Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppstartsseminar 14. juni 2006 Saksliste: 1.Velkommen og presentasjonsrunde 2.Status for prosjektet 3.Lunsj 4.Faggrupper og oppgavefordeling 5.Eventuelt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppstartsseminar 14. juni 2006 Saksliste: 1.Velkommen og presentasjonsrunde 2.Status for prosjektet 3.Lunsj 4.Faggrupper og oppgavefordeling 5.Eventuelt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppstartsseminar 14. juni 2006 Saksliste: 1.Velkommen og presentasjonsrunde 2.Status for prosjektet 3.Lunsj 4.Faggrupper og oppgavefordeling 5.Eventuelt

2 A. Bakgrunn 1. Forventninger og behov Skolene har behov for digitale læringsressurser for å kunne leve opp til krav i læreplanverket. 2. Tilgjengelighet og bruk ABM institusjonene har digitalisert og tilgjengeliggjort kulturhistorisk materiale, men mangler en metodisk innfallsvinkel til å nå skolen med dette materialet. 3. Faglig innhold Trøndelags historie - historisk og geografisk ramme rundt formidlingen mot skolen.

3 Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag - et digitalt læringverktøy Hovedmål og delmål i Høykom prosjektet: Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag er et digitalt læringsverktøy som samler og gjør tilgjengelig kultur- og kunnskapsressurser til ungdoms- og videregående skoler. STFK, NTFK og Kulturnett.no har inngått samarbeid med 12 arkiv, bibliotek og museum, Tapir akademiske forlag, skoler, Den kulturelle skolesekken Trøndelag, Hint og NTNU for å bidra til systematisk gjenbruk av data, kunnskap og teknologi i en ny type offentlig tjeneste i skjæringspunktet mellom kultur og skole. Læringsverktøyet vil gi et variert tilfang av læringsressurser, -former og bidra til motiverende læringsmiljø og -metoder. 1. Brukertilpassning av en offentlig tjeneste i skjæringspunktet mellom kultur og skole 2. Tilby løsninger for brukerrettet elektronisk samhandling 3. Kompetanseutvikling i skjæringspunktet skole, kultur og UoH 4. Nettverk og erfaringsutveksling basert på felles datagrunnlag og tjenester skal gi ny forståelse av og anvendelsesområder for IKT og bredbånd

4 B. Status Prosjektstyring Det vil bli etablert en styringsgruppe for prosjektet, en prosjektgruppe og seks faggrupper som skal bidra til gjennomføring av prosjektet. Styringsgruppe (SG) Leder: prosjektansvarlig STFK – Lisbeth Tangen Medlem 1: NTFK – Ragnhild Kvalø Medlem 2: ABM-utvikling – Lars Egeland Medlem 3: Utdanningsdirektoratet – sendt forespørsel Medlem 4: Skoleeier – sendt forespørsel Trondheim kommune Sekretær: prosjektleder

5 Leder: prosjektleder Medlem 1: repr. Faggruppe metode og historisk innhold Medlem 2: repr. Faggruppe digitalt materiale Medlem 3: repr. Faggruppe system/ publisering Medlem 4: repr. Faggruppe brukermedvirkning Medlem 5: repr. Faggruppe følgeforskning Medlem 6: repr. Faggruppe kompetanseheving Medlem 7: historieformidler Prosjektgruppe (PG)

6 Engasjementer Engasjementer og arbeidsinnsats Frode Pettersen er innleid, fra Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, for å bidra til arbeide med de tekniske sidene av prosjektet. I første omgang kravspesifikasjoner og annet grunnlagsmateriale for det videre arbeidet. Han vil også jobbe spesifikt med utvikling av et felles samsøk som skal være en basis for prosjektet. Siv Randi Kolstad har takket ja til tilbud stilling som historieformidler. Vurderer å ansette en informasjonsrådgiver i 25% og en historieformidler i 100% i høst. Plassering: Prosjektet skal ligge under regional utviklingsavdeling. Vi har et kontor til to på Historisk Institutt.

7 Teknologi Tett samarbeid med Kulturnett.no for å finne framtidsretta tekniske løsninger for prosjektet. Vi jobber med: publiseringsløsning tjenesteutvikling samsøk Prosessen er i gang!

8 Design og brukermedvirkning Vi arbeider med en kravspesifikasjon mht anbudsrunde for design og brukermedvirkningsprosess. Jus- og innkjøpsavdelingen ved STFK hjelper oss. Målet er at vi har en leverandør innen 15. august og at de er klar til å starte opp fra skolestart.

9 d. Informasjonsstruktur

10 Nettstedsstruktur

11 Temaside < Helse

12 Temaside < helse < Skolemat

13 Temaside < visning av innholdstyper

14 E. Kvalitetssikring og gjennomføring Faggruppe digitalt materiale – innsamling, digitalisering og tilrettelegging Materialet som skal brukes innhentes av fagpersoner i abm. Materialet digitaliseres og tilgjengliggjøres i fagspesifikt system i institusjonene. Det øker kompetansen og kan bidra til å øke omfanget av digitalisering i institusjonene. Faggruppe brukermedvirkning Det skal opprettes en brukergruppe (ungdoms- og videregående skoler, lærer og elever) som deltar i alle faser av prosessen med å utvikle et interaksjonsdesign. Det vil gi oss ny kunnskap om hvordan ungdom bruker Internett pedagogisk og til å utvikle en brukerrettet tjeneste. Faggruppe kompetanseheving Tilby kurs, seminarer, etterutdanning og studietilbud for lærere og formidlere i abm. Faggruppe følgeforskning og gevinstrealisering HINT skal gjennom følgeforskning gi konstruktive og korrigerende vurderinger til prosjektet spesielt og bidra til å spre generell kunnskap på fagområdet mer generelt.

15 + faggruppene Faggruppe metodeutvikling og historisk innhold Faginnholdet baseres på Trøndelags historie. Det inngås avtaler med forfatterne og fagredaktør om kvalitetssikring av innholdet/ tekstene på nettstedet. Prosjektet har også nær kontakt med fagmiljøet i abm og ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU. Faggruppe utvikling av system 1.Samsøk – delprosjektleder Frode Pettersen 2.Publiseringsløsning, emnekart/ontologi og tjenester vil skje og distribueres i nært samspill med Kulturnett.no. – delprosjektleder Lars Wenaas

16 F. Arbeidet videre 1.Faggruppene samles – det er lov å delta i mer enn en gruppe Diskusjon av samarbeidsform Avklarer møtepunkter (så konkret som dato og sted) Arbeidsplan og oppgavefordeling – med milepæler Velger en leder som koordinere gruppen Skriv oppsummering

17 Kontaktpersoner 1.Møtepunkter for alle kontaktpersonene Uke 36 – skal vi ha et 2-dagers fagseminar? Innspill til tema? Uke 48 – samling

18 Eventuelt


Laste ned ppt "Oppstartsseminar 14. juni 2006 Saksliste: 1.Velkommen og presentasjonsrunde 2.Status for prosjektet 3.Lunsj 4.Faggrupper og oppgavefordeling 5.Eventuelt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google