Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringsrettet Høgskolesatsing ved Høgskolen i Agder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringsrettet Høgskolesatsing ved Høgskolen i Agder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringsrettet Høgskolesatsing ved Høgskolen i Agder

2 Styringsgruppe: Alf Holmelid, leder (HiA) Bjørg Hansen (Aker Kværner MH) Johan Pensgård (VA-FK) Anne Torunn Hvideberg (AA-FK) Per Arne Kyrkjeeide (Innovasjon Norge) Kristen Strat (Sydspissen og A-IKT-senter) Morten Tveitereid (HiA) Line Marie B. Skjekkeland (Agderforskning) Prosjektleder: Siren M. Neset Vertskapsfunksjon Brobyggingsstrategi Offshore Brobyggingsstrategi IKT - tjenester

3 Strategier i nHS Institusjonsstrategien –Organisatorisk: sentral koordinering av næringslivskontakt –etablering av vertskapsfunksjon Bedriftsstrategien –inkludere større bedrifter med betydelig FoU-erfaring i nHS –etablere samarbeidsprosjekter i triangelet SMB - FoU-bedrifter - HiA Nettverksstrategien –utvikle gode samarbeidsmodeller basert på en omforent rolleforståelse –delta i eksisterende nettverk

4 Aktiviteter - Institusjonsstrategien Etablering av vertskapsfunksjon (”skranke”) –Utviklet nettstedet Kompetansetorget i samarbeid med næringslivet i regionen. Studenter som brobyggere. Koordinering av tverrfakultære prosjekt –eRemote/fjernstyring (offshore): 3 fakultet  forprosjekt –utvikle nye studier Synliggjøre HiAs studie- og kompetanseportefølje; –HiA videre (EVU-enheten)  høgskolenodene  næringslivet –Senter for Entreprenørskap (HiA/AF): Gründerlab og Intlab Frikjøp av ansatte for deltakelse i prosjekt i bedrifter

5 KOMPETANSETORGET ved HiA www.hia.no/fou/kompetansetorget

6 Hva er Kompetansetorget? Nettsted for formidling av prosjektoppgaver på bachelor og masternivå –fra bedrifter og offentlige virksomheter til studenter ved HiA –fra faglærer Et enkelt og praktisk redskap Oppgavene gjøres tilgjengelige på nettet –sensitiv informasjon holdes internt Formidling av deltidsjobber

7 Hvorfor Kompetansetorget? Studenter som brobyggere Initiativ fra næringslivet –Studentene blir bedre kjent med næringslivet mens de studerer –Bidra til at studentene i større grad velger jobb i landsdelen Videreutvikle bedrifter/off. virksomheter ved å få bedre tilgang til kompetansen på HiA Utvikle HiA og gjøre den mer attraktiv for studentene gjennom samarbeid med bedrifter/off. virksomheter på Agder Organisering –2005: AF prosjektledelse –2006: HiA operativt ansvar. NHO markedsføring Finansiering: ekstern  AF. HiA: nHS Lansering 13. september

8

9 Aktiviteter - Bedriftsstrategien IKT –Kick-off-seminar med informasjon om muligheter i nHS –Frikjøp av ansatte for deltakelse i prosjekt i bedriften –3 SMB-kandidater ute i 2 bedrifter  alle har fått jobb i bedriften –Utvikling av nye samarbeidsmodeller (bedrift/IKT-ressurssenter/3 fakultet) –Nettverksbyggende prosjekt  NFR-/EU-søknad? –Støtte til videreutvikling av nettverk (Agder IKT-senter) –Virkemiddelseminar om brukerstyrte program innen IKT og offshore –Følgeforskning av NODE-nettverket (kommunikasjon/relasjonskomp.) Offshore –Støtte til etablering av NODE-nettverket (Norwegian Offshore and Drilling Engineering)  ARENA-prosjekt H-05 –lite tilgjengelige ressurser på HiA + stort press på næringen –seminar –gjesteforelesninger (Produktutvikling: Capjon – AHO  NFR-prosjekt  2 lokale bedrifter med)

10 Seminarer

11 Aktiviteter - Nettverksstrategien Representert i ulike nettverk –NODE – Nettverkskomité, Styringskomité, Teknologikomité –næringshagenettverket –tett kontakt med næringsforeninger og kunnskapsparker Innhente info om næringslivets behov –næringshagene –bedriftsbesøk –samarbeid med Kompetansemeglerne på AF Støtte til etablering/videreutvikling av nettverk –NODE  ARENA-prosjekt (H-05) –Agder IKT-Senter (initiering av nye FoU-prosjekt)

12 Fra enestående bedrifter til suverent samspill på Sørlandet NODE visjon: Utvikle en klyngekultur for å bidra til at olje- og gassnæringen på Sørlandet forblir verdensledende, uansett konkurranse.

13 Lokomotivene Maritime Hydraulics Pusnes

14 Utvikler ny kunnskap med HiA En av Norges største høgskoler –8300 studenter –100 ulike studier Agder universitet om kort tid HiA deltar på alle nivåer i NODE –HiA lager kurs for næringen, bedriftene tilbyr oppgaver Samarbeid om masterstudium i mekatronikk

15 NODE i fremtiden NODE er første norske næringsklynge med foresight-program (scenariotenkning). En metode for å håndtere usikkerhet i forhold til markeds- og samfunnsutvikling. Prosjektet skal bidra til at ledere i NODE-bedriftene lærer å forberede seg på fremtidens utfordringer. 30 NODE-ledere, representanter fra det offentlige og andre viktige aktører på Sørlandet deltar i Foresight-programmet. I samtaler med NFR om formelt samarbeid.

16 KOMPETANSETORGET ved HiA www.hia.no/fou/kompetansetorget

17 Arbeidsflyt Kontroll og koordinasjon Registrering Etterfylling av felter Publisering Virksomhet Koordinatorer Koordinator Informasjon fra faglærer

18


Laste ned ppt "Næringsrettet Høgskolesatsing ved Høgskolen i Agder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google