Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye regler om kundepleie! - innspill til debatt om styrets ansvar Erling Grimstad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye regler om kundepleie! - innspill til debatt om styrets ansvar Erling Grimstad"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nye regler om kundepleie! - innspill til debatt om styrets ansvar Erling Grimstad www.gransking.com

3 Økonomisk kriminalitet utgjør en trussel mot viktige verdier i samfunnet Straffbare handlinger som begås i en ellers lovlig virksomhet og truer selskapets interesser. Lovbrudd som reduserer statens inntektsside. Truer statens fordelingspolitikk. Undergraver fri konkurranse. Korrupsjo n Skatt- og avgift Konkur- ranse HMS Forvaltnin g Regnskap Utroska p Konkurs Finans

4 Etiske utfordringer Hva er relevant kundekontakt? Irregulær påvirkning Smøring og bestikkelse Påvirkningshandel Straffebestemmelser om korrupsjon

5 Utviklingen Aktiv bestikkelse Passiv bestikkelse Påvirkningshandel

6 Hva som er utilbørlig – avgjøres på bakgrunn av... Ytelsens formål Stilling/posisjon giveren har Stilling/posisjon mottakeren har Ytelsens verdi Ytelsens art Er arbeidsgiver/oppdragsgiver informert? Brudd på interne retningslinjer? Offentlig eller privat sektor?

7 Anerkjente metoder for å redusere selskapskriminalitet Skape incitament for å handle riktig Gjør det vanskelig - mer risikabelt - å begå økonomisk kriminalitet Reduser muligheten for å oppnå uberettiget vinning for seg selv eller andre Reduser muligheten til å bortforklare økonomiske misligheter

8 Etisk rammeverk – utgjør mer enn etiske regler … Etisk råd / etisk utvalg Tilrettelegging for varslere Forslagskasse – etiske dilemma Håndbok Betydning av lederens opptreden og oppmerksomhet 360 graders kontroll God virksomhetsstyring (corporate governance)

9 Avslutning 1.Verdier og organisasjonskultur er selskapets ”grunnmur”. 2.Forretningsetikk er først og fremst et styreansvar og en ledelsesrisiko! 3.Sørg for åpenhet i organisasjonen! 4.God etikk = god butikk! Erling Grimstad www.gransking.com


Laste ned ppt "Nye regler om kundepleie! - innspill til debatt om styrets ansvar Erling Grimstad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google