Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Fabio Manzetti Finn Røgenæs Otter Brødholt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Fabio Manzetti Finn Røgenæs Otter Brødholt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Fabio Manzetti Finn Røgenæs Otter Brødholt fm@fm-group.eu fr@rogenas.no otter.broedholt@mbk.no

2 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Mennesket i sentrum Det er i havn vi gjør sjøklart Familiefeider har ødelagt mang en god bedrift Den letteste måten å skaffe seg en liten formue på er å begynne med en stor Per Arne Dahl ”Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt?”

3 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Temaer 1.Hva kjennetegner et familieselskap 2. Eierprivilegier og -byrder 3. Hvordan passer vår bedrift i bildet? Eier- og ledelsesstruktur Aktivt forhold til eierstyring Familieråd Aksjonæravtale Generasjonsskifte

4 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Familiebedrifter er ikke som andre bedrifter

5 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Målsetting Hjelpe eiere, styremedlemmer og ledere i familieeide bedrifter bedre å: identifisere forstå håndtere problemer man møter som eier av en bedrift Hjelpe aksjonærene med å tilpasse og kvalitetssikre eierrollen

6 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Definisjon på en familiebedrift En familiebedrift er en virksomhet som forvalter en families kompetanse og kapital

7 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER FORSKJELLIGE MOTIVASJONER BAK FAMILIEIDE BEDRIFTER 1. Gründerbedrifter 2.Dynastier 3.Forvaltning av familieformue

8 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Spesielle utfordringer for familieeide bedrifter Eierparten utgjør som regel en vesentlig del av den enkelte aksjonærs økonomi Aksjonærene har ofte behov for løpende utbetalt avkastning Aksjonærene belastes en betydelig formueskatt Aksjonærene har en illikvid eierpart

9 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Utfordringer på det emosjonelle plan Behov for, men ikke alltid tillit til profesjonell drift og styring av bedriften Forholde seg profesjonelt til eksterne ”stakeholders” Fordeling (eller forfordeling) av aktive roller i bedriftens styre og ledelse Bedriftsuavhengige forhold som arv, sjalusi, historikk

10 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Aksjonærene kan ha sammenfallende behov, dog ikke alltid parallelle prioriteringer »Økonomisk trygghet »Komfort »Forutsigbarhet »Gode familierelasjoner

11 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Spesielle drivkrefter –Bruke og vise sin kompetanse –Anerkjennelse og prestisje –Vise samfunnsansvar –Innflytelse og makt –Fortsette en familiehistorikk

12 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER THE ONLY CONSTANT IN THE WORLD IS CHANGE FORFALLET KOMMER AV SEG SELV Å BYGGE ER EN AKTIV PROSESS

13 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Problemområdene kan adresseres og forebygges gjennom 1.En profesjonell, men lyttende og inkluderende generalforsamling Utvelgelse av styremedlemmer og styrets leder 2.Styrearbeid og aksjonærinformasjon Styresekretærrollen / god protokollførsel 3.Krav til ledelsen

14 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER I tillegg 1.Oppnevnelse av et familieråd 2.Utarbeidelse av en aksjonæravtale 3.Generasjonsskifteprosessen

15 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER GENERALFORSAMLINGEN –Aksjelovens bestemmelser –Aksjeklassers makt og avmakt –Utsendelse og presentasjon av informasjon –Profesjonell gjennomføring –Krav til styrevalg: kompetanse eller blodsbånd –Aksjonærmøter

16 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER STYRET 1.Aksjelovens bestemmelser om plikter, oppgaver og ansvar 2.Styremedlemmer som partsrepresentanter 3.Verdiskapning som målsetting 4.Styrets frihetsgrader 5.”Hire and Fire” daglig leder 6.Godtgjørelse og insentivprogram til ledelsen 7.Bedriftens visjon, forretningsidé, resultatkrav og målsettinger

17 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Styret, forts Styreinstruks Styreplan og gjennomføring av styremøter Styrelederens rolle Styresekretær Protokollførsel Styrets involvering i strategiprosessen

18 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER DAGLIG LEDER Aksjelovens bestemmelser om fullmakter, plikter og ansvar Arv eller fritt valgt -Bedriftens visjon tilpasses lederens egenskaper, eller -Den beste kandidat ansettes til å oppfylle bedriftens visjon Krav til kompetanse og resultatoppfyllelse ”Hatteleken”: daglig leder som eier, styremedlem eller -formann Styrets rolleutøvelse hvor daglig leder er eier Daglig leder bygges opp eller sies opp Arbeidende styreformann rollen

19 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER FAMILIERÅD Medlemmer: Samtlige familiemedlemmer som er aksjonærer Ekstern leder – gjerne som også er styremedlem Søker alltid konsensus – intet flertallsvelde Tar for seg de myke verdier – ”hjertet i fokus”

20 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER FAMILIERÅD, FORTS Skal fange opp latente konflikter Drøfte eierrollen og -ansvar Skape oversikt, forståelse, forutsigbarhet og tillit Skal ikke være et overstyre eller erstatte generalforsamling Skal initiere, drøfte, omforene og ”drifte” en aksjonæravtale

21 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER AKSJONÆRAVTALE –Definere en aksjonærvisjon –Definere eventuelle generasjonsføringer -arvefølge -krav til ektepakt og testament -forkjøpsrett

22 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER AKSJONÆRAVTALE, FORTS Definere aksjonærforventninger -Formuesforvaltning eller ”job pool” -Utbyttepolitikk -Sammensetning av styre og ledelse: blodig alvor Definere adgang til og mulighet for utløsning av aksjonærer Struktur for konfliktløsning

23 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER GENERASJONSSKIFTE Definere motiv – sikre eller kontrollere etterkommerne økonomisk Eller: Skape dynasti Med eie og driveplikt? Når man både arver aksjer og lederstilling -Posisjon følger neppe med -Ydmykhet til rollen tilrådes -Definere virksomhetens plass i bedrifts- og markedssyklus -Definere bedriftens behov for lederkompetanse opp mot egen Kommunikasjon med medeiere er viktig -Etablere ”family values” -Rotfeste en felles visjon

24 Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Mennesket i sentrum Det er i havn vi gjør sjøklart Familiefeider har ødelagt mang en god bedrift Den letteste måten å skaffe seg en liten formue på er å begynne med en stor Per Arne Dahl ”Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt?”


Laste ned ppt "Manzetti Røgenæs & Co DA EIERSTYRING I FAMILIEEIDE BEDRIFTER Fabio Manzetti Finn Røgenæs Otter Brødholt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google