Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolen i historisk perspektiv A2 ped 28.08.07 Eli Kari Høihilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolen i historisk perspektiv A2 ped 28.08.07 Eli Kari Høihilder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolen i historisk perspektiv A2 ped 28.08.07 Eli Kari Høihilder

2 Baune, T: ”Den skal tidlig krøkes” (2007)Elvestad, K og Høihilder,E.K: ”Evaluering i historisk perspektiv” (1995)  Latinskolens posisjon  Katedralskolene  Didactica Magna  Kritikk mot latinskolen  Lovendringer for å ”beskytte” latinskolen

3 Allmueskolen Luther: barnas utdanning en samfunnsoppgave Pietismens idealer og realiteter 1736 og 1739 1741 Omgangsskolen Bøndene og skolen Tukthus og barneasyl for fattiges barn

4 Livet i allmueskolen Religion, lesing og sang Overhøring og konfirmasjon Ren kristendomsskole i 100 år Kontroll av lærerens dugelighet Opplysningsarbeid blant samer og kvener

5 Borgerskolen Lavere og høyere borgerskoler Undervisningen tilpasset barnas interesser Barnet i sentrum Den borgerlige familien Alle skal opplyses, men etter sin stand

6 Et mer enhetlig utdanningssystem 1850 -1950 Skolens samfunnsmessige betydning Skolen som redskap for 1) kvalifisering og 2) sortering Mer rettferdig og likverdig samfunn

7 Hovedtrekk ved samfunnsutviklingen Fra bondesamfunn til industrisamfunn Religiøse og nasjonale vekkelser Nasjonalismen Kristenlivet og den religiøse debatten Grundtvigianismen

8 Politiske maktforhold Skolepolitiske intensjoner Venstre og skolepolitikken Arbeiderpartiet og skolepolitikken Enhetsskolen Fornorskningspolitikken

9 Fra allmueskole til fellesskole Ett folk –èn skole Variasjon fra kommune til kommune Fattigskolen Folkeskoleloven av 1889 Folkeskolelovene av 1936

10 Fra puggeskole til arbeidsskole Reformpedagogiske impulser Psykologiske teorier om barnets natur og utvikling sentralt i pedagogikken ”Arbeidsmåten er pensum” (Normalplanen 1939)

11 Å være elev i allmue- og folkeskolen Korporlig straff Forskjellbehandling Moraliserende Barnearbeid Fravær Fattigdom


Laste ned ppt "Skolen i historisk perspektiv A2 ped 28.08.07 Eli Kari Høihilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google