Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Formelle tekstar. Formelt språk ver sakleg og presis du skal ikkje bruke ein personleg tone kutt ut uformelle ord som slang, banning, forkortingar og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Formelle tekstar. Formelt språk ver sakleg og presis du skal ikkje bruke ein personleg tone kutt ut uformelle ord som slang, banning, forkortingar og."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Formelle tekstar

2 Formelt språk ver sakleg og presis du skal ikkje bruke ein personleg tone kutt ut uformelle ord som slang, banning, forkortingar og dialektuttrykk

3 Rapport Ein mykje brukt sjanger i arbeidslivet Formålet med ein rapport er å dokumentere eit arbeid eller fortelje om noko som har skjedd. Mange rapportar blir skrivne på ferdige skjema

4 Døme på rapportar arbeidsrapport – dokumentere eit arbeid som er gjort tilstandsrapport – seier noko om tilstanden til noko, til dømes ein bil på eu-kontroll situasjonsrapport – dokumenterer ein situasjon, til dømes kva som har skjedd med ein pasient i løpet av ei vakt avviksrapport – blir fylt ut ved skade på person og/eller materiell

5 Skriftlig informasjon Viktig at du uttrykkjer deg formelt, presist og forståeleg. Tenk på kven som er målgruppa, når du vel ord. Informasjonsskriv er ofte kombinerte med bilete for å gjere det lettare for mottakaren å forstå kva som er meint. Døme er instruksjonar, handbøker og brukarrettleiingar. Brosjyrar er døme på ein slik samansett informasjonstekst.

6 Søknad I ein søknad skal du marknadsføre deg sjølv slik at arbeidsgivaren får eit godt og riktig inntrykk av deg. Les utlysningsteksten nøye før du skriv søknaden. Ver høfleg og formell.

7 CV – curriculum vitae Ein CV skal gi informasjon om kven du er, og kva utdanning, yrkeserfaring og kompetanse du har. Det er viktig at du har med ein referanse i ein CV. Ein referanse kan vere ein tidlegare arbeidsgivar, ein lærar eller andre utanfor familien din.

8 Jobbintervjuet Når du søkjer jobb, vil du ofte bli kalla inn til intervju dersom arbeidsgivaren finn deg interessant. Det er viktig å førebu seg godt til eit intervju. I Signatur 2 vil du finne nyttige tips til førebuing.


Laste ned ppt "| Formelle tekstar. Formelt språk ver sakleg og presis du skal ikkje bruke ein personleg tone kutt ut uformelle ord som slang, banning, forkortingar og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google