Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Komorbiditet i vurdering og behandling av eldre pasienter. - V/ ass.lege Anne Merete Øfsti, Aker Universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Komorbiditet i vurdering og behandling av eldre pasienter. - V/ ass.lege Anne Merete Øfsti, Aker Universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Komorbiditet i vurdering og behandling av eldre pasienter. - V/ ass.lege Anne Merete Øfsti, Aker Universitetssykehus

2 Tema Bakgrunn med kasuistikk Metodikk Fremtidig klinisk og vitenskapelig anvendelse

3 Demografisk utvikling Dobbelt så mange gamle i 2050 Ca 15000 – 16 000 cerebrale insult årlig. 70 % av hjerneslag forekommer hos pasienter ≥ 70 år.

4 kasuistikk Mann, 83 år Sosialt; Enkemann, bor alene i 3.etasje ÷ heis. Trygghetsalarm. ÷off. hjelp. TS; 1982:AP 1991: Hjerteinfarkt 1995: Op. abd. aneurysme ?? Hyperkolesterolemi 2004: Lillehjerneinfarkt Diabetes Mellitus, kostregulert febr 2005; Hjerneslag 20.april 2005: Lillehjerneinfarkt 26.april 2005: Hjerneslag – ekspressiv afasi og høyresidig hemianopsi. NSTEMI? Paroksystisk atrieflimmer

5 Kasuistikk Behandling; intensiv logopeditrening Problem; Uttalt munntørrhet Medikamenter; Lescol depot 80 mg Monoket 25 mg Neotigason 25 mg Selo-Zok 25 mg Renitec 2,5 mg Omnic 0,4 mg Marevan Komorbiditet; psoriasis, oral lichen planus US; svært tørre slimhinner, for øvrig ua. DD; sykdomseffekt (lichen), medikamentbiv., dehydrering, Tiltak; råd ( ingen effekt), konf. tannlege/hudlege vedr Neotigason Konsekv komorbiditet; vanskelig diagnostikk, polyfarmasi, logistikk

6 Inndeling av komorbiditet Eksempel 1; Simpel Assosiativ Kausal Eksempel 2; Sykdom med prognostisk betydning Sykdom med funksjonell betydning

7 Hvordan måle sykdomsbyrde? Diagnoser Sykehusinnleggelse (antall og varighet) og legebesøk Selvrapportering (ulike skjemaer) Sykdomsindekser

8 Prevalens av komorbiditet Avhengig av Metode Populasjon Setting ”Input bestemmer output”. * Data fra RNH- database anvendt med 3 ulike komorbiditets-registreringer. Akker et al. Journ Clin Epidem 2001;54: 675- 679. * Ingen sykdommer % 1 sykdom % To eller flere sykdommer % Schellevis et al. 45,436,518,1 Guralnik et al. 33,535,930,6 Van den Akker et al. 12,018,769,3

9 Komorbiditet i relasjon til sentrale geriatriske begreper Aldersfysiologiske forandringer Skrøpelighet Uførhet Sosiale og økonomiske faktorer, tilgang til helsehjelp Akutt sykdom Komorbiditet

10 Geriatriske endepunkter Varighet av sykehusopphold Mortalitet Bostatus etter utskrivning Reinnleggelses- frekvens Vanlige prediktorer; demografiske faktorer, fysisk funksjon, kognitiv funksjon, depresjon, alvorlighetsgrad av sykdom, ernæring.

