Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles ramme for daglig undervisningstid ved HiST Møte i AMU, 12.12.11 KjellH for Campusprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles ramme for daglig undervisningstid ved HiST Møte i AMU, 12.12.11 KjellH for Campusprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles ramme for daglig undervisningstid ved HiST Møte i AMU, 12.12.11 KjellH for Campusprosjektet

2 Mål: Etablere en fellesnorm for u-tidens daglige tidsspenn Konkrete campusløsninger må planlegges ut fra en etablert, felles norm for u- tidens daglige tidsspenn Dette er med å definere arealenes utnyttelsesgrad Må grunnlegges på forsvarlige faglige og økonomiske rammer Må være i samsvar med gode HMS-forhold for både studenter og ansatte (fag og administrasjon) Må være i samsvar med formelle rammer for tilsettingsforhold/arbeidstid Skal «se fremover» mht nye, fleksible og teknologisk oppdaterte læringsaktiviteter Skal bidra til at læringsmiljøet ved HiST kjennetegnes av en «levende campus» hvor både studier og sosiale aktiviteter foregår fra tidlig morgen og til kveldstid

3 Interessenter/aktører Interessenter med spesiell kobling til prosjektet: –Avdelingene (dekaner/studieledere/uf-personale) –Studenter (SU-er/parlamentet) –SKB (fellestjenester/bibliotek) –SØR (drift) –SPO (stab, HMS-enhet, IKT) Prosjektgruppe: –Christian Brødreskift, Campusprosjektet –Kjell Hansen, SPO/Camupsprosjektet –Børre Melsom, SPO-stab –Mikael Götesson, SKB-fellestjenester Før konklusjon/beslutning involverer dette: –Drøftinger i Ledermøtet –AMU- og LMU-behandling –Informasjon og Drøftinger med tjenestemannsorganisasjonene Mandat til å beslutte: Rektor

4 Et org.prosjekt med disse elementene: 1.Arbeidstidsbestemmelser for uf-personalet (fakta/regler/konsekvenser) 2.Beskrivelse av utgangspunktet for HiST vedr. hvor mye/lenge det undervises på ulike campus/programmer pr. dag/uke/semester 3.Gjøre sammenligninger med status for tilsvarende forhold hos utvalgte høgskoler med nyere campusløsninger 4.Utredningsrapport som beslutningsstøtte

5 Beskrivelse av utgangspunktet Problemstillinger: –Hvor mye/lenge brukes undervisningslokaler på ulike campus/programmer pr. dag/pr. uke/pr.semester i dag? TimeEdit-analyse Reell arealbruk vs. TimeEdit (kilde: Drift/Renhold) Arealenes bruk/«ikkebruk» styrt gjennom fagplaner, praksisplaner, «studieårskalendere» Arealbruk for ikke timeplanlagt aktivitet (uplanlagt/spontan arealbruk til kollokvier, egenstudier…) –Forklaringsvariabler Faglige hensyn? Manko eller overskudd på arealer? Bekvemmelighetshensyn (uf-personalet/studenter) «markedsbetraktinger» mht målgruppens behov? –Benchmarking: Arealnormer pr. stud/ansatt som gjennomsnitt i sammenlignbare institusjoner Etablerte retningslinjer/rammer for u-tidens daglige tidsspenn i sammenlignbare institusjoner Prosess: Utredning i Campusprosj./SKB

6 Arbeidstidsbestemmelser for uf-personalet Problemstillinger: Formell forankring for allmenn daglig u-tid fra for eksempel 8 til 17 Avklare nødvendig prosess mht. medbestemmelse Formelle rammer gitt i: Arbeidsmiljølovens rammebetingelser for daglig/ukentlig… arbeidstid Arbeidsmiljølovens rammer for bruk av overtid Hovedtariffavtalens arbeidstidsbestemmelser for statsansatte Særavtale om fleksibel arbeidstid i Staten Bestemmelser om fleksibel arbeidstid for uf-personalet ved HiST Prosess: Utredning ved SPO

7 Utredningsrapport som beslutningsstøtte Innhold: –Mål: Faglig og økonomisk forsvarlig utnyttelsesgrad av lokaler&personalressurser i ny HiST-campus Bruk av arealer i tidsspenn og belegg som stimulerer til et levende og fleksibelt campusmiljø –Premisser: Formelle rammer og konsekvenser mht arbeidstidsbestemmelser (Aml & HTA) Utdanningshensyn (læringsprosesser/fag-&praksisplaner/årsprogram) Fremtidsrettede læringsprosesser (jf IKT-strategiprosjektet…) Logistikk/infrastruktur (avstander/tekniske ressurser…..) Teknisk infrastruktur (laboratorier/IKT/AV…) Rom (nok) for spontanbasert læringsarbeid og sosial aktivitet Benchmarking med relevante prosjekter ved andre institusjoner Areal-/kostnadsrammer pr. student/ansatt for nye campusprosjekter i uh-sektoren –Vurderinger – konklusjoner m/anbefaling om etablert ordning U-tidsramme for ordinær timeplanlegging: man-fre / 0800 – 1700? Planlagt utnyttelsesgrad av arealene i form av timeplanlagt aktivitet mellom 0800 og 1700: 70%? TimeEdit som obligatorisk og autoritativt bookingsystem (for forpliktende, reell bruk til timeplanlagt aktivitet) Prosess: Utredningsgruppe/Campusprosjektet


Laste ned ppt "Felles ramme for daglig undervisningstid ved HiST Møte i AMU, 12.12.11 KjellH for Campusprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google