Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drøfting om Frisklivssentral Molde 16.06.2011. Arbeidsgruppe:  Astrid Hagerup, leder fysioterapitjenesten  Tone Kristiansen Rånes, fysioterapeut  Jan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drøfting om Frisklivssentral Molde 16.06.2011. Arbeidsgruppe:  Astrid Hagerup, leder fysioterapitjenesten  Tone Kristiansen Rånes, fysioterapeut  Jan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drøfting om Frisklivssentral Molde 16.06.2011

2 Arbeidsgruppe:  Astrid Hagerup, leder fysioterapitjenesten  Tone Kristiansen Rånes, fysioterapeut  Jan Morten Dale, leder forvaltningskontoret  Kari Gagnat, prosjektleder Langtidsfrisk  Petter Holen, kommunelege  Liv Annika Iversen, folkehelsekoordinator Arbeidsgruppen ble opprettet i mai 2011 og tildelte midler er av den grunn ennå ikke brukt.

3 Fremdriftsplan frem mot september 2011 -Prosjektlederstilling 20% : Besøke/hospitere på etablerte Frisklivssentraler Kontakt samarbeidspartnere Utarbeide prosjektskisse - finansiering, organisering, ressursar, framdriftsplan, utdjuping av aktivitetar og plan for rapportering) Prosjektmedarbeider: Liv Annika Iversen, folkehelsekoordinator Arbeidet er også bredt forankret i Fræna Kommune ved: Ledelsen i kommunen er positive til tiltaket. Leger/fastleger, fysioterapitjenesten, Helsestasjonen og resten av avdelinga Helse og familie er positive og interesserte i en slik satsing, og vil delta med sin kunnskap og kompetanse. FLS sees i sammenheng med rammer og retningslinjer i Samhandlingsreformen, og planlegges som en del av helsetjenestens forebyggende tilbud i kommunen

4 Eksisterende tilbud som vi også vil bygge videre på: Aktiv på Dagtid Bra Mat kurs, oppstart august 2011 Nye tilbud: -MI + KiD (interkom. samarbeid Nav psykiatri) -Røykesluttkurs (interkom. samarbeid) -Flere tilbud innen fysisk aktivitet utifra individuelle behov (flere gruppetilbud med ulike intensitet, utprøving av ulike aktiviteter i samarbeid med lag og organisasjoner)

5 Veien videre Interkommunalt samarbeid Vi vil bygge på etablerte frisklivssentraler sine erfaringer og på arbeidet som alt er gjort gjennom Aktiv på Dagtid. Etablere og videreføre samarbeid med: -Idrettskretsen -Turistforeningen -NAV -Friluftsrådet -Andre frivillige lag og organisasjoner

6 Forventninger til Fylkeskommunen/Fylkesmann Organisering og støtte til: - ytterlig (påkrevd) kompetanse (faglig bakgrunn til ansatte) -Nettverkssamlinger -Finansiering/økonomisk støtte


Laste ned ppt "Drøfting om Frisklivssentral Molde 16.06.2011. Arbeidsgruppe:  Astrid Hagerup, leder fysioterapitjenesten  Tone Kristiansen Rånes, fysioterapeut  Jan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google