Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomssatsinga til Nordland fylkeskommune. UNG i Nordland Hva? Hvem? Hvor? Hvorfor? Hvordan?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomssatsinga til Nordland fylkeskommune. UNG i Nordland Hva? Hvem? Hvor? Hvorfor? Hvordan?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomssatsinga til Nordland fylkeskommune

2 UNG i Nordland Hva? Hvem? Hvor? Hvorfor? Hvordan?

3

4 Kulturkort for alle

5 Ungdommens fylkesting

6 Etablert 2001 25 representanter fra 25 kommuner 20 tilfeldige kommuner 5 faste Valgt for en periode på to år Fem komiteer -Kultur -Økonomi og næring -Informasjon -Miljø og samferdsel -Utdanning

7

8 Kulturkort for unge i Nordland Intensjon: ”Intensjonen er å gi ungdom i Nordland et rettferdig tilbud, og muligheten til å bruke kulturtilbudene for en fornuftig penge. Videre vil kortet ha positive ringvirkninger langt utover en begrenset kulturopplevelse. Synergi effekten av kortet vil på sikt bidra til flere forebyggende aspekter, verdiformidling, mindre fraflytting og økt ”heimflytting”.”

9 Bakgrunn og styringsinstruks Ideen kom fra UFT Bodø kommune godt i gang, og så langt et veldig vellykket prosjekt Kortet skal være rettferdig for alle Ikke bare for byene, viktig å gi rom for å krysse kommune grensene Politisk forankring; UNGplan,utviklingsplanen for kultur 2007-2010, Soria Moria erklæringen, og BLDs ”Satsing på barn og unge”

10 Visjon, mål og delmål Visjon: all ungdom i Nordland skal ha og bruke kulturkortet innen prosjektets utgang i 200… Mål: et rettferdig kulturkort for alle ungdommer mellom 13-19 år i Nordland Fylke Delmål: 1.Alle 44 kommunene skal delta 2.Engasjere og aktivere næringslivet 3.Sikre finansiering 4.Samordne kulturkort og ungdomskort 5.Gjøre det selvdrivende evt til en bedrift ved prosjektets slutt.

11 Målgruppa 23 000 ungdommer mellom 13-19 år

12 Suksesskriterier Økonomi Engasjement hos oss ungdommer, administrasjon og politikerne Felles innsats for å nå målet Godt samarbeid Fortløpende evaluering og kvalitetssikring av prosjektet

13 Bedriftstanken – ved prosjektets slutt overføres det til et fast tiltak som evt kan driftes av ungdommer selv som en elevbedrift/lærlingbedrift el tilsvarende Mulige samarbeidspartnere, hvordan få de på banen?

14 Kulturkort - et ”hot” begrep Hva trenger vi dere til? Samarbeid Informasjon og nettverksbygging Hjelp til å dra i land avtaler som kan gjelde for ALL ungdom i HELE Nordland Det opprettes en prosjektgruppe bestående av; UNG-kontoret ved prosjektleder og ungdomsrepresentant, representanter fra kulturavdelinga, næring- og samferdselavdelinga, og en representant fra Bodø Kommune.

15 Framdriftsplan Mai 06 - Oppstart av prosjektet internt på UNG, forprosjekt utvikles Etablering av referansegruppe høsten 06 Fylkesrådet november 06 Informasjon i regionråd og kommuner høst 06 Søke staten om støtte januar 07 Nettverksbygging og avtaleforhandlinger vår 07 Oppstart august 07

16 Økonomi Fylkeskommunens andel jamføre den vedtatte kulturutredningen og UNGplan. Sende søknad til kultur departementet og be dem samordne med de andre aktuelle dep. Næringslivet – avtalene. Vi må forhandle med næringslivet og kulturformidlerne for å få gode avtaler og tilbud inn i kulturkortet. Her må også kommunene på banen!

17 Tema til diskusjon/ innspill Innspill? Tilbakemeldinger? Samarbeid og nettverk? Avtaler ?

18 Hvordan få tak i oss: Lena Jørgensen, prosjektleder kulturkortet: E-post: lena.j@nfk.no Tlf: 75 65 02 84 Anette K. Ljunggren, leder i Ungdommens fylkesting E-post: anette.kvitvik.ljunggren@gmail.com

19 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Ungdomssatsinga til Nordland fylkeskommune. UNG i Nordland Hva? Hvem? Hvor? Hvorfor? Hvordan?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google