Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgfjellia Veilag Årsmøte 24. mars 2016 0. Opptelling av medlemmer og godkjennelse av fullmakter 1. Valg av ordstyrer, referent og to personer til signering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgfjellia Veilag Årsmøte 24. mars 2016 0. Opptelling av medlemmer og godkjennelse av fullmakter 1. Valg av ordstyrer, referent og to personer til signering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgfjellia Veilag Årsmøte 24. mars 2016 0. Opptelling av medlemmer og godkjennelse av fullmakter 1. Valg av ordstyrer, referent og to personer til signering av protokoll 2. Godkjennelse av innkalling 3. Godkjennelse av regnskap og årsberetning for 2015 4. Fastsettelse av kontingentens størrelse for 2016 5. Godkjennelse av styrets plan for koordinering av snøbrøyting og veivedlikehold 6. Godkjennelse av styrets forslag til vedtektsendring 7. Valg av nye styremedlemmer, valgnemd og revisor

2

3

4

5

6 Styrets Årsberetning 2015 – Høgfjellia Veilag Resultat- og balanseregnskap Ekstern regnskapsførsel Drift av veibommen Snøbrøyting og veivedlikehold Avvikling av Høgfjellia AS Nye hytter i Høgfjellia – betaling av andel investering og påkostning av veinettet

7 4. Fastsettelse av kontingentens størrelse for 2016 Styret foreslår ingen endringer i kontingentens størrelse: kr.1.500,-.

8 5. Godkjennelse av styrets plan for koordinering av snøbrøyting og veivedlikehold Styret foreslår å samarbeide med Skihyttevegen om snøbrøyting og veivedlikehold. For å sikre et godt anbudsgrunnlag og stordriftsfordeler for en tjenesteleverandør, vil Styret samarbeide med Skihyttevegen hytteeierforening ved en konkurranseutsetting. Frem til og med denne sesongen, har det ikke vært slik koordinasjon med vårt nabofelt i Høgfjellia. Prosessen påbegynnes etter årsmøtet skjærtorsdag 2016.

9 6. Godkjennelse av styrets forslag til vedtektsendring Ny paragraf ”§8.2” med følgende innhold: § 8-2 Investeringer og påkostninger Det er foretatt investeringer i veibom samt påkostninger av veinettet i Høgfjellia som er finansiert av hytteeiere og veirettshavere i Høgfjellia. Alle nye medlemmer til Høgfjellia Veilag skal solidarisk svare for de investeringer som er gjort, samt det som er avsatt til Veifond. Beløpet skal kreves inn og betales før det gis permanent tilgang for passering av veibommen. Beløpet indeksreguleres i samsvar med SSBs konsumprisindeks. Ved eventuell ny utvikling av hyttefeltene, skal Styret i tillegg fastsette et skjønnsmessig engangsbeløp til dekning av fremtidig merkostnader for bruk og slitasje av veinettet, samt investeringer i forbindelse med slitasjeforebyggende tiltak.

10 7. Valg av nye styremedlemmer, valgnemd og revisor Nåværende styre og andre verv: Leder Even Chiodera (Høgfjellia) 1 år Styremedlem Torkild Aas (Høgfjellia) på valg Styremedlem Per Eitzen (Skihytteveien) på valg Styremedlem Jon Flatebø (Skihytteveien) 1 år Varamedlem Lars R. Kristiansen (Høgfjellia) på valg Varamedlem Åge Langsethagen (Skihytteveien) på valg Revisor Walter Jacobsen (Høgfjellia) på valg Valgkomité Christian Hasle (Høgfjellia) på valg

11 7. Valg av nye styremedlemmer, valgnemd og revisor Nåværende styre og andre verv: Leder Even Chiodera (Høgfjellia) 1 år Styremedlem Torkild Aas (Høgfjellia) på valg Styremedlem Per Eitzen (Skihytteveien) på valg Styremedlem Jon Flatebø (Skihytteveien) 1 år Varamedlem Lars R. Kristiansen (Høgfjellia) på valg Varamedlem Åge Langsethagen (Skihytteveien) på valg Revisor Walter Jacobsen (Høgfjellia) på valg Valgkomité Christian Hasle (Høgfjellia) på valg


Laste ned ppt "Høgfjellia Veilag Årsmøte 24. mars 2016 0. Opptelling av medlemmer og godkjennelse av fullmakter 1. Valg av ordstyrer, referent og to personer til signering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google