Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligpolitisk samhandling 5. oktober 2011 Regiondirektør Mona Liss Paulsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligpolitisk samhandling 5. oktober 2011 Regiondirektør Mona Liss Paulsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligpolitisk samhandling 5. oktober 2011 Regiondirektør Mona Liss Paulsen

2 Vi har verdens beste boligstandard…men: 150 000 vanskeligstilte 74 000 barn lever i familier med vedvarende lav inntekt 6000 bostedsløse – økende antall barn Flyktninger som skal bosettes, mellom 5000 og 10 000 de nærmeste årene. Økende antall mindreårige Store demografiske utfordringer (gamle og unge) Bare 10 prosent av dagens bygningsmasse er tilgjengelig for rullestolbrukere Urbanisering: Opphopning av levekårsproblemer Fraflytting: Manglende investeringer i områder med lav vekst

3 Husbankens rolle - supplere der markedet svikter Bidra til å øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Bidra til å øke forsyningen av rimelige boliger Bidra til å øke forsyningen av boliger med høy kvalitet Bidra til boligforsyning i områder med lav vekst

4 Har Husbanken nok muskler? Statsbudsjettet 2008 – 2011 (mill. kr.) 2008200920102011 Lån (grunn-, start- og barnehagelån) 13 00016 00015 00020 000 Bostøtte2 4702 8883 5923 770 Bolig-, by- og omr å de-utvikling43 46 Boligtilskudd6411259820 Tilskudd til etab. og tilpasning400 Tilskudd til utleieboliger405 Kompetansetilskudd/forskning9293105110 Investeringstilskudd1 3051 3481 555

5 Boligpolitisk samspill

6 26. sep. 2016 6 Det boligsosiale praksisfeltet Tjenester Bolig FMHB Et hjem Bruker Kommune

7 Vebjørn Tandbergs vei 14: Fellesskap i felles rom 26. sep. 2016 7 «De som jobber her respekterer vårt privatliv og låser seg ikke inn hos oss uten videre. Men hvis vi ikke svarer på et døgn, så gjør de det.» Beboer Åpnet i 2008 i Bodø kommune 18 boenheter for personer med psykiske lidelser Fellesrom med ulike felles aktiviteter i hver etasje Husbanktilskudd på 5,7 mill av totalpris på 35 millioner kroner «Jeg har hatt færre og kortere innleggelser siden jeg flyttet hit. Hvorfor være på sykehus, når jeg kan være her? Beboer

8 Liengbakken bofellesskap: Mindre rus i eget hus: 26. sep. 2016 8 Åpnet i 2009 i Rana kommune Døgnbemannet omsorgsbolig for mennesker med varige følgeskader etter rusavhengighet Krever ikke rusfrihet av beboerne 12 leiligheter á 40 kvadrat og tre midlertidige hybler Fokus på verdighet og omsorg 8,6 mill i Husbank- tilskudd av totalpris på 26,6 millioner kroner «Her er det folk hele døgnet. Jeg har noen å snakke med og får hjelp hvis jeg trenger det, slipper å vente i dagevis.» Beboer «Det har vært lite rus siden de flytta inn. Vi vet at rusmisbruket går ned når folk får et trygt sted å bo.» Daglig leder May Helen Steinfjell.

9 Nøtterøyprosjektet Fra bostedsløs til herre i eget hus Prosjekt i Nøtterøy kommune fra høsten 2007 – januar 2011 Seks, små frittliggende hus for personer med problemer innen rus- og psykiatri Beboerne har selv bidratt i planprosess og bygging Mål om økt livskvalitet og trygghet Fokus på mestring og ansvar Finansiert med lån og tilskudd på 4,5 millioner kroner fra Husbanken Vant Statens tiltakspris mot bostedsløshet 2011 «Eg gratulerer med prisen, og vonar andre blir inspirerte til å setje i verk liknande tiltak.» Statsråd Liv Signe Navarsete 20.09.11 «Eg gratulerer med prisen, og vonar andre blir inspirerte til å setje i verk liknande tiltak.» Statsråd Liv Signe Navarsete 20.09.11

10 Sjølvbyggjarprosjektet i Meland kommune Å bygge boliger og mennesker Pilotprosjekt i 2003-2008 for unge bostedsløse med problemer innen rus/kriminalitet 17 boliger bygget av deltakerne som får arbeidstrening, fagbrev og et hjem. Selvbyggeren har forkjøpsrett i sju år Finansiering:  Billige tomter fra kommunen  3,2 mill kroner i kompetansetilskudd  Bruk av Husbankens virkemidler Vant Statens tiltakspris mot bostedsløshet i 2006 «Å skaffe hus til folk handlar ikkje berre om tekniske og økonomiske forhold, men også om å ta brukarane på alvor og involvere dei i byggje- prosessen.» Kommunalsjef Helge Kvam

11 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Et mer velfungerende leiemarkedet Boligeie for flere vanskeligstilte

12

13 En sosial boligpolitikk for framtiden Alle kan bo Mange flere kan eie Kommunene skal gjennomføre boligpolitikken og trenger handlingsrom Husbanken må forsterkes og videreutvikles

14 Les mer på Husbanken.no Takk for meg!


Laste ned ppt "Boligpolitisk samhandling 5. oktober 2011 Regiondirektør Mona Liss Paulsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google