Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PÅRØRENDEUNDERVISNING JOVAN RANDJELOVIC ALDERSPSYKIATRIASK KLINIKK BLAKSTAD SYKEHUS HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PÅRØRENDEUNDERVISNING JOVAN RANDJELOVIC ALDERSPSYKIATRIASK KLINIKK BLAKSTAD SYKEHUS HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 PÅRØRENDEUNDERVISNING JOVAN RANDJELOVIC ALDERSPSYKIATRIASK KLINIKK BLAKSTAD SYKEHUS HF

2 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 2 HVORFOR PÅRØRENDEUNDERVISNING Kroniske og degenerative lidelser hos eldre innebærer ofte store fysiske, økonomiske og følelsesmessige belastninger for pasienten og nære pårørende. Mange pårørende blir svært slitne på grunn av usikkerhet og uvitenhet. Pårørende har behov for avlastning og støtte.

3 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 3 HVORFOR PÅRØRENDEUNDERVISNING Mange pårørende opplever at hjelpen de blir tilbudt ikke er tilpasset deres behov. Mange pårørende har selv sykdommer eller forpliktelser som vanskeliggjør deres kontakt og omsorg overfor syke familiemedlemmer. Mange pårørende kjenner ikke til hjelpen som finnes.

4 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 4 HVORFOR PÅRØRENDEUNDERVISNING FORSKNINGS RESULTATER Flertallet av AD pasienter bor hjemme - Knight et al 1993, Donaldson et al 1997, 1998, Haley 1997. BPSD og ikke kognitiv svikt er den viktigste årsak til pårørendes belastning. Psykiske plager hos pårørende avgjør innleggelsestidspunktet. (Gillerd et al 1984)

5 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 5 HVORFOR PÅRØRENDEUNDERVISNING FORSKNINGS RESULTATER Omsorgsytere er selv en sterkt belastet gruppe med tanke på psykiske og somatiske lidelser. Blant omsorgsytere er ca 50% plaget av depresjon -Teri i 1994. Omsorgsytere har betydelige somatiske plager og trenger ofte selv pleie.-Schulz et al i 1995; Haley i 1997.

6 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 6 HVORFOR PÅRØRENDEUNDERVISNING FORSKNINGS RESULTATER Family intervention to Delay Nursing Home Placement of Patients With AD-Mittelman et al 1996 –Randomisert kontrollert studie med 206 deltagere. –I intervensjonsgruppen bodde pasientene 329 dager lengere i hjemmet sammenlignet med kontrollgruppen

7 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 7 HVORFOR PÅRØRENDEUNDERVISNING FORSKNINGS RESULTATER Forskningsresultater –EE-begrepet –Schultz i 1995 –Donaldson i 1997 –Mittelman i 1996 –Brodaty ig Gresham i 1989 –Forskning ved Hukommelsesklinikken Ullevål

8 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 8 HVORFOR PÅRØRENDEUNDERVISNING §3.8 i lov om spesialisthelsetjenesten m.m. Handler om sykehusenes oppgaver –sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver pasientbehandling undervisning av helsepersonell forskning opplæring av pasienter og pårørende

9 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 9 INTERVENSJONS FORMER Opplæring og informasjon Støttegrupper Psykoterapi (modifisert) Spesifikk intervensjon –kognitiv atferdsterapi

10 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 10 KOGNITIV TERAPI FOR OMSORGSYTERE ( Ian Jemes, Ian Powell og Katharina Reichelt ) faktabaserte tanker fordomsfulle - forutinntatte tanker –personifisering –katastrofetenkning –svart / hvit tenkning Kartlegging av følelser og tanker Finne alternative forklaringer

11 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 11 UNDERVISNINGSFORMER Individuell undervisning/veiledning Gruppeundervisning Kursopplegg (pårørendeskolen i Oslo, Horten) Pårørendeskole via videokonferanse (1999) Kveldsundervisning

12 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 12 UNDERVISNINGSINNHOLD Informasjon om sykdommen Kommunikasjon med demente pasienter Rettigheter og plikter Arv, testament, vergeordninger Praktisk håndtering av hverdagssituasjoner Pårørendearbeid, praktiske øvelser Samtalegrupper

13 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 13 FREMTIDIG FORSKNING Det finnes lite bevis for effektiviteten av gruppebasert intervensjon Behov for større studier Bedre og mer systematisk fremgangsmåte Bruk av psykososiale modeller, satsing på problemløsning og bruk av adferdsterapi bør forskes mer på

14 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 14 REFERANSER A systematic review of the effectiveness of psychosocial interventions for carers of people with dementia (H. Pusey & D. Richards) Aging & Mental Health 2001 Psychosocial interventions for caregivers of people with dementia: a systematic review (D.D Cooke et. al.) Aging & Mental Health 2001

15 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 15 REFERANSER A family intervention to delay nursing home placement of patients with AD: A randomized controlled trial (Mittelman et.al) JAMA 1996 Effectiveness of cognitive-behavioural family intervention in reducing the burden of care in carers of patients with AD (Alison Marriott et.al) Brittish journal of Psychiatry 2000

16 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 16 REFERANSER Cognitive therapy for carers: distinguishing fact from fiction (Ian James et.al) Journal of Dementia Care 2001 The impact of the symptoms of dementia on caregivers (Catherine Donaldson et.al) Brittish Journal of Psychiatry 1997

17 Jovan Randjelovic Alderspsykiatrisk klinikk Blakstad sykehus HF 17 REFERANSER Pårørendeskole i Horten, Internett adresse: www.horten.kommune.no Kristi Hotvedt, Rapport fra Pårørendeskolen i Oslo, ”Fra fortvilelse til forståelse”98/99 Pårørende skole via videokonferanse- Forsøksprosjekt TMA og RiTø


Laste ned ppt "PÅRØRENDEUNDERVISNING JOVAN RANDJELOVIC ALDERSPSYKIATRIASK KLINIKK BLAKSTAD SYKEHUS HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google