Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammensatte tekster Etter Anne Løvland: På mange måtar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammensatte tekster Etter Anne Løvland: På mange måtar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammensatte tekster Etter Anne Løvland: På mange måtar

2 Definisjonar Ein tekst er ikkje lenger berre ein tekst Sammensatte tekstar er tekstar som skapar meining gjennom kombinasjon av ulike modaliteter Semiotiske ressursar er handlingar, materialer og kulturprodukter vi brukar for å skape meining i ulike situasjonar Modalitetar er semiotiske ressursar som er klassifisert på grunnlag av materiell form og/eller organiseringsmåte

3 Modal affordans Det ein kan uttrykke gjennom ein modalitet Eksempel: –Verbal tekst, bilde, lyd, musikk, typografi, Ulike modalitetar har ulike eigenskapar når det gjeld å kommunisere eit budskap –Eit bilete fortel andre ting enn tusen ord

4 Multimodal design Å velge dei semiotiske ressursane som er best egna til å kommunisere det ein ønsker i ein gitt situasjon

5 Multimodalt samspel Komposisjon –Korleis tekstelementene er arrangert på ei flate eller i eit rom Rytme –Å fordele tekstelementene i tid Informasjonslenking –Kobling mellom informasjon som blir uttrykt gjennom ulike modalitetar Utviding Utdjuping

6 Det multimodale samspelet Samspel mellom modalitetane for å kommunisere meining To hovudformer 1.Funksjonell spesialisering 2.Multimodal kohesjon

7 Funksjonell spesialisering Å fordele ”ansvaret” for ulike sider av den totale kommunikasjonen på ulike modalitetar –Eit bilde egnar seg til andre ting ein ein setning Typiske kategoriar –Å referere til ulike fenomen –Å etablere og halde ved like relasjoner i kommunikasjonen –Å uttrykke sider ved sendarens identitet eller stil

8 Multimodal kohesjon Samanhengen mellom modalitetane Typar kohesjon (van Leeuwen) –Rytme –Komposisjon –Informasjonskopling –Dialog

9 Rytme –Fordeling av tekstelementene i tid, eit mønster som går igjen. Rytmen kan gjera seg gjeldande gjennom ulike modalitetar, visuelle, auditive, rekkefølgje etc. Komposisjon –Korleis tekstelementene er arrangert på ei flate eller i eit rom Informasjonskopling –Kobling mellom informasjon som blir uttrykt gjennom ulike modalitetar Utviding Utdjuping Dialog –Samspelet mellom modalitetane tek form av dialog

10 Eksempler Stine på stajonen: http://ungisentrum.net/Prosjekt2003/index. htm http://ungisentrum.net/Prosjekt2003/index. htm Asia’s digtale dikt: http://www.annenberginstitute.org/VUE/ spring04/video.html http://www.annenberginstitute.org/VUE/ spring04/video.html


Laste ned ppt "Sammensatte tekster Etter Anne Løvland: På mange måtar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google