritisk tverrsnitt?

13 s.13 FOU-rapport 16, 1996 Regjeringsutnevnt flomtiltaksutvalg 1996 Rapport ”Tiltak mot flom” Utvalgets anbefaling vedrørende Sarpsfossen: ”…… Utvalget anbefaler at NVE utreder forslag om flomsikringstiltak for Sarpsfossen i samarbeid med Sarpsborg kommune, NSB, Vegdirektoratet og kraftverkseierne.”

14 s.14

15 s.15 Modellbygging, Vassdragslaboratoriet ved NTNU

16 s.16 Modellbygging, Vassdragslaboratoriet ved NTNU

17 s.17 Modellbygging, Vassdragslaboratoriet ved NTNU Modellen har gitt følgende svar så langt: Dokumentasjon av nåsituasjonen Nye og oppdaterte vannstandskurver Oppdaterte dimensjoneringskriterier for damkonstruksjonene Bekreftet kritisk tverrsnitt ved brufundamentene

18 s.18

19 s.19 Modellbygging, Vassdragslaboratoriet ved NTNU Gjenstående forsøk: Mulige forbedringstiltak med tanke på reduksjon av is- og sarrproblemer Vurdering og testing av tiltak for å øke flomavledningskapasiteten Vurdering og testing av inntak til eventuelt nytt kraftverk Konsekvens av eventuell permanent heving av overvannstand

20 www.hafslund.no Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "S.1 Hafslund Produksjon AS Dambyggerforeningens årsmøte 2011 Fleischers Hotell Voss 24.08 – 26.08.2011 Modellering av Sarpsfossen Nils Inge Lundheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google