Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte i Setskog Barnehage 08.09.16 18.00-18.40 – Presentasjon, Sammen om barn og hvordan skal vi sammen lære barna våre sosial kompetanse?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte i Setskog Barnehage 08.09.16 18.00-18.40 – Presentasjon, Sammen om barn og hvordan skal vi sammen lære barna våre sosial kompetanse?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte i Setskog Barnehage 08.09.16 18.00-18.40 – Presentasjon, Sammen om barn og hvordan skal vi sammen lære barna våre sosial kompetanse? 18.45-19.30 – avdelingsvis; Bjørner og Ekorn 19.30-20.00 – foreldreråd, m/ valg av foreldrerepresentanter

2 Velkommen til nytt barnehageår i Setskog Barnehage – en kort presentasjon av personalet og foreldre Barnehagens mandat; bhg er en del av utdanningssystemet, skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og læringsmuligheter i nært samarbeid med hjemmet. Legge til rette for et godt og gjensidig samarbeid mellom hjem og barnehage – veldig viktig for barnas trivsel og utvikling. Vi skal opprettholde en dialog til det beste for barnet. Vi tar saker når vi lurer på noe, med de det gjelder. Hos oss går lek og læring går hånd i hånd

3 Sammen om barn Aurskog Høland har utarbeidet en interaktiv modell i det tverrfaglige og forebyggende arbeidet Ligger på hjemmesiden til kommunen Klikke seg inn på de ulike områdene Ansatte er forpliktet til å ta med seg denne modellen i sitt arbeid, og informere foreldrene http://www.aurskog- holand.kommune.no/barn- og-skole/Sammen-om-barn/

4 Hvordan skal vi sammen lære barna sosial kompetanse? Nå er vi i gang med sosial kompetanse arbeidet i barnehagen Det jobbes gjennom forebyggende dialog sammen med barna og med i her-og nå situasjoner – når hendelser oppstår Sosial kompetanse må læres, og trenes på, iboende egenskaper er medfødt, men de må følges opp og stimuleres, det kommer ikke helt av seg selv Det er mange ferdigheter som skal trenes, denne «treninga» må foregå på alle arenaer barna er Hvordan den sosiale kompetansen blir/utvikler seg, avhenger av hvordan barna møtes (av voksne). Hva er akseptabelt språk/atferd? Barna trenger gode rollemodeller rundt seg. Å jobbe med sosial kompetanse forebygger mobbing og utestengelse I dagens samfunn er det viktig å ha fokus på inkludering og forebygge mobbing, dette er alle voksnes ansvar

5 Hva kan vi gjøre sammen? Barnehagen/Foreldrene: Dialog, samarbeid, tenke over hva man sier/gjør med barn tilstede, sette grenser, tenke inkludering, være rollemodeller,

6

7 Foreldreråd Setskog Bhg 08.09.16 Foreldrerådet består av alle foreldrene i Setskog barnehage. 2 foreldrerepresentanter i barnehagen velges, de representerer barnehageforeldrene i SU (samarbeidsutvalg), som er felles med skolen: Vivian Holmedal 1 år (gjenvalg) og Grete Monsrud (ny 2 år) i bhgåret 2016/17. De treffes på mail: vivi_hol@hotmail.com, grete.monsrud@hotmail.com vivi_hol@hotmail.comgrete.monsrud@hotmail.com Ta kontakt med foreldrerepresentantene dersom det er saker som ønskes tatt opp i forhold til barnehagens innhold og organisering. Eller ta det opp med styrer/personalet. Støttegruppa er en foreldredrevet gruppe i Setskog Bhg. De arrangerer Luciabasar, mammakvelder og kan bistå med økonomisk støttet til barnehagen. Barnehagen søker støttegruppa, dersom de ønsker seg noe f.esk dumphuske, vogner osv. Har foreldrene noe på hjertet ønsker vi at det tas med de det gjelder, slik at vi sammen kan komme frem til løsninger Det kom forslag om å bidra til å gjøre uteområde i barnehagen mer attraktivt. Dette vil det være en dialog om fremover. Vigdis informerte om personalet: Ny ped.leder fra 1.nov når Monica Clausen slutter, Sarah tar videreutdanning i Spesialpedagogikk, Monica Delingsby og Monica Veiby tar fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, Vigdis tar styrerutdanning.

8 Pedagogisk plattform for Setskog Barnehage «DU OG JEG PÅ SAMME LAG – MAGISKE SAMSPILL SKAPES HVER DAG» VOKSENROLLEN I SAMSPILL - Vi er bevisste rollemodeller i samspill med barna. - Vi bryr oss om, og spiller på lag med barna og foreldrene. - Vi viser respekt, gode holdninger og kommuniserer på en positiv måte. - Vi legger til rette for et godt foreldresamarbeid. - Vi bidrar til at barna blir den beste utgaven av seg selv. OMSORG OG TILKNYTNING - Vi er trygge og stabile voksne med kompetanse og erfaring i arbeid med barn. - Vi lytter til barnas behov, og gir nærhet og trygghet. - Vi har et fang og en armkrok til de som trenger. - Vi er der barna er, både fysisk og psykisk. - Vi øver sammen med barna på sosiale ferdigheter for lære seg selv å kjenne og å være en del av en gruppe LEK OG LÆRING - Vi har kompetanse om barns lek. - Vi lærer når vi leker – lek og læring går hånd i hånd. - Vi tilpasser aktiviteter og innhold til barnas alder og utvikling - Vi legger til rette for et variert pedagogisk innhold i barnas hverdag - Vi samler på samspillserfaringer gjennom lek og aktivitet. MESTRING OG UTVIKLING - Vi skaper et aktivt og utviklende læringsmiljø for barna. - Vi hjelper barna, men har også noe å strekke oss mot. - Vi gir veiledning og tilbakemeldinger i hverdagen, og hjelper barna å finne løsninger - Vi tar barna med i planleggingen av hva vi skal gjøre i barnehagen, sett i lys av deres alder og utvikling. - Vi spiller på lag med foreldrene for å samarbeide om utvikling.

9 Tilknytning - COS


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte i Setskog Barnehage 08.09.16 18.00-18.40 – Presentasjon, Sammen om barn og hvordan skal vi sammen lære barna våre sosial kompetanse?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google