Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Hvordan har Norden påvirket (og påvirker) likestillingspolitikken i Europa?  Hvordan har EU påvirket Nordens likestillingspolitikk?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Hvordan har Norden påvirket (og påvirker) likestillingspolitikken i Europa?  Hvordan har EU påvirket Nordens likestillingspolitikk?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Hvordan har Norden påvirket (og påvirker) likestillingspolitikken i Europa?  Hvordan har EU påvirket Nordens likestillingspolitikk?

3  Velferd som likestilling = nordiske modellen.  Individuelle rettigheter som likestilling = EU.  Norden blir mer og mer importør?  Svensk eksport av anti- prostitusjon lovgivning.  Pappaperm, svangerskaperm, dagis = nordisk eksport?

4  Buttom-up- perspective.  Spredning av ideer og tanker over landegrensene.  Grasrot og samfunnsutvikling.  Land lærer av hverandre.

5  Styrt av EUs politiske organer og regime.  Avtaler, direktiver og lovverk.  Også Norge som ikke medlemsland – har tilpasset seg.  Lovgivning om anti- diskriminering.

6  EUs hard laws = anti- diskriminering og multiple discrimination  Et videre likestillingsbegrep.  Men lite orientert mot kostbare velferdsløsninger.

7  Neoliberalistisk.  First wave feminism.  Rettighetsbasert og individorientert.  Ikke strukturorientert.  Lover som ikke hjelper.  Mainstreaming som byråkratisk tåkeprat.

8  Arbeidstiltak, men underlagt markedsliberalismen  Likestilling skal lønne seg.  Kvinner inn i yrkeslivet – økonomisk vekst.  Ikke gender recognition og gender reconstruction.

9  Sikrer rettigheter til barn, funksjonshemmede, kvinner bedre enn nasjonal lovgivning  Slår hardere ned på anti-diskriminering.  Lik lønn, gravide kvinners arbeidsmuligheter, osv.

10  Skjerper fokus på vold og trakassering.  Skaper stabile rettsregimer over landegrensene.  EU-domstolen mer effektiv enn nasjonale domstoler?  Utvidet likestillingsbegrep.

11  Velferdsmodellene overlever i Norden.  EUs lovverk kommer som et tillegg.  Mindre fokus på individuelle rettigheter?  Likestilling som redskap for marked og kapitalisme?  Gender Capitalism  Vold mot kvinner, Trafficking, diskriminering på grunnlag av rase, seksuell orientering.

12  Fokus på europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  EUs positive og negative rolle.  Likestilling som mer enn gender?  Er Norden fremdeles en eksportør?  Europeisering mer enn EU-integrering?

13  Europeisering er ikke nytt.  EU og Norden som perspektiv er ikke nytt.  Likestillingspolitikk er ikke nytt.  Behøves flere lokale og regionale case- studies  Og flere avgrensede institusjonelle studier.

14  «Likestillingsstudier» innen velferdsordninger, arbeidsliv og familieliv.  Politikken og lovgivning må utgjøre en ramme.  Nordisk eller EU- lovgivning, ja takk begge deler.  Nye problemstillinger

15  Vi inviterer flere som har erfaring med lovgivning og politikk i Norden og EU i forhold til likestilling.  Ny samling høsten 2016.  Konferanse våren 2017.  Bokutgivelse høsten 2017.


Laste ned ppt " Hvordan har Norden påvirket (og påvirker) likestillingspolitikken i Europa?  Hvordan har EU påvirket Nordens likestillingspolitikk?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google