Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VERDIKT Evaluering tilbudskonferansen 09 januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VERDIKT Evaluering tilbudskonferansen 09 januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 VERDIKT Evaluering tilbudskonferansen 09 januar 2013

2 Agenda  Bakgrunn  Konkurransegrunnlag spørsmål

3 VERDIKT Evaluering interngruppe André Fossen Mlonyeni Ellen Veie Vemund Riiser Paul Bencze Vidar Skagestad Kim Davis Hilde Albech

4 Forskningsmelding Digital Agenda Nasjonal strategi for IKT-forskning IKT-Kunnskapsgrunnlag VERDIKT Evaluering Forskningsrådets plan for IKT- forskning Kontekst

5 VERDIKT evalueringsprosjekt faser Fase: prosjekt begynnelse (november 2012 – januar 2013 Budsjett Anskaffelse Evaluering av anbud Fase 2: prosjektet (februar - juli 2013 Kontrakt Prosjektplan ferdig Møtene /intervjuer osv. Formidling Foreløpige konklusjoner Fase 3: slutt (juli – oktober 2013) Konklusjoner og rapport utkast Samråd hos DM, IDL osv. Formidling av rapport

6 Spørsmål til nå og svar 1.Andre språk enn norsk? 2.I punkt 1.6 i konkurransegrunnlaget står det at kontraktsperioden er 1.3.2013 til 1.12.2013. I mandatet står det at evalueringen starter opp i november 2012, at «utvalgte funn og foreløpige konklusjoner skal foreligge fra ca. mai 2013 og fram mot august 2013» og at endelig rapport skal oversendes medio oktober 2013. Hvordan skal dette forstås? 3.På forsiden av vedlegg 3, utkast til kontrakt, står feil oppdragsnavn (Evaluering av Forskningsrådets søknadstype Kompetanseprosjekt for næringslivet). Er kontrakten ellers riktig? 1.CV er fint på engelsk ellers alt må være på norsk 2.Evalueringen har begynt internt i november 2012. Evaluering skal være en læringsarena for Forskningsråd derfor vil vi begynner å se noen konklusjoner ganske rask i prosessen (ca. mai). For den endelige rapporten skal være ferdig i oktober konkrete konklusjoner bør være på plass ca. august. Progresjonen i løp av prosjektet er en viktig del av læringsprosess for Forskningsråd. 3.Oppdrag er å evaluere Store program VERDIKT. Dette er så vidt vi vet eneste trykkfeil i kontraktsforslaget (takk for at du gjør oss oppmerksom på dette)..

7 4.Vi ønsker å delta på tilbyderkonferansen 9. januar. I punkt 1.4 i konkurransegrunnlaget står det at tilbyderkonferansen er kl. 12:00, i punkt 2.5 kl. 13:00. Hva er riktig? 5.Jeg ser at i kunngjørings- dokumentet på Doffin (punkt II.3) står 1.12.2013 som «ferdigstillelsessdato». Da er det lett å forstå det slik at det er den datoen rapporten skal være ferdig. For øvrig står 30. september som dato for “ferdig rapportering” i punkt 7 i kontraktsutkastet. 4.Det var en trykkfeil med tiden. Vi begynner 09.01 kl. 12.00. 5.Vi prøver å være fleksible og detaljer skal være klar når kontrakt er signert. I de siste dagene har vi bestemt at evaluering skal være presentert på VERDIKT konferanse 15-16 oktober i Trondheim.

8 6.Vi er i dialog med SINTEF Teknologi og samfunn om at byde sammen på opgaven. I den forbindelse vil jeg høre, om du kan hjælpe mig med at vurdere og afklare, om der eventuelt kan være inhabilitets- problemer i det. 6.Forskningsorganisjoner som har hadde prosjekter i VERDIKT er inhabile.

9 7.Uppgifterna om tidpunkten för utvärderingens genomförande varierar mellan kvalitetsgrunnlag och mandat. Kan ni klargöra när uppdraget nu planeras börja och när det ska avslutas, samt om och i så fall när de «utvalgte funn og foreløpige konklusjoner» som nämns i mandatet önskas? 8.Kvalitetsgrunnlaget nämner i samband med leveranser «et antall presentasjoner». Visst avser detta presentationer av utvärderingen som helhet? Är det därmed rimligt att anta att den första av dessa presentationer kommer att äga rum tidigast i samband med slutleveransen av rapporten? 7.Offisiell presentasjon på VERDIKT konferanse 15-16 oktober i Trondheim. Før konferansen skal det være presentasjoner av prosjektet til begge intern og ekstern i workshopene. 8.Prosjektet skal være en læringsarena for Forskningsråd. Derfor slik informasjon som metodene brukt for eksempel er relevant i denne sammenhengen. Det kan derfor være aktuelt med presentasjoner tidligere i prosessen.

10 9.Mandatet nämner «et ekspertutvalg som skal sikre faglig kvalitet og integritet». Eftersom «ekspertutvalget skall inngå i det totale prosjektet og bistå evaluator i hensiktsmessige deler av arbeidet» är det väsentligt för en anbudsgivare att veta vilket slags expertis som ekspertutvalget kan bidra med, och på vilket sätt utvärderaren kan dra nytta av denna expertis. Alltså, vilken expertis behöver utvärdaren inte själv till fullo besitta (och därmed inte heller räkna med i sin budget)? 9.Ekspertutvalget skal bidra med fagekspertise innenfor IKT, både forskningsmessig og næringsmessig. I tillegg skal ekspertgruppen bidra med forskningspolitisk og forskningsstrategiske ekspertise. Ekspertgruppen skal trekkes inn i arbeidet med vurderinger av prioriteringer når det gjelder kunnskapsinnhenting (skriftlige kilder, statistikk, analyser, intervjuer, workshop agendaer/- relevante temaer), helhetlige vurderinger og analyser, anbefalinger og konklusjoner. Ekspertutvalg er en del av Forskningsråds team. Evalueringsteamet må inneha all nødvendig ekspertise selv.

11 10.Kvalitetsgrunnlaget nämner «Totalpris og timepriser eks. mva. (Vil bli rangert innenfor 15% intervaller)». Betyder det att ett anbud som med ett totalpris på 86% av övre ramen får samma bedömning i detta kriterium som ett som ligger på 100%? 11.Kvalitetsgrunnlaget nämner «Plan for resultat- og kompetansespredning (internt og eksternt)». Avses med detta något annat än att genomföra efterfrågade seminarier/ workshops och att ge «et antall presentasjoner»? 10.Ja 11.Som en offentlig etat Forskningsråd må holde allmennheten informert av sine aktiviteter. Dette krever råd og forslag fra prosjektet om status og resultater gjennom hele livssyklusen.

12 Ekspertpanel forslag Akademia  Karin Axelsson, Linköping University  Ewald Quak, Tallin University of Technology Policy  Ulf Blomqvist, Riveting Consulting, ABSweden Industri (invitert)  Jörgen Andersson, Ericsson AB, Sweden  (alt) Per O. Andersson, Ericsson AB, Sweden


Laste ned ppt "VERDIKT Evaluering tilbudskonferansen 09 januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google