Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADVOKATFIRMAET SELMER DA Hvordan implementere ny lovgivning i praksis? - Erfaring med nytt regelverk Advokat Knut Endre KAPITAL OG ORGANISASJONSFORMER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADVOKATFIRMAET SELMER DA Hvordan implementere ny lovgivning i praksis? - Erfaring med nytt regelverk Advokat Knut Endre KAPITAL OG ORGANISASJONSFORMER."— Utskrift av presentasjonen:

1 ADVOKATFIRMAET SELMER DA Hvordan implementere ny lovgivning i praksis? - Erfaring med nytt regelverk Advokat Knut Endre KAPITAL OG ORGANISASJONSFORMER I SPAREBANKSEKTOREN

2 Doc.Ref: 1076871 2 Lov 2009-06-19 om kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Nødvendig lov Imponerende innenfor de rammer som var satt for lovgivningsprosessen … men uferdig

3 Doc.Ref: 1076871 3 Lovregler krever samspill mellom sparebankene og eksterne viktige parter ved gjennomføringen FID Revisor ADV. FR KT SPAREBANK Kapital- og organisasjonsformer

4 Doc.Ref: 1076871 4 Agenda Organisering4 Kapitalstruktur7 Sammenslutning10 Sparebankstiftelsen12 SideInnhold

5 Doc.Ref: 1076871 5 SparebankAllmennaksjeselskap Modifisert stiftelse Eierløs kapital Eierandelskapital Eierorganisert kapital- og selskapsstruktur Representasjonsstyrt Kunder/ansatte/offentlige 3/5 Eierandelskapital2/5 Eierstyrt selskapsorganisering Lokal forankring Eierløskapital/grunnfond Eierandelskapital (Børsnotering) Børsnotert SPAREBANKLOV Organisering av sparebanker vs. allmennaksjeselskaper FILASALOV X

6 Doc.Ref: 1076871 6 Organisering av sparebanker vs. allmennaksjeselskaper forts. Andre SparebanklovenAllmennaksjeloven KunderAnsatte EK-bevisAksjonær Generalforsamling –Kapitalforhold –Valg Forstanderskap –Grupperepresentantskap Styre –Innkalling –Når avholdes –Møte med fullmektig –Angrep på vedtak –Dobbelt regelfelt –Mv. Styre Bedriftsforsamlingen/Representantskap –Grupperepresentasjon Valgmøte EK-bevis eiermøte –Kapitalforhold –Valg 3/55/5 FIL §2b-26 Allmennaksjeloven gjelder for kapitalvedtak og strukturvedtak – men ikke ellers 2/5

7 Doc.Ref: 1076871 7 Organisering4 Kapitalstruktur7 Sammenslutning10 Sparebankstiftelsen12 SideInnhold Agenda

8 Doc.Ref: 1076871 8 Kapitalorden for Sparebanker etter Ot.prp.nr.75 EK-bevis (Eierandelskapital) Overført fra resultat/akkumulert Utjevningsfond [Overkursfond] Grunnfond Overført fra resultat/akkumulert Gavefond [Kompensasjonsfond] Utgangspunkt: FIL §2b-1

9 Doc.Ref: 1076871 9 Annen ansvarlig kapital Eierandelskapital Overkursfond Utjevningsfond/Gavefond/ Grunnfondskapital/Kompensasjonsfond Rangorden ved underskudd – FIL §2b-20Rangorden ved overkurs – FIL §2b-14 Eierandelskapital - Grunnfond Likestilt, med mindre annet er fastsatt Kapitalorden for Sparebanker etter Ot.prp.nr.75 forts. KRAV OM MINSTESTØRRELSE VED GRUNNFOND?

10 Doc.Ref: 1076871 10 Organisering4 Kapitalstruktur7 Sammenslutning10 Sparebankstiftelsen12 SideInnhold Agenda

11 Doc.Ref: 1076871 11 Sammenslutninger 1.Deltakere i en sammenslutning Overtakelse Sparebank Overdragelse Sparebank Sparebankstiftelse (under etablering) 2.Fusjon eller virksomhetsoverdragelse mot EK-bevis (ref: SPBL §47) 3.FIL begge former, men henvisning til fusjonsregelen i ASAL skaper uklarhet 4.Andre aktører Foretaksregisteret Revisor FID KT 5.Konklusjon; transaksjonsmodell kun rene fusjoner? 6.Saksbehandlingsregler (sensur) Henvisning til aksjeloven Skal sparebanker slås sammen etter modellen i ASAL?

12 Doc.Ref: 1076871 12 Organisering4 Kapitalstruktur7 Sammenslutning10 Sparebankstiftelsen12 SideInnhold Agenda

13 Doc.Ref: 1076871 13 Sparebankstiftelser 1.Formål Sparebanktradisjoner hvor langsiktig, stabilt eierskap er fokusområde 2.Kapitalforvaltning EK-bevis i overtakende bank Investering i andre Sparebanker Annen kapitalforvaltning Gaveutdeling 3.Organisering Generalforsamling Styre Allmennaksjeloven? FIL §2d-7(3) og Stiftelsesloven §2d-1(2)? 4.Tilsyn? Stiftelsen andel av totalkapitalen i Sparebanker Stiftelsen andel av eierandelskapitalen

14 Doc.Ref: 1076871 14 Sparebankstiftelser forts. 5.Ny konsernstruktur? Sparebank stiftelse Sparebank EK-bevis 40% Aksjer 100% Unntak eierbegrensningsregelen? FIL vs. regnskapsloven

15 Doc.Ref: 1076871 15 Lov 2009-06-19 om kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Nødvendig lov Imponerende innenfor de rammer som var satt for lovgivningsprosessen … men uferdig


Laste ned ppt "ADVOKATFIRMAET SELMER DA Hvordan implementere ny lovgivning i praksis? - Erfaring med nytt regelverk Advokat Knut Endre KAPITAL OG ORGANISASJONSFORMER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google