Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KomRev Trøndelag IKS Skille drift og investering Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong 10.12.15 Lauritz Jessen Statsautorisert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KomRev Trøndelag IKS Skille drift og investering Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong 10.12.15 Lauritz Jessen Statsautorisert."— Utskrift av presentasjonen:

1 KomRev Trøndelag IKS Skille drift og investering Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong 10.12.15 Lauritz Jessen Statsautorisert revisor 1

2 KomRev Trøndelag IKS Skille drift og investering – KRS nr 4 (F) Kort historikk Første KRS nr 4 (F) kom i 2003, litt justert 2004 Ny versjon (F) i 2009 og litt justert til dagens versjon 2010 Temadager 2015 2

3 KomRev Trøndelag IKS Temaer til vurdering Skjønnsvurderinger Levetid – 3 år Beløpsgrense - 100 000 Fellesanskaffelser – bagatellmessige anskaffelser Planlegging – prosjektering Tilskudd til andres investering Spesielle samfunnsnyttige investeringer Påkostning vs vedlikehold Dekomponering Investeringsinntekter Temadager 2015 3

4 KomRev Trøndelag IKS Fellesanskaffelser Dagens regler : Samlet system samme bruksformål Ikke bagatellmessige beløp. Vanskelig og lage klarere regler for alle tre underpunkter. Temadager 2015 4

5 KomRev Trøndelag IKS Planlegging og prosjektering Avgrensningsproblemer: -Når skjer overgangen fra generell planlegging til at vi har en konkret investering? -Vurderes flyttet til KRS 2 – som uansett bør ses på ved alle investeringer. Temadager 2015 5

6 KomRev Trøndelag IKS Tilskudd til andres investering Hovedregel om at dette er drift videreføres Unntaket for kirkelig fellesråd fortsetter Presiseres at egne KF ikke er andre Temadager 2015 6

7 KomRev Trøndelag IKS Påkosting vs vedlikehold Dagen regel: påkosting når «annen stand» eller «bedre standard» som gir «økt bruksverdi» foreslås videreført. I tillegg: tiltak som kan gi økt salgsverdi hvis det er aktuelt. Koblingen til NS 3454 tas ut. Temadager 2015 7

8 KomRev Trøndelag IKS Dekomponering Mest aktuelt med sjablonmessig fordeling og grove komponentgrupper for å unngå mye administrasjon. NS 3451 og 3453 kan være aktuelle som utgangspunkt. Foreløpig ikke drøftet løsning for eksisterende bygg. Temadager 2015 8

9 KomRev Trøndelag IKS inntektene Dagens kriterier: uvanlige, uregelmessig og vesentlige. Utfordring: variasjon mellom kommuner når det ikke er satt beløpsgrense ( i beløp eller %) for hva som er «vesentlig». Ikke ferdig drøftet. Temadager 2015 9


Laste ned ppt "KomRev Trøndelag IKS Skille drift og investering Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger 08.12.15 Heia Gjestegård, Grong 10.12.15 Lauritz Jessen Statsautorisert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google