11 Komorbiditet – oversikt over studier (Gijsen et al. Jour Clin Epidem 2001; 54: 661-674) Index-sykdomMortali- tet FS/ QoLForbrukBeh. strategi Komplik.Utskr. dest. TOTALT Kardiovask. Sykdom218434439* Kreft93260019* Muskel- og skjelettsykd. 17301011* Diabetes mellitus3410119*9* Obstruktiv lungesykd.1210105 CNS0100001 Total3524'895'5'578*'

12

13 Komorbiditet og rehabiliteringseffektivitet Def EFFI: funksjonsgevinst/ behandlingsvarighet Studiesetting; avdeling for geriatrisk rehabilitering, 36 senger Ant. Inkluderte; 110 pasienter 55 % ortopedisk skade 20 % slag 11 % funksjonssvikt ( functional deconditioning) 4 % Parkinson 11 % Andre diagnoser Design; prospektiv, multivariat Komorbiditet evaluert ved CIRS; Komorbiditetsindeks score og totalscore Patrick et al. JAGS 2001; 49: 1471 – 1477. Variabel Gj. snitt MMS25,4 GDS3,7 Alder82,7 FIM innleggelse69,9 FIM utskrivning88,6 Behandlingslengde56,7

14 CIRS-G Scoring Sheet CUMULATIVE ILLNESS RATING SCALE FOR GERIATRICS (CIRS-G) Miller, Paradis, and Reynolds 1991 PATIENT_______________________________AGE _______________________ RATER DATE Instructions: Please refer to the CIRS-G manual. Write brief descriptions of the medical problem(s) that justified the endorsed score on the line following each item. (Use reverse side for more writing space). RATING STRATEGY 0- No problem 1- Current mild problem or past significant problem 2- Moderate disability or morbidity/requires "first line" therapy 3- Severe/constant significant disability/"uncontrollable" chronic problems 4- Extremely severe/immediate treatment required/end organ failure/severe impairment in function SCORE HEART........................................................................................ VASCULAR................................................................................ HAEMATOPOIETIC.................................................................. RESPIRATORY.......................................................................... EYES, EARS, NOSE, THROAT AND LARYNX.................... UPPER GI................................................................................... LOWER GI.................................................................................. LIVER.......................................................................................... RENAL........................................................................................ GENITOURINARY................................................................... MUSCULOSKELETAL/INTEGUMENT................................. NEUROLOGICAL..................................................................... ENDOCRINE/METABOLIC AND BREAST........................... PSYCHIATRIC ILLNESS.......................................................... TOTAL NUMBER OF CATEGORIES ENDORSED.............. TOTAL SCORE.......................................................................... Severity index: (total score/total number of categories endorsed) dumber of categories at level 3 severity....................................... dumber of categories at level 4 severity.......................................

15 Resultat TCIRS; gj. Snitt 10,88 CIRS index; snitt 3,54 60 % hadde utfall i 6 av 13 organsystemer. 36 % hadde utfall i 11 av 13 organsystemer.

16 Resultat  EFFI signifikant negativ relatert til Index score og viste en nær trend med TCIRS.  FIMD negativt relatert til Index score og TCIRS  Komorbiditetsscore bidro med 6 % av forklart varians.  FIMA, alder, kognitiv status, depressiv symptomatologi og komorbiditet bidro med 12 % av forklart varians i EFFI.  Index score > 5 var prediktor for markert dårlig rehabiliteringseffekt.

17 Sykdomsindekser Anvendelse;  Risikostratifisering  Populasjonsbeskrivelse  Pasientseleksjon

18 Prognoseorienterte indekser Charlson Comorbidity Index Kaplan-Feinstein Index High-Risk Diagnoses for the Elderly Scale Apache Index

19 Funksjonsorienterte indekser CIRS / CIRS G ICED Functional Comorbidity Index (FCI) Geriatric Comorbidity Index

20 Fremtidig anvendelse Systematisere komorbiditet vitenskapelig og klinisk Videreutvikle indekser Konsensus vedr. seleksjon av indekser til ulike forskningsmål Komplikasjoner til behandling Mål; generere kunnskap for utvikling av kliniske retningslinjer for eldre pasienter


Laste ned ppt "Komorbiditet i vurdering og behandling av eldre pasienter. - V/ ass.lege Anne Merete Øfsti, Aker Universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google